Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Ogólne ustawienia
  7. Konfiguracja zmian

Konfiguracja zmian

Konfiguracja zmian jest wymaganym elementem do Planowanie w OptiMES.

Aby dodać nową zmianę wciśnij przycisk Dodaj a jeżeli chcemy edytować już istniejący wpis, należy najechać  na Trzy kropki z prawej strony i wybierz z menu Edytuj. Z menu możesz również Duplikować lub Usunąć wpis. 

Opis pól:

Opis – Opis zmiany
Aktywna – Możesz wyłączyć aktywność zmiany i nie będzie brana pod uwagę podczas Planowania. Nie dotyczy wcześniej wprowadzonych zmian w Kalendarzu.
Dni tygodnia – Wybierz dni tygodnia, których dotyczy zmiana
Godziny pracy – Wybierz godziny pracy dla zmiany
Notatka – Notatka informacyjna o zmianie

Ilość osób na stanowiskach:

Opis pól:

Stanowiska – Zaznacz stanowiska pracy, których dotyczy zmiana
Ilość osób – Domyślnie wprowadzona wartość to 1. Jeżeli ilość osób na stanowisku wpływa na czas wykonania operacji to warto wprowadzić poprawna ilość osób.

Przykład:

  • Przykładem jest stanowisko montażu. Jeżeli montaż elementu trwa minutę to jeden pracownik 60 elementów będzie montował 60 minut. Jeżeli wprowadzimy dwie osoby na stanowisko to OptiMES zaplanuje operację w wykresie Gantta na 30 minut ponieważ każda z dwóch osób będzie wykonywać pracę przez 30 minut. W raporcie rozliczenia czasu czas przeznaczony na operację to 60 minut.

Ilość operacji w grupach stanowisk:

Opis pól:

Maksymalna ilość operacji do planowania w danej grupie stanowisk- Maksymalna ilość operacji ogranicza ilość operacji planowanych jednocześnie dla danej grupy stanowisk pracy.

Aby ustawione wartości dławika były brane pod uwagę podczas planowania należy włączyć go w konfiguracji.

Przykład:

  • Przykładem może być sytuacja kiedy w warsztacie znajduje się pięć wiertarek ale tylko dwóch pracowników. Bez dławika OptiMES zaplanuje pracę (jeżeli jest) na pięć maszyn a dwóch pracowników nie będzie w stanie tej pracy wykonać. Jeżeli użyjemy dławika na dwie operacje to OptiMES będzie planować w Harmonogramie jednocześnie tylko dwie operacje.

Napisz do nas.