Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Magazyn
 6. Zamówienia do dostawców (ZD)

Zamówienia do dostawców (ZD)

Zamówienia do dostawców są dokumentami, które wspomagają zarządzanie gospodarką magazynową.

Tu przechowywane są zamówienia od firmy do dostawców.

Lista wystawionych zamówień do dostawców znajduje się w menu Magazyn.

Przykładowa lista Zamówień do dostawców:

Tabela ZD składa się z kolumn:

 • Id – automatycznie nadawany numer identyfikacyjny
 • Indeks – Skrót Zamówienie do Dostawcy / kolejny numer w miesiącu / numer miesiąca / rok
 • Dostawca – Nazwa wybranego kontrahenta, od którego oczekiwana jest dostawa
 • Status – Wartość wybierana automatycznie na podstawie postępu z Zamówieniem. Możliwe wartości:
  • Nowe – Zamówienie zostało stworzone, ale nie wysłane. Możliwa jest edycja pozycji.
  • Wysłane – Zamówienie oznaczono jako wysłane. Nie można już edytować pozycji. Pojawia się możliwość zaspokajania z magazynu.
  • Zaspokojone – Przyjęto założoną ilość z dostaw.
 • Ilość pozycji – ilość pozycji na dokumencie ZD
 • Data wysłania do dostawcy – data i godzina wysłania dokumentu (jeżeli była podczas tworzenia zapotrzebowania wpisana)
 • Deklarowana data dostawy – data, jaką deklaruje dostawca.
 • Numer Zamówienia – numer zamówienia powiązanego z zapotrzebowaniem
 • Indeks Zamówienia – indeks zamówienia powiązanego z zapotrzebowaniem
 • Notatka – notatka wpisana w zamówieniu do dostawcy. 

Widoczność kolumny można skonfigurować, w prawym górnym rogu ekranu klikając w zębatkę. 

Po lewej stronie znajdują się pola, które są obecnie ukryte, ale dostępne do wyświetlenia. Żeby były widoczne, należy je przeciągnąć na prawą stronę.
Po prawej stronie znajdują się widoczne kolumny, można je ukryć, przeciągając je na lewą stronę. Żeby zmienić kolejność wyświetlania kolumn, należy przeciągnąć wyżej lub niżej wybrany kafelek. Po prowadzeniu zmian naciśnij przycisk zapisz, na dole ekranu. 

UWAGA: Aby opcja Zamówienia do dostawców była widoczna w menu dla użytkownika należy to odpowiednio skonfigurować (Ustawienia/Pracownicy/Role)

Wymagane ustawienia do obsługi Zamówień do dostawców

Aby użytkownik mógł widzieć listę Zamówień do dostawców należy:

 1. Wejdź w menu Ustawienia → Pracownicy → Role
 2. Wybierz Rolę jaka jest przypisana użytkownikowi np. Administrator
 3. W zakładce uprawnienia wyszukaj “zamówienia do” i zaznacz checckboxy
 4. Zapisz zamiany, użytkownik z wybraną rolą będzie widział w menu Magazyn opcję Zamówienia do dostawców

Artykuły

Napisz do nas.