OptiMES

 1. Home
 2. Docs
 3. OptiMES
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Ustawienia dotyczące Utrzymania ruchu znajdziemy przechodząc do Menu→ Utrzymanie ruchu.

Narzędzia

Funkcjonalność służy do:

 • Ewidencji, przydzielania i serwisowania narzędzi i maszyn
 • Zarządzania narzędziami i maszynami
 • Dokumentacji narzędziowej i maszynowej
 • Gromadzenia wiedzy i instrukcji o maszynach i narzędziach
 • Utrzymania sprawności parku maszynowego i narzędziowego
 • Serwisowania maszyn i narzędzi, ewidencjonowania usterek i problemów

Na co ma wpływ:

 • Proces produkcji  
 • Sprawność narzędzi i maszyn 
 • Planowanie serwisów
 • Diagnozowanie powtarzających się problemów i usterek

Główne okno modułu:

Przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie narzędzi odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów w belce nagłówkowej każdej z kolumn okna ofert:

Jedną z dodatkowych opcji jest grupowanie. Postępując zgodnie z poleceniem, przenieść nagłówek, by grupować dane po kolumnie:

Uzyskamy przykładowo pokazany poniżej przykład grupowania danych po kolumnie “Miejsce”:

Edycja narzędzi:

Rozwijając menu w ostatniej kolumnie okna narzędzi, uzyskamy dostęp do edycji narzędzia, zduplikowania karty narzędzia, usunięcia karty narzędzia oraz utworzenia raportu.:

Otwarta karta narzędzia w trybie edycji:

Po wprowadzeniu zmian w karcie narzędzia/maszyny należy zakończyć operację przyciskiem ZAPISZ ZMIANY.

Nowe narzędzie:

Aby utworzyć nową kartę narzędzia należy z menu wybrać Utrzymanie ruchu → Narzędzia → Nowe Narzędzie

Pojawi się lista wprowadzonych wcześniej narzędzi, z przyciskiem Dodaj:

Okno dodawania nowego narzędzia/maszyny:

Po uzupełnieniu danych takich jak Nazwa, index, ilość, numer seryjny (inne pola odpowiednie do wprowadzonego narzędzia) kartę zapisujemy przyciskiem DODAJ.

Sekcja “Serwisowanie” pozwala na wprowadzenie parametrów związanych z procesem obsługi i serwisowania narzędzia/maszyny. Serwisować można jedynie narzędzia o ilości równej 1. Większa ilość narzędzia tego samego typu używana jest informacyjnie i może mieć wpływ na planowanie produkcji z uwzględnieniem narzędzi.
Aby wypełnić dane dotyczące serwisowania należy zaznaczyć checkbox “Serwisowanie narzędzia” i wypełnić poniższe pola:

Sekcja “Pliki” pozwala dodać dokumentację, rysunki, grafikę, zdjęcia, dokumenty CAD, instrukcję.

Przykład narzędzia z dodanym plikiem graficznym.

Problemy

Miejsce w systemie pozwalające na ewidencję zdarzeń awaryjnych.  Aby dodać problem, usterkę należy  kliknąć przycisk DODAJ:

W polu wyszukiwania “Stanowiska”, wybieramy z  listy wszystkich naszych stanowisk, stanowisko którego dotyczy zlecenie:


Pole “Powód” wybieramy z edytowalnego menu systemowego

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół kartę zatwierdzamy przyciskiem DODAJ.

Serwis narzędzi

Miejsce w systemie pozwalające na ewidencję operacji serwisowych. Aby dodać operację, zdarzenie serwisowe należy  kliknąć przycisk DODAJ:

W polu wyszukiwania narzędzia, wybieramy z  listy wszystkich naszych serwisowanych narzędzi/maszyn wyszukiwane narzędzie/maszynę.

Po wybraniu narzędzia/maszyny dane ewidencyjne wypełnią się same.
W polu “Data kolejnego serwisu” wprowadzamy datę zaplanowanego kolejnego przeglądu lub remontu.

Kartę operacji serwisowej zatwierdzamy przyciskiem DODAJ.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *