Koszyk
Przemysł 4.0

Przemysł 4.0

Czym jest Przemysł 4.0 i jakie to ma znaczenie dla mojej firmy?

Na naszych oczach ma miejsce czwarta rewolucja przemysłowa, to właśnie ona określana jest mianem „Przemysłu 4.0”. Jest to temat wielu targów i konferencji naukowych oraz przemysłowych na całym świecie. Hasło „Przemysł 4.0” wiąże się również z terminem „Internet of Things” oraz „Industrial Internet of Things”.

W odróżnieniu od poprzednich rewolucji obecnie implementowane nowatorskie rozwiązania cechują się wykorzystywaniem zbiorczego przetwarzania danych, w celu obniżenia kosztów produkcji, zwiększenia jej wydajności i usprawnienia logistyki. Aby odpowiednio zrozumieć koncepcję Przemysłu 4.0 warto porównać tę specyficzną rewolucję przemysłową do poprzednich przełomów technologicznych.

Spis Treści:

Pierwsza rewolucja przemysłowa

Rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku. Postęp cywilizacyjny poskutkował wynalezieniem kilku kluczowych wynalazków. Do najważniejszego wydarzenia doszło w 1769 roku, gdy Watt wynalazł swoją maszynę parową. Kolejnymi wynalazkami była maszyna przędzalnicza i maszyna tkacka, dzięki czemu powstające przedsiębiorstwa miały możliwość uruchomienia masowej produkcji w przemyśle włókienniczym. Szybki rozwój hutnictwa, górnictwa i przemysłu włókienniczego doprowadził do rozwoju maszynowego. Maszynę parową wykorzystano do budowy parowozu i statków parowych. Industrializacja objęła swoim zasięgiem nie tylko Anglię, ale także Stany Zjednoczone oraz Francję, jak również i inne kraje europejskie.

Druga rewolucja przemysłowa

Została zapoczątkowana serią wynalazków na przełomie XIX i XX wieku. W 1852 Łukasiewicz opracował pierwsze metody rafinacji ropy naftowej, co sprawiło, że zaczęto ją wykorzystywać jako paliwo. Dzięki żarówce wynalezionej przez Edisona w 1879 roku upowszechniono elektryczność, a co za tym idzie, oświetlenie. Kolejnym przełomem było skonstruowanie przez Diesla silnika spalinowego. Ropa wyparła mniej użyteczny i mniej kaloryczny węgiel, rozwinęło się hutnictwo aluminium i miedzi.

Trzecia rewolucja przemysłowa

 

Kolejna rewolucja określana jest jako rewolucja naukowo-techniczna, nazywana również trzecią rewolucją przemysłową. Zapoczątkowane wielkie zmiany w technice, nauce i przemyśle trwają już od lat 50 XX wieku. Cechą charakterystyczną tej rewolucji jest ścisła współzależność zmian wprowadzanych we wszystkich dziedzinach. Do najważniejszych aspektów trzeciej rewolucji zaliczyć możemy komputeryzację, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, automatyzację procesów pracy, rozwój produkcji materiałów syntetycznych, jak również udoskonalenie środków telekomunikacji i transportu.

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to koncepcja, w której procesy, ludzie i maszyny integrują się w celu zwiększenia elastyczności produkcji. Czwarta rewolucja przemysłowa zapoczątkowana została przez kilka nowych technologii. Wymienić tutaj można przede wszystkim tzw. „Internet of Things”, czyli „Internet Rzeczy”. Internet Rzeczy związany jest z przesyłaniem ogromnych ilości danych oraz zaawansowanych metody ich przetwarzania. W związku z tym rozwija się technologia analizy dużych zbiorów danych (Big Data). Internet odmienił przemysł, biznes, usługi finansowe, media oraz nasze życie codzienne. Internet rzeczy za pośrednictwem globalnej sieci, będzie komunikował ze sobą przedmioty i urządzenia codziennego użytku, na przykład lodówki czy pralki. W przemyśle korzysta się z jego przemysłowej wersji, czyli „Industrial Internet of Things”. Globalny zasięg internetu powoduje zwiększoną interakcję pomiędzy maszynami, jak również pomiędzy maszynami i ludźmi.

Jak IoT dotyka firm produkcyjnych? 5 aspektów, o których warto wiedzieć

Do aplikacji przemysłowego Internetu Rzeczy zaliczymy te, które zastąpią tradycyjne metody pozyskiwania danych. Zaletami tego typu rozwiązania są niższe koszty, lepsze wykorzystanie pracowników oraz zwiększenie efektywności procesu pozyskiwania informacji.

Badanie przebiegu procesów produkcyjnych

1. Internet Rzeczy może również służyć do badania przebiegu procesów produkcyjnych. Poprzez analizę wykrywa się przyczyny fluktuacji wartości wskaźników wydajności, potencjalne źródła awarii oraz skutki podejmowanych decyzji. Dane z sieci IoT można również wykorzystać w utrzymaniu ruchu na hali produkcyjnej oraz odczytywać parametry maszyn i urządzeń, które charakteryzują ich wydajność.

2. Inteligentne narzędzia
Produkcja i montaż złożonych wyrobów to skomplikowane zadanie, składające się z setek, czy tysięcy następujących po sobie czynności. Błędy są trudne do uniknięcia, a pomyłki kosztowne. Inteligentne narzędzia, wkomponowane w koncepcję IoT, mają temu zapobiegać.

3. Analiza działań personelu
Dzięki różnego rodzaju czujnikom, które rejestrują działania personelu, firmy uzyskują możliwość analizy wykonywanych przez pracowników czynności. Następnie inteligentne urządzenia dopasowują swoje ustawienia do potrzeb zadania, zapisując wyniki w bazie danych. Te ostatnie są w kolejnych krokach analizowane pod względem poprawy wydajności.

4. Inteligentne produkty
Internet Rzeczy oferuje poszerzenie asortymentu, umożliwiając wytwarzanie inteligentnych produktów. Produkty takie mogą się ze swoimi wytwórcami, poprzez przesłanie im różnych informacji, takich jak warunki otoczenia, informacje dotyczące stanu produktów, czy też sposobu ich użytkowania. Na podstawie tych informacji producent będzie mógł zaproponować swoim klientom nowe, ulepszone usługi – takie jak zdalny monitoring, który będzie służył do informowania użytkownika o problemach.

5. Big Data
Duże zbiory danych (Big Data) niejednokrotnie sprawiają, że ich gromadzenie i analiza wykracza poza możliwości analityczne przedsiębiorstwa. Postęp w zakresie technologii pamięci oraz mocy obliczeniowej procesorów umożliwia implementację sposobów przetwarzania dużych zbiorów danych, dzięki czemu możemy wykryć w nich trendy, ukryte wzory, czy korelacje między nimi. Natomiast braki w firmowej infrastrukturze informatycznej zostaną przezwyciężone dzięki chmurze obliczeniowej.

Dzięki czwartej rewolucji przemysłowej możemy osiągać nowe wyniki, które jeszcze niedawno były niemożliwe do zrealizowania. Przemysł 4.0 jest modnym pojęciem towarzyszącym zmianom, które dotykają sektor przemysłowy w dzisiejszych czasach.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Jeden komentarz

  1. […] w wielu sektorach. Ta enigmatycznie brzmiąca nazwa oznacza model cyfrowy, który zmieni oblicze przemysłu 4.0. Na czym polega pomysł cyfrowego bliźniaka i czym on właściwie […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *