APS i MES - jakie są różnice_ Czy te dwa moduły mogą współgrać_

APS i MES – jakie są różnice? Czy te dwa moduły mogą współgrać?

Zarówno systemy APS, jak i MES są bardzo praktycznym modułem oprogramowania dedykowanym do produkcji. Pozwalają śledzić postęp realizacji zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym, ułatwiają zbieranie danych, analizę i wnioskowanie oraz elastyczne reagowanie na sytuacje awaryjne. Oba systemy są kluczowym narzędziem wspierającym wydajną produkcję.

Różnica między APS i MES

MES integruje systemy i dostarcza kompleksowe dane , zapewniając wgląd we wszystkie procesy produkcyjne. APS to system zajmujący się planowaniem, symulacją i optymalizacją zleceń produkcyjnych. 

System MES

MES (Manufacturing Execution System)– zapewnia wizualizację postępów oraz posiada funkcję automatycznego replanowania. Funkcja ta pomaga nam w przypadku awarii maszyny lub zmiany priorytetu zleceń.

Oprogramowanie MES automatyzuje i usprawnia pracę dzięki automatycznemu rozliczaniu czasu pracy, surowców i narzędzi.

Jest to także rodzaj nadrzędnego systemu, który gromadzi wszystkie dane, generuje rzetelne raporty i analizy. Integruje inne aplikacje/moduły wspierające określone obszary produkcyjne. Łącząc się z systemami zbierającymi odczyty bezpośrednio z maszyn i sterowania procesami (SCADA) zapewnia znacznie bardziej efektywne zarządzanie całym parkiem maszynowym i zachowanie ciągłości produkcji.

System APS

APS (Advanced Planning Scheduling)to narzędzie odpowiedzialne za planowanie, symulacje i optymalizację realizacji zleceń produkcyjnych. Oprogramowanie to przede wszystkim ułatwia pracę planistom, ponieważ pozwala na modyfikację planów i harmonogramów produkcji na podstawie aktualnych danych. W przeciwieństwie do systemów ERP, planuje działania w oparciu o ograniczone zdolności produkcyjne i uwzględnia wiele czynników i wyłączeń (konfiguracja zmian pracowników, matryce uprawnień, nieobecności, stany magazynowe itp.). Krótko mówiąc, umożliwia organizacjom bardziej efektywne planowanie i kontrolowanie swoich działań.

Czy te dwa moduły mogą współgrać?

Chociaż systemy te mogą być używane niezależnie, działają najlepiej w połączeniu. APS i MES są ze sobą powiązane funkcjonalnie i wzajemnie się uzupełniają, dlatego coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie obu tych rozwiązań. Rola APS jest często „pomiędzy” systemem ERP a system MES – wypełniając lukę między systemem ERP a halą produkcyjną.

Testuj System MES

Przetestuj 14 dni za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *