Excel w produkcji 2024 – czy to ma sens?

W 2024 roku, w sektorze produkcji i magazynu, korzystanie z Excela jako narzędzia do zarządzania i analizy danych nadal jest powszechne, lecz rodzi pewne pytania co do jego efektywności i adekwatności do współczesnych potrzeb. Oto analiza zalet i wad używania Excela w kontekście produkcji i magazynowania, a także propozycje alternatywnych rozwiązań.

Przykład zastosowania Excela w produkcji

W produkcji i magazynie Excel może być wykorzystywany na różne sposoby. Przykładowo, w produkcji Excel może służyć do tworzenia harmonogramów produkcji. Arkusz kalkulacyjny może zawierać informacje o planowanych zamówieniach, potrzebnych materiałach, terminach i dostępności maszyn. Dzięki funkcjom Excela, takim jak filtry i formuły, można łatwo dostosowywać harmonogram i reagować na zmiany w produkcji.

W magazynie Excel może być używany do zarządzania zapasami. Można w nim śledzić ilości dostępnych produktów, daty ich przydatności, a także informacje o miejscu przechowywania poszczególnych towarów. Arkusze kalkulacyjne mogą pomóc w monitorowaniu ruchu zapasów, przewidywaniu potrzeb zakupowych i unikaniu nadmiaru lub niedoboru produktów.

Excel w produkcji 2024 – wady i zalety

Zalety Excela:

  • Uniwersalność: Excel jest szeroko znany i używany, co sprawia, że wiele osób czuje się z nim komfortowo.
  • Elastyczność: Umożliwia tworzenie skomplikowanych arkuszy kalkulacyjnych dostosowanych do specyficznych potrzeb.
  • Niski koszt początkowy: Jako część pakietu Microsoft Office, jest często już dostępny w wielu firmach.

Wady Excela:

  • Błędy i niedokładności: Ręczne wprowadzanie danych może prowadzić do błędów, co jest ryzykowne w procesach produkcyjnych.
  • Ograniczenia skalowalności: Excel może nie być wystarczający dla dużych zbiorów danych
    i złożonych operacji.
  • Brak współdzielenia w czasie rzeczywistym: Współpraca nad arkuszami jest utrudniona, co może być problemem w dynamicznie zmieniających się środowiskach produkcyjnych.

Alternatywne rozwiązania:

Systemy MES: Systemy pomagające w zarządzaniu czy rozliczaniu produkcji. Wspierane dodatkowymi modułami jak APS czy wbudowany CRM stanowią ogromny potencjał do kontroli i optymalizacji działań. 

Oprogramowanie do zarządzania magazynem (WMS): Specjalistyczne narzędzia do zarządzania magazynem mogą oferować bardziej zaawansowane funkcje niż Excel, w tym automatyzację i lepsze śledzenie zapasów.

Narzędzia oparte na chmurze i SaaS: Takie jak Google Sheets czy Airtable, które ułatwiają współpracę
i dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

Choć Excel nadal jest użytecznym narzędziem, jego ograniczenia mogą być znaczące w kontekście rosnących wymagań branży produkcyjnej i magazynowej. W 2024 roku przedsiębiorstwa powinny rozważyć wdrożenie bardziej zaawansowanych i specjalistycznych rozwiązań, które mogą lepiej sprostać ich potrzebom.

Ciekawostka

Jeden z naszych klientów przed przejściem na zaawansowane systemy, miał przygotowany cały model rozliczenia swojej szwalni za pomocą Excela! Trzeba przyznać, że arkusz był bardzo dobrze zbudowany, oparty na wykresie Gantta, z którego również korzystamy. Gdyby nie fakt, że wraz z rozwojem działalności, brakowało w nim automatyzacji, a pracownicy musieli ręcznie klikać arkusze, upewniać się, że są w odpowiedniej kolumnie i tracić czas, zamiast koncentrować się na pracy, byłoby to bardzo dobre rozwiązanie!

Sprawdź alternatywę