OptiMES

 1. Home
 2. Docs
 3. OptiMES
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Magazyn
 6. Zamówienia do dostawców (ZD)

Zamówienia do dostawców (ZD)

Zamówienia do dostawców są dokumentami, które wspomagają zarządzanie gospodarką magazynową.

Tu przechowywane są zamówienia od firmy do dostawców.

Lista wystawionych zamówień do dostawców znajduje się w menu Magazyn.

Przykładowa lista Zamówień do dostawców:

Tabela ZD składa się z kolumn:

 • Id – automatycznie nadawany numer identyfikacyjny
 • Indeks – Skrót Zamówienie do Dostawcy / kolejny numer w miesiącu / numer miesiąca / rok
 • Dostawca – Nazwa wybranego kontrahenta, od którego oczekiwana jest dostawa
 • Status – Wartość wybierana automatycznie na podstawie postępu z Zamówieniem. Możliwe wartości:
  • Nowe – Zamówienie zostało stworzone, ale nie wysłane. Możliwa jest edycja pozycji.
  • Wysłane – Zamówienie oznaczono jako wysłane. Nie można już edytować pozycji. Pojawia się możliwość zaspokajania z magazynu.
  • Częściowo zaspokojone – wykorzystywane dla ZD, które posiadają pozycje nie związane z Zapotrzebowań (Nie pochodzą z  procesu Planowania)
  • Zaspokojone – Przyjęto założoną ilość z dostaw.
 • Ilość pozycji – ilość pozycji na dokumencie ZD
 • Wysłane do dostawcy – data i godzina wysłania dokumentu (jeżeli była podczas tworzenia zapotrzebowania wpisana)
 • Deklarowana data dostawy – data i godzina jaką deklaruje dostawca.

UWAGA: Aby opcja Zamówienia do dostawców była widoczna w menu dla użytkownika należy to odpowiednio skonfigurować (Ustawienia/Pracownicy/Role)

Wymagane ustawienia do obsługi Zamówień do dostawców

Aby użytkownik mógł widzieć listę Zamówień do dostawców należy:

 1. Wejdź w menu Ustawienia → Pracownicy → Role
 2. Wybierz Rolę jaka jest przypisana użytkownikowi np. Administrator
 3. W zakładce uprawnienia wyszukaj “zamówienia do” i zaznacz checckboxy
 4. Zapisz zamiany, użytkownik z wybraną rolą będzie widział w menu Magazyn opcję Zamówienia do dostawców

Artykuły

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.