Jak oszczędzać w zakładzie produkcyjnym?

W poszukiwaniu efektywnych metod na obniżenie kosztów w zakładzie produkcyjnym kluczowym aspektem jest maksymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów oraz zapobieganie przestojom. Efektywne zarządzanie zasobami może obejmować naprawę istniejących maszyn zamiast ich wymiany, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze​​. Dodatkowo, skuteczne zarządzanie magazynem i optymalizacja stanów magazynowych pozwalają uniknąć opóźnień w produkcji i zmniejszyć koszty zakupu oraz magazynowania​​.

Zmniejszenie kosztów energetycznych to jedna z możliwości. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj. Przykładem może być projekt ArcelorMittal Poland, który ma na celu odzyskiwanie energii z gazów odpadowych, zmniejszając tym samym zużycie gazu ziemnego i koksu oraz redukując emisję CO2​​.

Inwestowanie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz przeprowadzanie regularnych konserwacji może również znacząco zwiększyć wydajność pracy oraz zmniejszyć koszty związane z nieplanowanymi przestojami i naprawami​​. Ponadto, zastosowanie zaawansowanego oprogramowania i rozwiązań chmurowych może znacząco zmniejszyć koszty eksploatacyjne związane z zakupem i utrzymaniem drogiego oprogramowania​​.

Redukcja energii elektrycznej w produkcji

Jednym z nowoczesnych sposobów na redukcję kosztów energii elektrycznej jest wykorzystanie systemów liczników energii, które identyfikują miejsca niepotrzebnego odpływu energii, umożliwiając ich wyłączenie lub ograniczenie, co prowadzi do zmniejszenia kosztów​​.

Kluczem do zwiększenia wydajności pracowników produkcyjnych jest także dbałość o kondycję parku maszynowego, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz optymalizacja procesów zarządzania. Szkolenia pracowników i zarządzanie procesami managerskimi, takimi jak cele, systemy premiowania i motywacyjne, mogą znacząco wpłynąć na zaangażowanie pracowników i ich wydajność​​.

A także wykorzystanie systemów liczników energii do identyfikacji miejsc, gdzie dochodzi do niepotrzebnego odpływu energii, pozwala na skuteczne zarządzanie zużyciem prądu i zmniejszenie kosztów jego pozyskiwania. Profesjonalne zarządzanie energią elektryczną, wspierane przez specjalistyczne narzędzia i zespoły, umożliwia redukcję kosztów operacyjnych zakładu produkcyjnego​​.

Wdrażając te strategie, przedsiębiorstwa produkcyjne mogą osiągnąć znaczące oszczędności, poprawiając jednocześnie efektywność i konkurencyjność na rynku.

Dodatkowe metody oszczędzania

Nie można pominąć aspektu niskich kosztów eksploatacji sprzętu biurowego oraz mediów. Wybór tańszego sprzętu biurowego może wydawać się atrakcyjny z punktu widzenia krótkoterminowych oszczędności. Jednakże długoterminowo, takie rozwiązania często wiążą się z większymi kosztami eksploatacji, w tym droższymi materiałami eksploatacyjnymi oraz częstymi naprawami, co w rezultacie może przewyższyć koszt zakupu urządzeń wysokiej jakości​​.

W przypadku kosztów mediów, porównanie ofert dostawców internetu, telefonii komórkowej czy prądu może doprowadzić do znacznych oszczędności. Ważne jest, by nie tylko wybrać najkorzystniejszą ofertę, ale także aktywnie negocjować warunki obecnej umowy lub rozważyć zmianę dostawcy na bardziej konkurencyjnego. Pakiety usług mogą również oferować lepsze warunki niż negocjacje pojedynczych usług​​.

Zwiększanie kompetencji pracowników poprzez szkolenia wirtualne jest kolejnym sposobem na ograniczenie wydatków. Szkolenia online są znacznie tańsze od tradycyjnych kursów, a dodatkowo mogą uczestniczyć w nich niemal nieograniczone grupy pracowników, co przynosi oszczędności na przejazdach i zakwaterowaniu. Dodatkowo warto zainteresować się dostępnymi dotacjami na szkolenia z funduszy europejskich, które mogą znacząco obniżyć koszty takich inwestycji w rozwój kadry​​.

MES, APS – czy systemy do produkcji mogą pomóc?

Systemy MES i APS  odgrywają znaczącą rolę w optymalizacji produkcji i zarządzaniu kosztami. Te systemy informatyczne oferują różnorodne funkcje, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność procesów produkcyjnych, redukcję kosztów i poprawę jakości wyrobów.

System MES działa na poziomie wykonawczym, blisko linii produkcyjnej. Pozwala na monitorowanie i zarządzanie bezpośrednio procesami produkcyjnymi, w tym kontrolę jakości, śledzenie czasu, zarządzanie zasobami i operacjami na podstawie danych w czasie rzeczywistym. Umożliwia również zarządzanie danymi i dokumentacją, integrację z innymi systemami oraz analizę i raportowanie, co przyczynia się do poprawy efektywności produkcji i redukcji kosztów​​​​.

Z kolei APS skupia się na optymalizacji planowania produkcji na podstawie dostępnych zasobów, takich jak maszyny, materiały, czas, oraz harmonogramowania produkcji w sposób, który minimalizuje koszty, czas realizacji i zapewnia efektywność. Działa na wyższym poziomie planowania, opracowując harmonogramy produkcji na podstawie danych dotyczących dostępności zasobów, zamówień klientów, czasu wykonania i innych czynników. APS znajduje zastosowanie zarówno wewnątrz zakładów produkcyjnych, jak i na poziomie całej sieci dostaw, optymalizując planowanie i harmonogramowanie produkcji w szerokim kontekście operacyjnym​​.

Oba systemy, mimo że różnią się od siebie, mogą z powodzeniem współdziałać i uzupełniać się nawzajem w procesie zarządzania produkcją. Informacje z systemu MES, takie jak stan maszyn, zużycie materiałów, dane o jakości czy dostępność pracowników, mogą być wykorzystane jako wejście do systemu APS, aby dokładniej zaplanować i harmonogramować produkcję, uwzględniając aktualne warunki i ograniczenia zakładu produkcyjnego.
Z kolei dane z systemu APS mogą być przekazywane do systemu MES w celu monitorowania realizacji planu produkcyjnego, raportowania postępów i udostępniania informacji o harmonogramie​​.

Dodatkowo, integracja MES z systemami ERP (Enterprise Resource Planning) może przynieść jeszcze więcej korzyści, łącząc zarządzanie produkcją z innymi aspektami działalności przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, zaopatrzenie czy sprzedaż, co pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację procesów produkcyjnych​​.

Innowacje w MES, takie jak wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, mogą dodatkowo przyczynić się do automatyzacji zadań, optymalizacji procesów i przewidywania trendów, co jest doskonałym wyborem dla przedsiębiorstw dążących do innowacyjności i poprawy konkurencyjności​​.

Testuj systemy do produkcji za darmo

Odbierz 14 dni darmowych testów zaawansowanych systemów do produkcji! Możesz także umówić się na darmową prezentację, dzięki której zaoszczędzisz czas i błyskawicznie przekonasz się, czy to rozwiązanie spełnia Twoje oczekiwania.