OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Kompletacja

Kompletacja

Kompletacja jest to operacja połączenia opakowania i produktów przeznaczonych do wysyłki. Zlecenie kompletacji tworzy nowy byt na magazynie. Kompletacja jest niezbędnym etapem do powstania zlecenia załadunku.

Przykładowy widok okna kompletacji umieszczono poniżej.

Napisz do nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *