OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Meldowanie postępu prac

Meldowanie postępu prac

Po pobraniu pracy pracownik może meldować postęp wykonywanej pracy.

Meldowanie postępu w trakcie wykonywania zadania można wykonać na dwa sposoby.

  1. Zamelduj postęp

Pracownik może wybrać z dostępnych aktywności opcję Zamelduj postęp.

Pojawi się wówczas nowe okno do wypełnienia:

W przypadku odpowiedniego ustawienia różnych magazynów dla wyrobów dobrych i wadliwych konkretne ich ilości zostaną przeniesiona dokumentem magazynowym w dwie lokacje.

Pola z ilościami do poprawy i wadliwych mają zastosowanie również wtedy, gdy mamy włączoną kontrolę jakości.

Po kliknięciu Dodaj widok wróci do głównego okna panelu, gdzie zmieni się wartość na pasku postępu:

Tutaj na pasku postępu – po lewej stronie ilość wykonanych – 5 i zielona część paska (tyle było zameldowanych wykonanych dobrych produktów), a po prawej stronie 45 i brązowa część paska (ilość oczekujących na wykonanie).

2. Użycie przycisku postępu

Pracownik może użyć przycisku znajdującego się w dolnej części panelu do zameldowania części wykonanego zadania

1 – przycisk postępu – w tym przykładzie ma wartość 30

2 – pasek postępu – informuje jaki był ostatni meldunek zalogowanego pracownika (tutaj 30 na czerwonym tle), pokazuje po lewej stronie ilość wykonanych (tutaj wartość 94 i zielona część paska), po prawej ilość do wykonania (tutaj wartość 106 i brązowa część paska) – w tym przykładzie przy pobraniu pracy było 200 szt do wykonania (94+106)

3 – miejsce gdzie można ustawić wartość przycisku 1

UWAGA: Widoczność przycisku (1) oraz opcji Ustaw wartość (3) zależy od uprawnień roli jaką ma pracownik.

Jeżeli pracownik ma widzieć przycisk postępu to należy do roli jaką ma ten pracownik w systemie dołożyć w uprawnieniach – Ustawienia\Pracownicy\Role.

Po wejściu w edycję roli należ z boku wybrać Uprawnienia, poszukać panelu meldunkowego:

Wśród listy wszystkich dostępnych uprawnień zaznaczyć “Ustaw wartość dla przycisku postępu”.

Użycie opcji Zamelduj postęp na panelu meldunkowym generuje meldunek produkcyjny typu “Postęp operacji”.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.