Jaki system ERP dla firmy z produkcją jednostkową?

Trendy rynkowe pokazują rosnące zapotrzebowanie na indywidualizację i produkcję jednostkową. Wytwarzanie produktów na zamówienie rządzi się jednak zupełnie innymi prawami, niż produkcja seryjna. W produkcji jednostkowej nie ma miejsca na rutynę i niezbędna jest zdolność do elastycznego reagowania na nieprzewidziane zmiany i oczekiwania rynku.

Fabryka musi stale dostosowywać, dopasowywać harmonogram i produkcję do nowych warunków – nie zmniejszając przy tym opłacalności oraz utrzymując założone terminy. Tymczasem wiele popularnych systemów ERP dla branży produkcyjnej powstało właśnie z myślą o klasycznej produkcji seryjnej. Firmy zajmujące się produkcją jednostkową szukają systemu ERP, który zapewni taką elastyczność. Jakie oprogramowanie warto wybrać i na co szczególnie zwracać uwagę?

Spis treści:

Systemy ERP – co to?

ERP (Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie przeznaczone do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Składa się z systemu modułów, które pozwalają zintegrować wszystkie procesy zachodzące w firmie. Dzięki temu kluczowe obszary działania przedsiębiorstwa tj. produkcja, sprzedaż, logistyka, magazyn, księgowość, finanse, kadry i płace, marketing, są zarządzane w oparciu o wspólną bazę danych. System ERP dostarcza dane w czasie rzeczywistym i pozwala na stałe aktualizowanie informacji, co znacząco ułatwia efektywne zarządzanie firmą.

System ERP – jakie funkcjonalności?

Podczas wyboru systemu ERP dla produkcji jednostkowej warto przyjrzeć się bliżej kilku kluczowym kwestiom opisanym poniżej.

Integracja danych CAD/PLM

Zindywidualizowana produkcja wymaga integracji danych pochodzących z systemów PLM i CAD na każdym etapie cyklu życia produktu. Dane konstrukcyjne są podstawą do dalszych kalkulacji/decyzji dla działu zakupów i project managerów. Projektanci również powinni zawierać w swoich projektach kwestie tj. ceny, czas wykonania czy dostępność – te czynniki wypływają znacząco na strukturę kosztów, a także na możliwość dotrzymania terminów dla poszczególnych etapów, założonych w harmonogramie projektu.

Zapotrzebowanie na produkty

Terminowa i wydajna produkcja wymaga elastyczności systemu ERP w zakresie dostosowywania struktury surowców i materiałów. Oprogramowanie powinno umożliwiać takie zarządzanie informacjami, które pozwoli zamawiać zawsze na czas, adekwatną ilość elementów niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań (które zapewniają bezpieczeństwo i jednocześnie nie generują nadmiernych kosztów magazynowania). W ten sposób firma ogranicza występowanie przestojów, dodatkowych zmian w pracy czy drogich „dostaw ekspresowych”.

Planowanie i wykonanie produkcji

Planowanie produkcji i kontrola bieżącego poziomu wykonania wymaga dokładnego odwzorowania danych i procesów w systemach. Punkt jest w dużym stopniu powiązany także z wyżej opisaną kwestią zapotrzebowania na surowce i materiały. Jeśli mamy drobne zakłamania danych na poszczególnych etapach daje do efekt kuli śnieżnej w postaci nieefektywnego planowania, strat i opóźnień. Klasyczne systemy ERP operują za zdefiniowanym celu i zakładają, że w danym procesie ten cel zostaje osiągnięty.

Zatem przykładowo – jeśli dana receptura czy instrukcja zakłada wykorzystanie konkretnej ilości składnika, czy materiału, to dokładnie tyle jest pobierane ze stanów magazynowych i uwzględniane w kosztach. Każde odstępstwo od założenia, może mieć wpływ nie tylko na jakość produktów, ale także na zarządzanie zapasami, co w dalszej kolejności może się przykładać na nieefektywne planowanie produkcji (i np. przestoje wynikające z braku surowców). Podobnie, jeśli w toku produkcji dojdzie do zepsucia/uszkodzeń, systemy ERP często nie posiadają odpowiedniego mechanizmu szybkiego informowania o tym fakcie, śledzalaności procesów i wykrywania przyczyny. Firma za późno dowiaduje się o problemie, co rodzi koszty i opóźnienia.

Zarządzanie jakością wyrobów

Oczekiwania rynku wymuszają na firmach produkcyjnych zdolność do zapewnienia coraz wyższej jakości produktów. Ta tendencja, w połączeniu z koniecznością optymalizacji kosztów oraz walki z rosnącą konkurencją powoduje, że firmy specjalizujące się w produkcji jednostkowej potrzebują nie tylko wykazów urządzeń, części czy dokumentacji kontrolnej, ale stałego wglądu w cały cykl życia produktu, pełną śledzalność – w tym mechanizmy umożliwiające efektywne zarządzanie partiami i seriami.

Skalowalność w perspektywie międzynarodowej

Realia rynkowe powodują, że wiele firm zajmujących się produkcją jednostkową posiada skomplikowany łańcuch dostaw, który obejmuje także partnerów i dostawców zagranicznych. Oprogramowanie ERP powinno umożliwiać obsługę wielu ośrodków krajowych i zagranicznych – w taki sposób, aby jednostki współpracujące ze sobą miały swobodny przepływ informacji, spójną bazę danych i jasne standardy działania.

Analiza ekonomiczna

Każdy typ produkcji wymaga utrzymania kosztów i terminów pod kontrolą. Produkcja jednostkowa wymaga wzmożonej uwagi w tym zakresie – funkcjonalności i narzędzia analityczne w systemie ERP ułatwiają kalkulacje opłacalności na każdym etapie – kalkulacji wstępnej, wynikowej, a także podejmowaniu strategicznych dla całego przedsiębiorstwa decyzji.

Mając wdrożone systemy ERP, uzupełnione o narzędzia dedykowane produkcji tj. system MES, firma ma dostęp do danych, które pozwalają na określenie:

  • które projekty są najbardziej i najmniej opłacalne,
  • którzy dostawcy oferują najlepszy stosunek jakości do ceny wyrobu oraz dobrze zorganizowane dostawy,
  • które procesy generują najwięcej kosztów i strat,
  • które procesy należy zoptymalizować.

System ERP i MES – co jest lepsze ?

Oba systemy to dwa odrębne narzędzia wykorzystywane przez firmy produkcyjne, a każde z nich niesie za sobą inne korzyści dla przedsiębiorstwa. Zarówno wyłączne skupienie się na poprawie administracyjnego zarządzania firmą bez obszaru produkcji, jak i zwiększenie wydajności produkcji bez poprawy wymiany informacji w całej firmie, jest ślepym zaułkiem. Ogranicza to stopień wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego. System ERP współpracuje z systemem MES, dlatego wdrożenie obu rozwiązań daje najlepsze rezultaty.

Choć obecne systemy ERP są coraz bardziej zaawansowane i posiadają moduły dedykowane produkcji, zwykle nie pozwalają one na kontrolę procesów produkcyjnych w takim stopniu, jak ma to miejsce w przypadku systemów MES. System MES to dedykowany program do kontroli realizacji produkcji. Systemy klasy ERP, aby umożliwić sprawne zarządzanie firmą, potrzebują wielu danych. MES jest jednym z podstawowym źródeł danych prosto z hali produkcyjnej. W ten sposób system ERP integruje przepływ danych – zarówno tych stricte biznesowych jak i tych z produkcji.

Managerowie mając komplet informacji – w tym aktualizowane w czasie rzeczywistym dane o procesach produkcyjnych, poziomie wykonania planu i wydajności działań – mogą w pełni efektywnie analizować rentowność produkcji i bieżące koszty. Dane z systemu MES pozwalają usprawniać działania i w sposób ciągły optymalizować procesy. Efektem tego jest elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, wyższa jakość produktów, skrócony czas produkcji oraz niższe koszty prowadzenia działalności. Dowiedz się więcej o systemie MES od Optimakers.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *