Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Dokumenty magazynowe
  7. Dodawanie dokumentu magazynowego, bez możliwości zatwierdzenia

Dodawanie dokumentu magazynowego, bez możliwości zatwierdzenia

Aby dodać dokument magazynowy tak aby mógł on być zatwierdzony przez kogoś innego musimy wejść w edycję roli, której chcemy nadać to uprawnienie: Ustawienia -> Pracownicy -> Role i przejść do edycji roli, która nas interesuje.

W panelu bocznym wybieramy zakładkę Dokumenty magazynowe, w której konfigurujemy uprawnienia dla danych dokumentów magazynowych. Widoczna lista dokumentów jest aktualna z zakładką Magazyn->Rodzaje dokumentów magazynowych (po dodaniu tam nowego dokumentu, pojawi się on w ustawieniu uprawnień). Tu wybieramy odpowiednie dokumenty, wraz z uprawnieniami do nich.

Następnie, przechodzimy do zakładki Ustawienia -> Magazyn -> Rodzaje dokumentów magazynowych i wchodząc w edycję poszczególnych dokumentów decydujemy jakie pola w danym dokumencie będą widoczne dla jakiej roli.

W tym celu otwieramy interesujący nas dokument magazynowy, w panelu bocznym wybieramy zakładkę Konfiguracja dla roli, naciskamy przycisk Dodaj regułę dla Roli, z rozwijanej listy wybieramy odpowiednią rolę. Wtedy pojawią się lista Pól widocznych na dokumencie, wraz z guzikami do ich włączenia lub wyłączenia. 

Napisz do nas.