Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dodatkowe
  5. Generowanie klucza API

Generowanie klucza API

Uprawnienia 

Wygenerowanie nowego klucza API wymaga włączenia uprawnienia o nazwie Nadawanie kluczy API. Otwieramy Ustawienia > Pracownicy > Role. Klikamy dwa razy w rolę, której chcemy nadać uprawnienie. W widoku szczegółowym roli wchodzimy w Uprawnienia. W polu szukaj wpisujemy “api”. Zaznaczamy chekbox Nadawanie kluczy API.

 

Generowanie klucza 

W celu wygenerowania nowego Klucza API przechodzimy do zakładki Pracownicy. Menu > Pracownicy 

Następnie wybieramy Pracownika lub tworzymy nowego.

Dodanie nowego pracownika

Wskazane jest, aby Pracownik, na którym zostanie wygenerowany klucz API nie był używany w OptiMES, pozwoli to między innymi zachowanie porządku w Logach. 

W widoku szczegółowym wybranego pracownika klikamy przycisk Generuj Nowy.

Tak przeprowadzona operacja pozwoliła nam na Wygenerowanie Klucza API. Na koniec naciskamy przycisk Zapisz zmiany.

Napisz do nas.