Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Kompletacja

Kompletacja

Kompletacja jest to operacja połączenia opakowania i produktów przeznaczonych do wysyłki. Zlecenie kompletacji tworzy nowy byt na magazynie. Kompletacja jest niezbędnym etapem do powstania zlecenia załadunku.

Przykładowy widok okna kompletacji umieszczono poniżej.

Napisz do nas.