OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dodatkowe
  5. API

API

W celu wygenerowania nowego Klucza API przechodzimy do załadki Pracownicy.

Następnie wybieramy Pracownika lub tworzymy nowego.

Dodanie nowego pracownika

Wskazane jest, aby Pracownik na którym zostanie wygenerowany klucz API nie by używany w OptiMES, pozwoli to miedzy innymi zachowanie porzdku w Logach.

W widoku szczegółowym wybranego pracownika kikamy przycisk Generuj Nowy.

Tak przeprowadzona operacja pozwolia nam na Wygenerowanie Klucza API

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.