kosztowe w firmie produkcyjnej

Jak wdrożyć optymalizacje kosztowe w firmie produkcyjnej?

Stale rosnąca konkurencja między firmami, stosowanie ceny jako karty przetargowej oraz presja na wyższe płace – wynikająca z niedoboru pracowników – to już codzienność dla wielu firm. Te czynniki coraz częściej wymuszają konieczność szukania nowych rozwiązań zarządczych i sposobów optymalizacji kosztów. Z jakich możliwości mogą skorzystać zakłady produkcyjne, aby obniżyć koszty produkcji i podnieść efektywność działania przedsiębiorstwa?

Spis Treści:

Generowanie oszczędności w firmie produkcyjnej

Dzisiejsze firmy to najczęściej jeden wielki system produkcyjny, w którym poszczególne czynniki wzajemnie na siebie oddziałują. Mowa tu między innymi o czynnikach produkcji, wyrobach końcowych, szkodliwych odpadach produkcji, procesie produkcyjnym a także samym zarządzaniu procesami . Jest to zatem wyzwanie nie tylko od strony przepływu informacji i właściwej komunikacji, kontrolowania i reagowania na zmiany w planowej produkcji ale także analizy ogromnej ilości danych. Z pomocą przychodzą odpowiednio dopasowane systemy informatyczne.

Zmniejszenie kosztów dostaw

Optymalizacja dostaw surowców niezbędnych do produkcji jest zawsze wyzwaniem. Błędne decyzje w łańcuchu dostaw mogą powodować zablokowanie środków finansowych i przepełnienie magazynu lub ograniczenie produkcji. Każdy z tych przypadków to zbędny koszt i niepotrzebne nerwy. Systemy ERP mogą pomóc w uniknięciu tego typu sytuacji, ponieważ dzięki nim skutecznie zaplanujemy dostawy surowców – w oparciu o rzetelne i aktualne dane. Wybierając system warto zwrócić tez uwagę na jego kompleksowość lub możliwość integracji z systemami, które już działają w firmie. Nierzadko u podstaw kłopotów firm leży właśnie mnogość miejsc gromadzenia danych, przez co system nie analizuje wszystkich danych niezbędnych do efektywnego zaplanowania produkcji optymalizacji kosztów w obszarze składowania surowców czy półfabrykatów oraz w obszarze zakupowym.

Ograniczenie kosztów magazynowania

 Ilość posiadanych surowców nie powinna być przesadna – powinna umożliwić ciągłość pracy, wytwarzanie produktów na wymaganym poziomie także uwzględniać sporadyczne dodatkowe zlecenia „na wczoraj”, które czasem się pojawiają. Przy ograniczaniu kosztów magazynowania ważne jest też odpowiednie zarządzanie przestrzenią magazynową do składowania gotowych wyrobów, ponieważ nadprodukcja się nie zwraca a niektórych branżach jest szczególnie ryzykowana (np. branży w spożywczej). Produkcja powinna być adekwatna do rzeczywistego poziomu zamówień a nie aktualnej mocy przerobowej maszyn i ludzi. Systemy informatyczne mogą pomóc w zebraniu danych o możliwościach linii produkcyjnej, zasobów ludzkich a także zamówieniach z działu sprzedaży, co pozwoli znacznie ograniczyć koszty składowania.

Sprawdź nasz niezawodny System WMS

Raporty jako narzędzie optymalizacji pracy i kosztów

Im bardziej zinformatyzowane jest przedsiębiorstwo a systemy lepiej zintegrowane tym podejmowanie kluczowych decyzji jest szybsze i trafniejsze. Raporty generowane przez odpowiednio „uszytę na miarę” oprogramowanie dostarczają kompletne informacje o wszystkich procesach w firmie. Dane są stale aktualizowane a osoby decyzyjne mogą obserwować postępy prac w czasie rzeczywistym. Do tego mają również możliwość wyboru formy przedstawienia danych, poziomu szczegółowości analiz jaki ich interesuje na dany moment – a wszystko to z dowolnego miejsca i urządzenia. Systemy dostrzegają odpowiednio wcześnie ryzyka, wąskie gardła i odpowiednio wcześnie mogą przeplanować całą produkcję. Przypomnienia o przeglądach technicznych, analizy żywotności części – wszystko to może uchronić przed jakże kosztowną awarią i zachwianiem ciągłości produkcji. Raporty przyczyniają się do optymalizacji kosztowej także od strony minimalizowania czynników ryzyka związanych z zasobami ludzkimi – systemy pozwalają rejestrować zdarzenia w powiązaniu z konkretną osobą i stanowiskiem.

Skrócenie cyklu produkcji

Dzięki poszczególnym modułom systemów informatycznych firma może mieć efektywnie zaplanowaną produkcję a osoby zarządzające pełną kontrolę nad procesami i możliwość szybkiego reagowania – a konkretniej przewidywania zamiast „gaszenia pożarów” poważnie obciążających budżet przedsiębiorstwa. Managerowie mając szybki dostęp do rzetelnych danych mają więcej czasu na skupienie się na wydajności procesów i jakości. Analizy systemowe pozwalają odkryć, w których miejscach zasoby są marnowane i jakie są powody przestojów – zarówno jeśli chodzi o surowce, wykorzystanie maszyn czy czas pracowników. Szczegółowe analizy procesów pozwalają na ich skrócenie co w efekcie powoduje, że cały cykl produkcyjny jest bardziej wydajny.

Systemy IT pozwalają zoptymalizować koszty w firmie produkcyjnej na wiele sposobów. Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów, aby dopasować oprogramowanie do własnych potrzeb i pomysłu. Razem z nami możesz zwiększyć produktywność i zaoszczędzić do 76% czasu poświęconego na planowanie, ograniczyć do minimum błędy i awarie oraz zapewnić ciągłość produkcji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *