Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Ogólne ustawienia
  7. Kontrola Jakości

Kontrola Jakości

Konfiguracji kontroli jakości dokonujemy z poziomu ustawień.

Przejdź do Ustawienia → Kontrole jakości

W tym miejscu możesz stworzyć scenariusz postępowania dotyczący zasad przeprowadzania operacji jakościowych.

Zdefiniowany szablon procesu możemy zastosować w odniesieniu zarówno do operacji jak i stanowisk pracy.

Do dyspozycji mamy jedną z opcji zasięgu konfiguracji poprzez którą określamy jej zakres obowiązywania.

Dodatkowo wybieramy specyfikację określającą wybór sztuk do kontroli. Dokonujemy tego poprzez wybranie z menu rozwijalnego opcji “Obowiązkowe”, “Nieobowiązkowe:, “Wyłączone”

Pola wymagane przy konfiguracji to jedno określające obowiązywanie kontroli jakości oraz trzy pola zaznaczone gwiazdką*.

Tak przygotowane ustawienia podczas produkcji wymuszą kontrolę jakości w ustawionym przez nas czasie. Szczegóły przykładowej przeprowadzonej kontroli jakości na poniższych zrzutach ekranu.

Napisz do nas.