wskaźnik OEE

Jak poprawić wskaźnik OEE?

Usprawnianie działań produkcji może dotyczyć wielu aspektów. Jednym z nich jest poprawa wydajności parku maszynowego. Odpowiednie zarządzanie tym obszarem skutkuje bezawaryjną pracą maszyn i linii technologicznych, umożliwiając w ten sposób realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa. OEE – Overall Equipment Effectiveness – to właśnie wskaźnik wydajności maszyn i sprzętów. Co na niego wpływa i jak możemy go poprawić?

Spis Treści:

Wskaźnik OEE

OEE jest niezbędny do tego, aby przedsiębiorstwa produkcyjne działały zgodnie z systemem Total Productive Maintenance (TPM), który wspomaga utrzymanie najwyższej sprawności maszyn i ułatwia identyfikowanie możliwości poprawy wydajności maszyn. Idea kryjąca się za popularnością tego wskaźnika to chęć posiadania jednej, konkretnej liczby jako wyznacznika, który można porównywać by uczynić próby optymalizacji mierzalnymi. Wskaźnik OEE pokazuje w jakim stopniu firma wykorzystała moce produkcyjne i zależy od trzech czynników:

  • dostępności – czyli stosunku czasu, jaki zaplanowano na wykonanie zadania do czasu, który realnie można przeznaczyć na to zadanie. Na obniżenie dostępności mogą mieć wpływ różnego rodzaju awarie a także – w zależności od przyjętej metody – przezbrojenia maszyn;
  • wykorzystania – stosunku dostępnego czasu do czasu, w którym rzeczywiście działa maszyna. Znając parametry działania maszyn, zakładamy, że produkuje w określonym czasie określoną ilość produktów. Wskaźnik ten weryfikuje te założenia i pokazuje, czy są one prawdą czy np. doszło do utraty prędkości wykonania operacji;
  • jakości – czyli stosunku liczbowego wyprodukowanych dobrze produktów względem wadliwych wyrobów.

Wskaźnik ten wylicza się mnożąc trzy powyższe czynniki. Należy oczywiście uwzględnić w obliczeniach całkowity czas produkcji – czas, w którym wykonujemy daną pracę oraz czas operacyjny – czas zaplanowany na wykonanie pracy.

Po co podnosić wydajność w firmie?

Celem działań przynoszących poprawę wskaźnika OEE jest eliminowanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa i złego wykorzystania zasobów. Może być to złe zagospodarowanie maszyn, ludzi, półfabrykatów, przestrzeni – wszystko to, co podnosi koszty produkcji a nie przekłada się na polepszenie określonych parametrów produkcji. Elementów do poprawy w firmach produkcyjnych nie trzeba długo szukać – zła organizacja stanowisk pracy i zbędne przemieszczanie się

pracowników, zbędna obróbka, długi czas oczekiwania (ludzi, maszyn), nadprodukcja, a także zbyt duża ilość materiałów na magazynie, niewłaściwa gospodarka magazynowa skutkująca wydłużonym czasem transportu materiałów, złym składowaniem i niepotrzebnym przemieszczaniem elementów. Do tego oczywiście dochodzą wyroby niekompletne i wadliwe, a także błędy w dostawach czy dokumentacji – wszystko to generuje straty.

TPM (Total Productive Maintenance)

TMP, czyli globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu, to bardzo ważne narzędzie służące poprawie współczynnika OEE. Stosuje się je, aby osiągnąć maksymalną możliwą dostępność kluczowych maszyn i urządzeń, a jej celem jest uzyskanie zerowego poziomu awaryjności, wypadków przy pracy i braków.

TMP zakłada działania zarówno w odniesieniu do maszyn jak i do pracowników.

  • Wyszkoleni pracownicy, posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności są bardziej zaangażowani i mogą samodzielnie podejmować część działań i decyzji. W końcu kto zauważy najszybciej drobne wskazówki, że coś uległo zmianie, być może usterce w maszynie, jeśli nie pracownik, który od dwóch lat codziennie jej używa?
  • Druga część działań w ramach TMP dotyczy maszyn, niemniej nadal jest powiązana z ludźmi. Działania pracowników powinny przybliżać firmę do utrzymania parku maszynowego w dobrym stanie i wysokiej dostępności. W jaki sposób? Służby utrzymania ruchu powinny otrzymywać od operatorów informacje o stanie sprzętów i maszyn, tak aby mogli na bieżąco reagować i planować odpowiednie działania i przede wszystkim wspólnie z nimi planować usprawnienia.

Dzięki temu zamiast „gasić” przysłowiowe pożary utrzymanie ruchu działa z wyprzedzeniem, przewidując różne nieplanowane sytuacje. Poprawia się dostępność i niezawodność maszyn, zmniejsza awaryjność, a tym samym zmniejszają się koszty wytwarzania i zwiększa rentowność firmy.

Oddziaływanie na OEE za pomocą systemu CMMS

CMMS to system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu dedykowany zakładom produkcyjnym. W jego skład wchodzą moduły umożliwiające zarządzanie zleceniami pracy oraz zgłaszaniem usterek i awarii, zarządzaniem środkami trwałymi, magazynem części i monitorowaniem kosztów a także harmonogramowaniem prac konserwacyjnych i zadań.

Właściwie dobrany i wdrożony system CMMS może mieć znaczący wpływ na zwiększenie dostępności i wydajności sprzętu a także przekładać się w dalszej kolejności na końcową jakość wyrobów. CMMS pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów, a gdy wystąpią skrócić czas ich trwania. Ponadto minimalizuje czas przeznaczany na naprawy.

System CMMS zmniejsza łączne koszty napraw, ponieważ bardzo często niewłaściwie działająca część powoduje uszkodzenia kolejnych – wczesne wykrywanie minimalizuje to ryzyko. Co więcej, redukuje zasoby magazynowe części zamiennych, ułatwia efektywne zarządzanie pracownikami utrzymania ruchu a także redukuje koszty.

Wsparcie systemów do zarządzania produkcją

Nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne nie są w stanie sprostać oczekiwaniom rynku bez pomocy narzędzi informatycznych. Najlepiej sprawdzają się oczywiście wyspecjalizowane systemy dedykowane produkcji takie jak Optimakers. Jest to kompleksowe narzędzie do zarządzania produkcją, które zabezpiecza wszystkie kluczowe obszary działania firmy produkcyjnej. Składa się z pięciu praktycznych modułów niezbędnych do efektywnego zarządzania produkcją tj. MES, CMMS, APS, WMS i SCADA.

Moduł CMMS pozwala znacząco podwyższyć omawiany w tym artykule wskaźnik OEE. Zgłaszanie awarii z linii produkcyjnej przebiega szybko i w pełni automatycznie. Co równie ważne CMMS pozwala na szybki i zdalny dostęp do informacji dotyczących danego urządzenia czy maszyny. Równie istotna jest dostępność raportów zdarzeń i awarii, możliwość prześledzenia historii zgłoszeń serwisowych a także podjętych działań.

Użytkownicy Optimakers doceniają możliwość tworzenia harmonogramów prac remontowych i serwisowych oraz automatyczne powiadomienia przypominające o nich. CMMS od Optimakers pozwala realnie zmniejszyć nakłady finansowe ponoszone na infrastrukturę przemysłową. Dzięki niemu zostanie zmniejszona awaryjność i ilość nieplanowanych zdarzeń, koszty napraw ulegną zmniejszeniu a firma osiągnie wyższe zyski. Niewątpliwa zaleta to również redukcja kosztów istracyjnych i elektroniczny obieg dokumentów.

Przekonaj się co jeszcze możesz osiągnąć razem z Optimakers. CMMS jest bardzo skutecznym narzędziem, a w połączeniu z pozostałymi modułami może jeszcze więcej. Sprawdź sam!

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *