Aktualizacja 1.50

Wraz z aktualizacją w systemie pojawiły się nowe funkcjonalności. Sprawdź co się zmieniło!

 • Nowy typ atrybutów
  • “Plik” jako typ atrybutu pozwala na dodawanie załącznika do wybranego przez użytkownika miejsca w systemie.
 • Dodawanie wielu dokumentów magazynowych
  • Funkcja pozwala dodać w szybki sposób wiele dokumentów tego samego typu lecz z różnymi magazynami.
 • Więcej informacji o ruchu magazynowy i dokumentach
  • Nowa kolumna “pracownik” umożliwia wyszukanie dokumentów wystawionych na konkretną osobę.
 • Nowy widok listy atrybutów
  • Nowy widok poza zmianami wizualnymi niesie ze sobą szybsze działanie, możliwość dokładniejszego filtrowania, wyszukiwania, sortowania oraz grupowania po każdej z kolumn.

 Wszystkie te kwestie zostały szczegółowo opisane poniżej! 

1. Nowy typ atrybutów

Od najnowszej aktualizacji możliwym będzie dodanie atrybutu o typie “plik”. Pozwoli on na utrzymanie porządku w miejscach, gdzie różni pracownicy wrzucają w jedno miejsce dokumenty dotyczące np. konkretnego zamówienia. 

Jeżeli zawsze pod zamówieniem występuje ten sam zestaw plików, można zdefiniować ich miejsca, tak aby nie wrzucać wszystkiego do sekcji “pliki”. Gdzie jeżeli nazwy dokumentów nie zostały odpowiednio przygotowane, ciężko będzie znaleźć to czego na daną chwilę potrzeba.

Aby przygotować takie pola należy wejść w Ustawienia, a następnie z zakładki “Ogólne” wybrać “Atrybuty”. W tym miejscu dodajemy nowy atrybut. Nazwa może definiować jaki plik powinien być do tego atrybutu dodany, a “encja” mówi o miejscu, w którym system ma spodziewać się załącznika.

Takie działanie pozwoli zachować przejrzystość w plikach i ułatwi pracownikowi pracę, gdyż ten będzie dokładnie wiedział co powinien dodać do np. zamówienia.

2. Dodawanie wielu dokumentów magazynowych

Nowa funkcjonalność, dzięki której w szybki sposób możliwe jest dodanie wielu dokumentów, które łączy użycie tego samego magazynu przyjęć ale różnych magazynów wydań bądź na odwrót – w przypadku przemieszczeń między/wewnątrz magazynowych. W przypadku przyjęć i wydań magazyny mogą być różne.

Takie narzędzie jest pomocne szczególnie w przedsiębiorstwach rozlokowujących pojedyncze przyjęcie w kilka lokacji ze względu na np. typ surowca.

Aby z niego skorzystać należy w Dokumentach magazynowych wybrać “Dodaj wiele”. Następnie wybrać interesujący nas rodzaj dokumentu i dodać do niego żądane pozycje. Do każdej z nich możemy wybrać inny magazyn oraz lokalizację. 

“Dodanie” lub “dodanie i zatwierdzenie” spowoduje pojawienie się odpowiedniej liczby dokumentów zależnej od ilości wybranych magazynów.

3. Więcej informacji o ruchu magazynowy i dokumentach

Zarówno w widoku dokumentów magazynowych jak i ruchu magazynowego pojawiła się kolumna “Pracownik”. Odnosi się ona do osoby, na którą mógł zostać stworzony dokument magazynowy.

Daje to możliwość szybkiego sprawdzenia na jakiego z pracowników zostały wystawione dokumenty powiązane np. z konkretnym produktem. 

4. Nowy widok listy atrybutów

Aktualizacja dodaje nowy sposób wyświetlania list również do atrybutów. Dzięki czemu wygodnie można filtrować, grupować czy też sortować po każdej z kolumn.

Taki sposób wyświetlania listy atrybutów nie tylko jest bardziej funkcjonalny ale jednocześnie dużo bardziej wydajny, dzięki czemu nawet duża liczba atrybutów nie spowolni działania systemu.


Zaloguj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *