Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Ustawienia
 6. Ogólne ustawienia
 7. Włącz obsługę uwzględniania narzędzi podczas planowania

Włącz obsługę uwzględniania narzędzi podczas planowania

OptiMES posiada funkcję uwzględniania narzędzi podczas planowania

Aby ją włączyć, należy wejść w Ustawienia → Ogólne → Konfiguracja, tam w sekcji “Automatyczne planowanie”, a następnie:

 1. Zaznaczyć checkbox “Włącz obsługę uwzględniania narzędzi podczas planowania”.
 2. Zapisać zmiany ustawień.

Przygotowanie pozostałych elementów systemu

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności, należy odpowiednie przygotować elementy występujące w systemie OptiMES:

 1. Stworzyć lub edytować narzędzia, które będą brały udział w procesie produkcji. 
 2. Dodać do wybranych operacji odpowiednie narzędzia. Dodać do operacji stanowiska.
 3. Przygotować szablony technologii, które używać będą operacji z dodanymi narzędziami.
 4. Dodać do produktu stworzoną technologię w zakładce Etapy produkcji.
 5. Upewnić się, że wszystkie potrzebne stanowiska są aktywne w zakładce zmian.
 6. W oknie planowania kliknąć w ikonkę zębatki, a następnie przenieść “Rezerwacja narzędzi” do kolumny “Widoczne”.

Planowanie w uwzględnieniem narzędzi

Przed opisem tego jak sama funkcjonalność dokładnie działa, poniżej przedstawiono z jakich operacji i technologii korzystać będzie OptiMES podczas planowania

Konfiguracja użytej operacji

Operacja może być wykonywana na dwóch stanowiskach i wymaga użycia jednego narzędzia.

Konfiguracja użytej technologii

Technologia składa się z trzech takich samych operacji, następujących po sobie.

Planowanie

Należy pamiętać, aby w oknie planowania zaznaczyć checkbox “Rezerwacja narzędzi” przy pozycji zamówienia, która ma się stać zleceniem. W przeciwnym wypadku zlecenia pominą aspekt narzędzi.

Poniżej widoczny jest efekt zaplanowania dwóch bliźniaczych zleceń, które mogłyby być realizowane na dwóch stanowiskach (Piła do drewna. Piłą do metalu).

Niezbędne narzędzie jest tylko jedno, dlatego zlecenia następują po sobie.

Te same zlecenia zostały zaplanowane jeszcze raz, po uprzednim zwiększeniu ilości narzędzia do 2 sztuk.

Czerwone zlecenie zostało zaplanowane wcześniej i korzysta ono z tego samego narzędzia, co zlecenie zielone.

Zaplanowane operacje zielonego zlecenia, zostały rozbite na dwie części, gdyż między godziną 7:00 a 8:00 narzędzie jest już zarezerwowane pod inną produkcję. Dodatkowo czasy końców i początków operacji obu zleceń nachodzą na siebie, co sygnalizowane jest cyfrą na ciemnoczerwonym kółku.
Jeżeli rozbicie operacji nie jest fizycznie możliwe, należy skonfigurować system tak, aby wymuszał planowanie operacji używających tego samego narzędzia w ciągu.

Wspomniany wcześniej błąd sprawdzić można po dwukrotnym kliknięciu w operację

Jeżeli liczba narzędzi zostałby zwiększona, czas realizacji zielonego zlecenia skróci się. Zielone zlecenie byłoby również rozplanowane w taki sam sposób, jeżeli czerwona operacja nie używałaby narzędzi, a liczba narzędzi byłaby równa 1.

Napisz do nas.