Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Plan
  6. Domyślny tryb planowania i przeplanowania.

Domyślny tryb planowania i przeplanowania.

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego trybu planowania i przeplanowania. 

Jeżeli częściej korzystamy z jednego trybu planowania to warto tę opcję zmienić, aby zaoszczędzić sobie klikania przy każdym planowaniu lub przeplanowaniu.
Początkowo ustawione jest planowanie wprzód. Jeśli chcemy zmienić domyślny tryb przechodzimy do: Ustawienia > Konfiguracja 

W sekcji Ogólne > Domyślny tryb planowania z rozwijanej listy wybieramy interesującą nas opcję. Naciskamy Zapisz w prawym górnym rogu ekranu.

Po zmianie ustawienia w widoku planowania i przeplanowania domyślnie zobaczymy wybrany przez nas tryb. 

Jeżeli wyjątkowo chcemy skorzystać z innego niż domyślnie ustawiony trybu planowania, możemy to zrobić, zmieniając ustawienie w oknie planowania/przeplanowania. W takiej sytuacji zadziała to jednorazowo, a przy kolejnym wejściu w zakładkę planowania będziemy mieć znów ustawiony tryb domyślny.

Napisz do nas.