Karta technologiczna czyli kompendium wiedzy o produkcie

Karta technologiczna czyli kompendium wiedzy o produkcie

Spis Treści:

Czym jest karta technologiczna?

Dokumentacja technologiczna jest zbiorem dokumentów rejestrujących proces powstawania produkowanego wyrobu. W jego trakcie sporządza się całą instrukcję technologiczną, czyli: wykaz pomocy warsztatowych (uchwytów, narzędzi do obróbki i montażu), kartę normowania czasu, kartę normowania materiału, rysunki materiałów wyjściowych i półfabrykatów (surówek), rysunki pomocy specjalnych, a także właśnie kartę technologiczną.

Każdy produkt potrzebuje stosownego opisu zawierającego maksimum niezbędnych informacji. Karta technologiczna jest przygotowywana dla konkretnego wyrobu i stanowi opis wykonanych operacji uzupełniony stanowiskami roboczymi dla każdej z nich. Zawiera ona także informację o pomocach warsztatowych, czasie przygotowawczo-zakończeniowym, czasie jednostkowym oraz łącznym czasie wykonania operacji dla konkretnej serii. Warunki produkcji jednostkowej i małoseryjnej sprawiają, że karta technologiczna zastępuje w takim przypadku inne dokumenty, stając się kompletną dokumentacją, pod warunkiem zamieszczenia w niej szerokiego zakresu informacji. Można powiedzieć, że charakteryzuje proces technologiczny z określeniem kolejności wykonywanych operacji, rodzaju materiałów, norm zużycia materiałów, norm czasowych operacji, a także kategorii zaszeregowania.

Z uwagi na jej istotną funkcję, w karcie technologicznej podaje się: nazwę i oznaczenie części, zespołu lub wyrobu, rodzaj materiału wykorzystanego w procesie produkcji (montowane zespoły, surówki, półfabrykaty itd.), wykaz wszystkich operacji należących do procesu w kolejności ich wykonywania z oznaczeniem stanowisk pracy, normy czasowe operacji i grupy zaszeregowania operacji, informacje o innych dokumentach związanych z opisywanym procesem technologicznym, (np. numery kart instrukcyjnych). W ramach dokumentacji technologicznej operacje rozróżniane są kolejnym numerem (np. co 10). Zaletą takiego numerowania jest to, że bez zmiany numeracji można zastosować nową operację technologiczną. Wówczas jej numer jest z puli numerów nieużytych i może być chronologicznie zlokalizowana w konkretnej kolejności.

Rodzaje kart technologicznych i ich wykorzystanie

Zakres dokumentacji technologicznej jest tym szerzej zakrojony, im większa jest sama produkcja. Zatem nie bez znaczenia jest, czy potrzebujemy zarejestrowania etapów produkcji jednostkowej, małoseryjnej, wielkoseryjnej, czy masowej. Wraz z rozmiarami produkcji treść dokumentów zyskuje także na szczegółowości. W produkcji jednostkowej stosuje się uproszczone karty technologiczne. Podczas gdy w produkcji wielkoseryjnej i masowej bardziej stosowna jest dokumentacja technologiczna z kartami technologicznymi i kartami instrukcyjnymi. Kartę technologiczną sporządza się dla konkretnego przedmiotu, opisując kolejne operacje i dodając wyszczególnienie stanowiska roboczego dla każdej z nich. Wymienia się w niej również – szczegółowo. Pomoce specjalne oraz podaje czas przygotowawczo-zakończeniowy, czas jednostkowy oraz czas wykonania operacji dla danej wielkości serii.

W przypadku produkcji jednostkowej i małoseryjnej karta technologiczna najczęściej stanowi kompletną dokumentację technologiczną. Z tego względu poszczególne operacje powinny być opisane dokładniej, z uwzględnieniem pomocy uniwersalnych i specjalnych. Z uwagi na to karta technologiczna powinna być uzupełniona o rysunek warsztatowy. Po wypełnieniu górnych wierszy karty technologicznej z rubrykami informacyjnymi, głębszą uwagę należy poświęcić kolumnom pionowym. W pierwszej z nich trzeba podać numer operacji, a także oznaczenia z wykorzystaniem systemów numeracji pojedynczych, piątkowych lub dziesiętnych. W drugiej kolumnie zapisuje się wydział i stanowisko dla danej operacji. Rejestracja takich danych jest bardzo ważna, ponieważ proces technologiczny toczy się jako całość. Bez względu na to w jakim oddziale wykonuje się kolejne etapy powstawania produktu (w oddzielnym procesie powstają jedynie półfabrykaty). Stanowisko robocze zwykle oznaczone jest za pomocą znaków umownych, choć mogą być również zastosowane oznaczenia liczbowe.

W produkcji wielkoseryjnej i masowej każda z wykonywanych operacji będzie szczegółowo opracowana na tzw. instrukcjach obróbki. Zatem w karcie technologicznej wymienia się tylko operacje i określa zwięźle ich treść. W rubryce “oprzyrządowanie” wystarczy podać numer instrukcji obróbki, w której i tak wszystko będzie szczegółowo scharakteryzowane.

Karta technologiczna mieści w sobie następujące rubryki do wypełnienia:

  • nazwę i oznaczenie części, zespołu lub wyrobu;
  • charakterystykę materiału, surówki lub półfabrykatu, względnie montowanych zespołów;
  • wykaz wszystkich operacji należących do procesu w kolejności ich wykonywania z oznaczeniem stanowisk pracy;
  • normy czasowe operacji i grupy zaszeregowania operacji;
  • informacje o innych dokumentach związanych z opisywanym procesem technologicznym, np. numery kart instrukcyjnych.

Optimakers najlepszą pomocą wydajnej produkcji

W dzisiejszym świecie wciąż jeszcze funkcjonuje tradycyjna, papierowa dokumentacja technologiczna, jednak coraz częściej ma ona za podstawę rozwiązania informatyczne. Dokumentacja w formie elektronicznej może budzić wątpliwości pracowników przyzwyczajonych do form tradycyjnych. Ale wprowadzanie do zakładów produkcyjnych programów i systemów komputerowych niesie za sobą coraz poważniejsze, ale i bardzo korzystne modyfikacje sposobów wykonywania codziennej pracy. Zaletą dokumentacji cyfrowej jest techniczna możliwość wprowadzania zmian, które można wykonać szybciej niż na papierze. Co więcej, dzięki funkcjonowaniu dokumentu w cyfrowej przestrzeni jego obieg również zyskuje szybsze tempo. Natomiast dzięki umieszczeniu cyfrowej dokumentacji w “chmurze” chroni się ją przed zniszczeniem. Czyni dostępną dla wszystkich zainteresowanych w dowolnym czasie.

Narzędzie, które pozwala sprawniej tworzyć wymagane do produkcji dokumenty, porządkować je i czynić łatwo dostępnymi. Na każdym etapie pracy i dla każdego pracownika, jest właśnie Optimakers. To inteligentny system do zarządzania produkcją, będący odpowiedzią na potrzeby współczesnych fabryk. Pozwala zautomatyzować czynności i procesy, a tym samym usprawnia pracę. Umożliwia skuteczne motywowanie i rozliczanie pracowników, ale przede wszystkim czyni produkcję bardziej wydajną.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *