Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Magazyn ustawienia
  7. Rodzaje dokumentów magazynowych

Rodzaje dokumentów magazynowych

Przejdź do Ustawienia → magazyn → Rodzaje dokumentów magazynowych

W tym miejscu można zdefiniować potrzebne w systemie rodzaje dokumentów magazynowych oraz ich wygląd.

Przyciskiem Dodaj otwiera się okno definicji dokumentu:

Wybierając typ dokumentu należy określić najpierw czy było to przyjęcie, czy wydanie a następnie jakiego jaki miało zasięg: wewnętrzne, zewnętrzne czy wewnątrzmagazynowe.

Dodatkowo, możemy zdefiniować wygląd dokumentu magazynowego poprzez zaznaczanie. odznaczanie pól widocznych na dokumencie. 

Przykład dokumentu PZ, z odznaczonymi wszystkimi polami widocznymi na dokumencie:

Napisz do nas.