OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dodatkowe
  5. Generowanie klucza API

Generowanie klucza API

Uprawnienia 

Wygenerowanie nowego klucza API wymaga włączenia uprawnienia o nazwie Nadawanie kluczy API. Otwieramy Ustawienia > Pracownicy > Role. Klikamy dwa razy w rolę, której chcemy nadać uprawnienie. W widoku szczegółowym roli wchodzimy w Uprawnienia. W polu szukaj wpisujemy “api”. Zaznaczamy chekbox Nadawanie kluczy API.

 

Generowanie klucza 

W celu wygenerowania nowego Klucza API przechodzimy do zakładki Pracownicy. Menu > Pracownicy 

Następnie wybieramy Pracownika lub tworzymy nowego.

Dodanie nowego pracownika

Wskazane jest, aby Pracownik, na którym zostanie wygenerowany klucz API nie był używany w OptiMES, pozwoli to między innymi zachowanie porządku w Logach. 

W widoku szczegółowym wybranego pracownika klikamy przycisk Generuj Nowy.

Tak przeprowadzona operacja pozwoliła nam na Wygenerowanie Klucza API. Na koniec naciskamy przycisk Zapisz zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.