Aktualizacje – Grudzień

Grudniowe aktualizację przynoszą kilka bardzo przydatnych funkcjonalności. Osoby zajmujące się zaopatrzeniem na pewno docenią rozbudowę widoku Zapotrzebowań surowcowych, a przedsiębiorstwa korzystające z gniazd produkcyjnych będą mogły uprościć technologie. Aktualizacja pomoże również w innych obszarach.

Wersja 1.79

 • Zamówienia
  • Dodawanie atrybutów do pozycji zamówień.
  • Nowe kolumny w widoku zamówień: Wartość netto, wartość brutto, waluta.
 • Rozchodowanie surowców
  • Możliwość konfiguracji magazynów rozchodów surowców.
  • Opcja rozchodowywania dodatkowych surowców do operacji.
 • Ruch magazynowy
  • Zmiana sposobu zasilania informacjami kolumny ‘notatka’.
 • Ogólne usprawnienia wpływające na pracę i wydajność aplikacji.

Wersja 1.78

 • Zapotrzebowanie
  • Kolumna “Planowana data zapotrzebowania” – data początku zlecenia, powiązanego z zapotrzebowaniem.
 • Ogólne usprawnienia wpływające na pracę i wydajność aplikacji.

Wersja 1.77

 • Operacje technologiczne
  • Możliwość wymuszenia planowania pracy na stanowisku użytym w poprzedniej operacji.
 • API – poszerzenie dostępu
  • Lista zapotrzebowań.
  • Możliwość operowania na Zamówieniach do Dostawcy.
 • Ogólne usprawnienia wpływające na pracę i wydajność aplikacji.

Dowiedz się o szczegółach: 

1.  Atrybuty do Zamówień

Pierwszą istotną zmianą jest możliwość dodania atrybutów do pozycji zamówień. Będą one widoczne w oknie planowania, a także w panelu meldunkowym.

Dzięki temu osoby wprowadzające zamówienia będą mogły określić dodatkowe informacje do każdej pozycji osobno.

2. Nowe kolumny w oknie zamówień

Opierając się na potrzebach klientów, dodane zostały kolumny “Netto”, “Brutto” oraz “waluta” do okna zamówień. Dzięki temu osoby wprowadzające i monitorujące zamówienia będą mogły podejrzeć ich wartość bez wchodzenia w okno podglądu. 

3. Rozchodowanie dodatkowych surowców

Wraz z aktualizacją pojawiła się nowa funkcjonalność pozwalająca na rozchodowanie dodatkowych surowców do zlecenia produkcyjnego w panelu meldunkowym wraz z możliwością dopisania notatki.

Dzięki nowej funkcjonalności pracownik produkcji może zużyć dodatkowy surowiec do zlecenia w razie potrzeby (dla operacji, w której planowany był jakikolwiek rozchód). Po dodaniu informacji w panelu meldunkowym tworzony jest dokument RW.

Możemy teraz także wskazać magazyny dostępne dla dodatkowego rozchodowania surowców.

4. Kolumna “notatka” w ruchu magazynowym

Wraz z nową aktualizacja kolumna “Notatka” w oknie ruchu magazynowego przy dokumencie stworzonym przez pracownika produkcji jako np. dodatkowy rozchód surowca będzie pokazywała notatkę wpisaną przy rozchodzie z panelu meldunkowego.

5. Zapotrzebowanie

Aktualizacja dodaje nową kolumnę w widoku Zapotrzebowania surowcowego – “Planowana data zapotrzebowania”. Jest to data rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego powiązanego z danym zapotrzebowaniem.

Kolumna szczególnie przyda się pracownikom odpowiedzialnym za Zamówienia do Dostawców, tak aby wysyłać je w rozsądnym czasie przed produkcją.

6. Operacje technologiczne

Bardzo pomocne dla niektórych przedsiębiorstw może okazać się nowe rozwiązanie dotyczące technologii. Mowa tu o wymuszeniu używania poprzedniego stanowiska w ramach kolejnej operacji.

W sytuacji gdzie ta sama praca (kilka operacji w kolejności) odbywać się może na różnych gniazdach produkcyjnych, nie musimy już tworzyć osobnych operacji dla każdego z wariantów

OptiMES podczas planowania sprawdzi czy kolejne operacje mają przypisane te same stanowiska, następnie wybierze jedno z nich i tam rozplanuje prace.

7. API – poszerzenie dostępu

Dla osób, zainteresowanych integracjami OptiMES’a z systemami zewnętrznymi przygotowano możliwość wyciągnięcia informacji o liście zapotrzebowań. Dodano też możliwość operowania na Zamówieniach do Dostawców – dodawanie, edytowanie itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *