Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Magazyn ustawienia
  7. Konfiguracja magazynu
  8. Obrazki grup magazynowych

Obrazki grup magazynowych

Aby dodać obrazek, który będzie reprezentował wszystkie produkty bądź surowce należące do danej grupy magazynowej musimy wejść w zakładkę Ustawienia -> Magazyn -> Grupy magazynowe

a następnie wejść w edycję wybranej grupy i dodać do niej zdjęcie z komputera w sekcji Obrazek. Dodawanie obrazków jest możliwe jest również przez api. 

Po dodaniu i zapisaniu zmian uzyskujemy następujący widok: 

Napisz do nas.