Aktualizacja 1.61

Zwiększona wydajność i nowe funkcjonalności to to, czego można spodziewać się po nowej aktualizacji. Dowiedz się więcej:

 • Nowy widok Ofert
  • Odświeżenie widoku Ofert nie tylko daje im nowe funkcjonalności (grupowanie, sortowanie, filtrowanie) ale i poprawia wydajność.
  • Możliwość modyfikowania szablonu wydruku Ofert.
 • Zmiany w podglądzie planów
  • Informacje o operacji lub zamówieniu widoczne będą dopiero po kliknięciu w prostokąt.
 • Aktualizacja domyślnych wydruków
  • Do szablonów Ofert i Zamówień dodano informację o walucie.
 • Usprawnienie nowych widoków tabel
  • Belka do przesuwania strony w poziomie widoczna jest zawsze na dole ekranu.
  • Dodano paginację
 • Zmiana nazw generowanych dokumentów
  • Dokumenty związane z Ofertami, Zamówieniami, Dokumentami magazynowymi, zleceniami produkcyjnymi, będą miały nazwy tworzone na podstawie ich numerów/ indeksów.
 • Sortowanie prac w panelu meldunkowym – tylko w trybie kolejkowania
  • Możliwe jest sortowanie prac na podstawie priorytetów zleceń.
 • Zmiana wyświetlanych zadań w widoku hali – tylko w trybie kolejkowania
  • Ukryte zostały zamknięte zlecenia.

Dowiedz się o szczegółach: 

1. Nowy widok Ofert

Aktualizacja sposobu wyświetlania list w OptiMES dosięgła także Oferty. Nowy widok daje użytkownikom dużo większe możliwości odnajdowania interesujących ich treści. Poza zaawansowanemu wyszukiwaniu, osoby odpowiedzialne za oferty, mogą grupować wyniki i sortować je po wielu kolumnach. Ważny jest również fakt, że taki widok jest dużo bardziej responsywny dzięki poprawie wydajności

Oferty zostały również zaktualizowane o możliwość dostosowywania do potrzeb szablonu wydruków.

Możliwość dostosowania dokumentów domyslnych jest możliwa w “Ustawienia” > “Szablony wydruków”.

2. Zmiany w podglądzie planów

W ramach polepszenia przejrzystości planu operacyjnego oraz planu zamówień została dokonana zmiana, polegająca na nie wyświetlaniu się informacji o operacji/zleceniu po najechaniu na nie. Aby dowiedzieć się o szczegółach, należy jednokrotnie kliknąć na wybraną operację lub zamówienie. Podwójne kliknięcie nie zostało zmienione, więc dalej pozwala dostać się do szczegółów zlecenia/zamówienia.

Taka zmiana, pozwala użytkownikowi podejrzeć operacje związane z całym zamówieniem, bez obawy, ze informacja o szczegółach przesłoni pozostałe elementy planu.

3. Aktualizacja domyślnych wydruków

Druki domyśle dla Ofert i Zamówień zostały teraz wzbogacone o walutę (w formacie zgodnym z ISO 4217), w której zostały przygotowane. Pozwoli to w jasny sposób przekazać pełną informację klientowi i zmniejszy ryzyko nieporozumień.

4. Usprawnienie nowych widoków tabel

W trosce o ergonomiczne korzystanie z aplikacji, belka odpowiedzialna za przesuwanie widoku strony w poziomie, została na stałe przymocowana do dołu ekranu (a nie całego widoku).

Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi zjeżdżać na dół strony, aby móc przesunąć się do kolejnych kolumn.

Drugim zagadnieniem, związanym z wyświetlaniem tabel, jest paginacja. Od teraz użytkownik sam decyduje ile wyników chce w tym samym momencie wyświetlić. Wybór jest dostępny w lewym dolnym rogu, każdego widoku tego typu.

5. Zmiana nazw generowanych dokumentów

Z myślą o klientach, którzy często zapisują, tworzone w systemie OptiMES dokumenty, na swoich komputerach, ułatwiliśmy im odnajdywanie konkretnych np. Zamówień. Każdy zapisany plik, będzie przedstawiał się identyfikatorem z naszego systemu:

 • Oferta – Numer (OH-1-11-2011.pdf)
 • Zamówienie – Numer (ZAM-11-09-2019.pdf)
 • Dokument magazynowy – Nr (WZ-1-11-2011.pdf)
 • Zlecenie produkcyjne – Indeks (ZP-1-06-2020.pdf)

Jeżeli użytkownik pobiera dokument na podstawie kilku np. Dokumentów magazynowych, nazwa pliku zawiera je wszystkie:  WZ-1-10-2020_WZ-2-10-2020_WZ-3-10-2020.pdf.

6. Sortowanie prac w panelu meldunkowym – tylko w trybie kolejkowania

Prace, które na panelu meldunkowym, widzi pracownik mogą obecnie zostać sortowane w taki sposób, aby uwzględnić priorytet zlecenia. Dzięki temu mimo odgórnej kolejności prac, na górze panelu wyświetlą się te zadania, których zlecenia mają wysoki priorytet.

Aby skorzystać z takiego typu sortowania prac, należy zaznaczyć w ustawieniach checkbox.

7. Zmiana wyświetlanych zadań w widoku hali – tylko w trybie kolejkowania

Obecna aktualizacja dostosowuje również widok hali do tego, co widzą pracownicy na panelu meldunkowym. Zlecenia, które zostały zamknięte, przestają pokazywać się w zakładce “hala”.


Zaloguj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *