Aktualizacja 1.51

Nowa aktualizacja, nowe możliwości – Sprawdź co się zmieniło!

  • Dodanie reguł filtrowania list na podstawie wartości w wybranych kolumnach.
  • Możliwość sortowania po wielu kolumnach. 

 Dowiedz się o szczegółach: 

1. Reguły filtrowania list

Nowa funkcjonalność pomaga w sprecyzowaniu jakie wpisy pracownik z daną rolą powinien móc wiedzieć. Przykładem może być reguła pokazujące wszystkie zamówienia, poza tymi ze statusem “Anulowane”.

Korzystanie z tej funkcji jest bardzo proste – na początku w ustawieniach klikamy w zakładkę “Pracownicy” a następnie w “Reguły filtrowania”. Klikamy “Dodaj”, a wtedy do uzupełnienia przychodzą kolejne pola:

Encja – Odpowiada za miejsce systemu, na które zostanie nałożona reguła.
Rola– Grupa pracowników, dla których dana reguła będzie działała.
Kolumna – Wartość, która będzie sprawdzana w ramach podjęcia decyzji czy wyświetlić wpis użytkownikowi.
Operator – Wybór czy wartość z kolumny ma się równać(=) czy różnić(!=) od tej zdefiniowanej poniżej.
Aktywny – Pole definiujące czy dana reguła ma w danej chwili działać.
Notatka – Pole informacyjne, które może tłumaczyć w jaki sposób działa reguła.
Wartości – To z nimi będą porównywane wybrane przez użytkownika pola. Można ich dodać wiele

2. Sortowanie po wielu kolumnach

Aktualizacja przynosi także rozszerzenie funkcjonalności sortowania list. Od teraz możliwe jest wielokrotne sortowanie po wybranych kolumnach. 

Aby filtrować po wielu kolumnach należy jedynie przytrzymać Shift i zaznaczać kolejne kolumny. 

Powyżej meldunki zostały posortowane na konkretne zmiany a następnie na stanowiska. Sortowań może być wiele, a o ich kolejności świadczy liczba przy strzałce w filtrowanym nagłówku.


Zaloguj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *