Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Spedycja – ustawien...
  7. Typ pojazdów

Typ pojazdów

Aby przejść do tych ustawień należy wybrać z Menu → Ustawienia → Spedycja → Typy pojazdów

W głównym oknie widzimy wszystkie obecne w systemie typy pojazdów. Są one możliwe do wybrania w tworzeniu zlecenia spedycyjnego.

Aby dodać nowy typ pojazdu naciskamy przycisk Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.

Określamy nazwę pojazdu, jego powierzchnię w m2 oraz ewentualną notatkę. Zatwierdzamy przyciskiem Dodaj na dole ekranu.

Napisz do nas.