Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Sprzedaż
  6. Zamówienia
  7. Zestawienia i raporty zamówień

Zestawienia i raporty zamówień

Do każdego utworzonego zamówienia w systemie OptiMES można wygenerować raporty.

Mogą one być przeglądane i zapisywane w formie plików lub mogą zostać wydrukowane.

Raporty

Dla każdego Zamówienia system daje możliwość tworzenia Raportów. Są one dostępne dla każdego Zamówienia w menu “…”

Po wybraniu opcji Raporty pojawia się menu z wyborem typów raportów:

Przykładowy raport Rozliczenie czasu produkcji:

Symbol koła zębatego (1) pozwala na konfigurowanie widocznych kolumn oraz dodawnie rodzajów ich podsumowania.

Górna część ekranu – (2) – to filtry, które można samodzielnie ustawiać.

Można np. zmienić daty zakresu raportu, wybrać inne zamówienie czy wybrać klienta.

Po zmianie ustawień filtrów aby zobaczyć nowy raport należy użyć przycisku GENERUJ RAPORT

Jeżeli filtry są niepotrzebne a przydałoby się więcej miejsca na ekranie na sam raport to można ukryć część (2) przyciskiem UKRYJ FILTRY

Wówczas ekran z raportem będzie wyglądać tak:

Aby ponownie zobaczyć filtry należy wybrać POKAŻ FILTRY

Raport dostępny jest do pobrania w formacie .xlsx (Excel)- (3) pod ikoną.

Raport jest widoczny w dolnej części ekranu – (4)

Możemy dowolnie filtrować, sortować oraz warunkować widoczne wartości.

Pozostałe raporty

Przykład: Rozliczenie surowców do zamówienia:

Przykład: Rozliczenie wyprodukowanych produktów:

Raport Rozliczenie zamówień

Raport Rozliczenie zamówień jest dostępny w zakładce Sprzedaż > Rozlicznie zamówień.

Dzięki filtrom dostosujemy wyświetlone dane do swoich potrzeb, filtry można ukryć dla lepszej czytelności raportu. Mamy również możliwość eksportu raportu do plików:

Pdf, Excel, Html, Xml, CSV 

W raporcie rozliczanie zamówień znajdziemy informację o numerze zamówienia, kliencie i osobie wprowadzającej zamówienie. W kolejnych rubrykach mamy informacje o rentowności zamówienia. Oferowanych i rzeczywistych kosztach, wartości sprzedaży i zysku rzeczywistego. Na samym dole raportu znajdziemy podsumowanie wartości z poszczególnych rubryk, dla wszystkich zamówień zawartych w raporcie. 

Połączenie filtrów i podsumowań pozwoli nam sprawdzić rentowność dla wybranego okresu, produktu, czy handlowca wystawiającego zamówienie.

Przykład: Rozliczenie zużytego materiału:

Terminy realizacji zamówień. 

W tym raporcie znajdziemy informacje o dotrzymaniu terminów zamówień. 

Opis pól:

Zamówienie: numer zamówienie, nazwa klienta, termin dodania zamówienia

Typ zamówienia: Handlowe, produkcyjne, prototyp

Produkt: informacja o zamówionych produktach. Zostanie wyświetlona, jeśli zaznaczymy chekbox Pokaż produkty i zlecenia. 

Zlecenie: numer zlecenia produkcyjnego

Data rozpoczęcia z planowania: data planowanego rozpoczęcia prac

Data zakończenia z planowania: data planowanego zakończenia prac

Całkowity czas zlecenia: Ile czasu zajmie wykonanie zlecenia produkcyjnego zgodnie z planem. Zostanie wyświetlona, jeśli zaznaczymy checkbox Pokaż produkty i zlecenia.

Zamówiono/Niewyprodukowane: informacja o ilości zamówionej w danym ZP i ile zostało do wyprodukowania. Zostanie wyświetlona, jeśli zaznaczymy checkbox Pokaż produkty i zlecenia.

Termin zamówienia: na kiedy zamówił klient.

dotrzymanie terminu – Róznica między terminem klienta a szacowanym czasem produkcji.

Postęp: jaki procent zamówienia został wyprodukowany.

Zapisywanie pobranych plików

W celu zapisania wygenerowanego raportu.

1 – Pobierz – wywoła okno Zapisywanie jako, w którym należy po kolei wybrać:

2 – folder docelowy

3 – nazwę dla zapisywanego pliku (domyślna nazwa jest podobna do tej na rysunku)

4 – przycisk Zapisz

Po wybraniu:

1 –  Plik/Zapisz jako

2 – lokalizacji (Ten komputer lub miejsce online)

(obie te czynności można pominąć wybierając od razu w widoku arkusza F12), pojawi się okno ZAPISYWANIE JAKO  w którym należy wybrać:

3 – folder docelowy

4 – nazwę pliku

5 – przycisk Zapisz

Drukowanie

Opisane powyżej zestawienia i raporty można również wydrukować.

Dla plików .pdf i przeglądarki Chrome – wybierając przycisk Drukuj w oknie podglądu pliku:

Napisz do nas.