Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Ustawienia dotyczące Utrzymania ruchu znajdziemy przechodząc do Menu→ Utrzymanie ruchu.

Narzędzia

Funkcjonalność służy do:

 • Ewidencji, przydzielania i serwisowania narzędzi i maszyn
 • Zarządzania narzędziami i maszynami
 • Dokumentacji narzędziowej i maszynowej
 • Gromadzenia wiedzy i instrukcji o maszynach i narzędziach
 • Utrzymania sprawności parku maszynowego i narzędziowego
 • Serwisowania maszyn i narzędzi, ewidencjonowania usterek i problemów

Na co ma wpływ:

 • Proces produkcji  
 • Sprawność narzędzi i maszyn 
 • Planowanie serwisów
 • Diagnozowanie powtarzających się problemów i usterek

Główne okno modułu:

Przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie narzędzi odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów w belce nagłówkowej każdej z kolumn okna ofert:

Jedną z dodatkowych opcji jest grupowanie. Postępując zgodnie z poleceniem, przenieść nagłówek, by grupować dane po kolumnie:

Uzyskamy przykładowo pokazany poniżej przykład grupowania danych po kolumnie “Miejsce”:

Edycja narzędzi:

Rozwijając menu w ostatniej kolumnie okna narzędzi, uzyskamy dostęp do edycji narzędzia, zduplikowania karty narzędzia, usunięcia karty narzędzia oraz utworzenia raportu.:

Otwarta karta narzędzia w trybie edycji:

Po wprowadzeniu zmian w karcie narzędzia/maszyny należy zakończyć operację przyciskiem ZAPISZ ZMIANY.

Nowe narzędzie:

Aby utworzyć nową kartę narzędzia należy z menu wybrać Utrzymanie ruchu → Narzędzia → Nowe Narzędzie

Pojawi się lista wprowadzonych wcześniej narzędzi, z przyciskiem Dodaj:

Okno dodawania nowego narzędzia/maszyny:

Po uzupełnieniu danych takich jak Nazwa, index, ilość, numer seryjny (inne pola odpowiednie do wprowadzonego narzędzia) kartę zapisujemy przyciskiem DODAJ.

Sekcja “Serwisowanie” pozwala na wprowadzenie parametrów związanych z procesem obsługi i serwisowania narzędzia/maszyny. Serwisować można jedynie narzędzia o ilości równej 1. Większa ilość narzędzia tego samego typu używana jest informacyjnie i może mieć wpływ na planowanie produkcji z uwzględnieniem narzędzi.
Aby wypełnić dane dotyczące serwisowania należy zaznaczyć checkbox “Serwisowanie narzędzia” i wypełnić poniższe pola:

Sekcja “Pliki” pozwala dodać dokumentację, rysunki, grafikę, zdjęcia, dokumenty CAD, instrukcję.

Przykład narzędzia z dodanym plikiem graficznym.

Problemy

Miejsce w systemie pozwalające na ewidencję zdarzeń awaryjnych.  Aby dodać problem, usterkę należy  kliknąć przycisk DODAJ:

W polu wyszukiwania “Stanowiska”, wybieramy z  listy wszystkich naszych stanowisk, stanowisko którego dotyczy zlecenie:


Pole “Powód” wybieramy z edytowalnego menu systemowego

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół kartę zatwierdzamy przyciskiem DODAJ.

Serwis narzędzi

Miejsce w systemie pozwalające na ewidencję operacji serwisowych. Aby dodać operację, zdarzenie serwisowe należy  kliknąć przycisk DODAJ:

W polu wyszukiwania narzędzia, wybieramy z  listy wszystkich naszych serwisowanych narzędzi/maszyn wyszukiwane narzędzie/maszynę.

Po wybraniu narzędzia/maszyny dane ewidencyjne wypełnią się same.
W polu “Data kolejnego serwisu” wprowadzamy datę zaplanowanego kolejnego przeglądu lub remontu.

Kartę operacji serwisowej zatwierdzamy przyciskiem DODAJ.

Napisz do nas.