Aktualizacje – Październik, Listopad, Grudzień

Każdy miesiąc wiążę się z nowymi usprawnieniami systemu, które pomagają użytkownikom w codziennej pracy. Nowe funkcjonalności to nowe możliwości, o których warto wiedzieć.

Wszystkie istotne zmiany zostały przedstawione poniżej:

Wersja 1.124

 • Dokumenty magazynowe
  • Możliwość przyjęcia lub przesunięcia wszystkich pozycji z dokumentu na jedną lokalizację.
 • Serwisy narzędzi
  • Dodanie do tabeli kolumny “Indeks narzędzia”.

Wersja 1.123

 • Planowanie produkcji
  • Dodano możliwość pomijania przy planowaniu operacji z czasem niższym niż sekunda.
 • Dokumenty magazynowe
  • Możliwość dodawania atrybutów do dokumentów magazynowych.
 • Przepisanie raportu na nowy silnik
  • Plan prac dla gniazd produkcyjnych

Wersja 1.122

 • Stanowiska pracy
  • Widoczność rodzajów meldowanych zdarzeń zależna od konfiguracji stanowiska.
 • Rodzaje meldowanych zdarzeń
  • Dodano możliwość przypisywania atrybutów do rodzajów meldowanych zdarzeń.
 • Zamówienia
  • Dodanie kolumny “Numer oferty”, na podstawie której powstało zamówienie.

Wersja 1.121

 • Atrybuty
  • Zdjęcie limitu 32 wartości dla atrybutu typu zdefiniowana lista.

Wersja 1.120

 • Import postępu zleceń produkcyjnych
  • Umożliwiono wykazywanie postępu dla wybranych operacji za pomocą importowania pliku csv.
 • Priorytety zleceń produkcyjnych
  • W trybie kolejkowania dodano opcje włączenia lub wyłączenia widoczności priorytetu w legendzie hali oraz w widoku zadań.

Wersja 1.119

 • Tabela dostaw – ok
  • Umożliwiono pokazywanie atrybutów pozycji dokumentów magazynowych w kolumnach.
 • Zlecenie pakowania
  • Dodano opcje tworzenia Zlecenia różnicowego.
 • Przepisanie raportów na nowy silnik
  • Plan wydań surowców
  • Rozliczenie zużytego materiału
  • Plan prac dla gniazd produkcyjnych

Wersja 1.118

 • Pobieranie pracy
  • Możliwość pobierania pracy za pomocą czytnika kodów kreskowych

Wersja 1.117

 • Pobieranie pracy
  • Możliwość pobierania wielu prac jednocześnie
 • Szablon operacji – ok
  • Możliwość zdefiniowania przerwy pomiędzy planowanymi operacjami

Wersja 1.116

 • Wprowadzanie wartości dat – ok
  • Numerowanie tygodni w podglądzie kalendarza.
 • Wybór dostaw podczas tworzenia dokumentu wydania – ok
  • Możliwość zmiany domyślnej wartości z pełnej dostawy na jej jedną jednostkę.
 • Kontrahenci – ok
  • Podczas dodawania i edycji zamówień oraz ofert powstała możliwość tworzenia nowych kontrahentów.

Wersja 1.115

 • Zapotrzebowania – ok
  • Umożliwienie dodawanie atrybutów dowolnego typu.
  • Dodanie możliwości edycji.

Poznaj szczegóły naszych aktualizacji:

1. Zapotrzebowania

Osoby zajmujące się przygotowywaniem Zamówień do dostawców, na pewno zainteresuje fakt, że dodana została możliwość przypisywania atrybutów do poszczególnych Zapotrzebowań.

Pierwszym krokiem, aby z nich korzystać, jest włączenie uprawnienia w wybranej roli, do edycji Zapotrzebowań:

Następnie wystarczy dodać odpowiedni atrybut i włączyć jego widoczność w tabeli.

Aby zmienić wartość atrybutu, należy za pomocą podwójnego kliknięcia wejść do nowego okna edycji zapotrzebowania. Po wprowadzeniu zmian wystarczy zapisać okno.

2. Zamówienia

Od tej pory przed dodawaniem Zamówienia nie będzie trzeba sprawdzać, czy w systemie istnieje odpowiedni dla niego klient.

Wystarczy w oknie dodawanie Zamówienia kliknąć plus przy wyszukiwaniu klienta, aby otworzyć dodawanie kontrahenta.

3. Dokumenty magazynowe

Jeżeli w Państwa przedsiębiorstwie zdarzały się sytuacje, gdzie magazynier tworząc dokument wydania przez przypadek zaakceptował domyślną – pełną ilość z dostawy, to nowe ustawienie, na pewno okaże się pomocne.

Od teraz domyślną ilością wybranej dostawy może być jedna jednostka towaru. Dzięki temu mamy pewność, że magazynier każdorazowo ręcznie wybierze poprawną wartość:

4. Szablony operacji

Budowanie technologii zostało rozwinięte o możliwość zdefiniowania przerwy przed lub po wybranej operacji. Umożliwia to planowanie harmonogramu wraz z ujęciem takich właśnie przerw technologicznych.

Czasy te, tak samo jak czasy jednostkowe i przygotowawczo-zakończeniowe mogą być wpisane ręcznie lub liczone dynamicznie za pośrednictwem atrybutu i normatywu.

5. Tabela dostaw

Atrybuty pozycji dokumentów magazynowych mogą zostać pokazane na tabeli dostaw. Zdecydowanie ułatwi to pracę, osobą zajmującym się obsługą magazynów.

6. Numerowanie tygodni

Kolejnym ułatwieniem, poprawiającym komfort pracy jest dodanie numerów tygodnia w polach wyboru dat. Dzięki temu nie będzie trzeba sprawdzać w zewnętrznym źródle takich informacji.

Dodatkowe informacje widoczne są zarówno podczas wprowadzania dat w np. pola Zamówienia, ale również w ramach odfiltrowania wybranych wartości z tabel:

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *