OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Sprzedaż
  6. Zamówienia
  7. Zestawienia i raporty zamówień

Zestawienia i raporty zamówień

Do każdego utworzonego zamówienia w systemie OptiMES można wygenerować raporty.

Mogą one być przeglądane i zapisywane w formie plików lub mogą zostać wydrukowane.

Raporty

Dla każdego Zamówienia system daje możliwość tworzenia Raportów. Są one dostępne dla każdego Zamówienia w menu “…”

Po wybraniu opcji Raporty pojawia się menu z wyborem typów raportów:

Przykładowy raport Rozliczenie czasu produkcji:

Symbol koła zębatego (1) pozwala na konfigurowanie widocznych kolumn oraz dodawnie rodzajów ich podsumowania.

Górna część ekranu – (2) – to filtry, które można samodzielnie ustawiać.

Można np. zmienić daty zakresu raportu, wybrać inne zamówienie czy wybrać klienta.

Po zmianie ustawień filtrów aby zobaczyć nowy raport należy użyć przycisku GENERUJ RAPORT

Jeżeli filtry są niepotrzebne a przydałoby się więcej miejsca na ekranie na sam raport to można ukryć część (2) przyciskiem UKRYJ FILTRY

Wówczas ekran z raportem będzie wyglądać tak:

Aby ponownie zobaczyć filtry należy wybrać POKAŻ FILTRY

Raport dostępny jest do pobrania w formacie .xlsx (Excel)- (3) pod ikoną.

Raport jest widoczny w dolnej części ekranu – (4)

Możemy dowolnie filtrować, sortować oraz warunkować widoczne wartosci.

Pozostałe raporty

Przykład: Rozliczenie surowców do zamówienia:

Przykład: Rozliczenie wyprodukowanych produktów:

Przykład: Rozliczenie zamówień:

Przykład: Rozliczenie zużytego materiału:

Przykład: Terminy realizacji zamówień:

Zapisywanie pobranych plików

W celu zapisania wygenerowanego raportu.

1 – Pobierz – wywoła okno Zapisywanie jako, w którym należy po kolei wybrać:

2 – folder docelowy

3 – nazwę dla zapisywanego pliku (domyślna nazwa jest podobna do tej na rysunku)

4 – przycisk Zapisz

Po wybraniu:

1 –  Plik/Zapisz jako

2 – lokalizacji (Ten komputer lub miejsce online)

(obie te czynności można pominąć wybierając od razu w widoku arkusza F12), pojawi się okno ZAPISYWANIE JAKO  w którym należy wybrać:

3 – folder docelowy

4 – nazwę pliku

5 – przycisk Zapisz

Drukowanie

Opisane powyżej zestawienia i raporty można również wydrukować.

Dla plików .pdf i przeglądarki Chrome – wybierając przycisk Drukuj w oknie podglądu pliku:

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.