Koszty magazynowania - jak obliczyć

Koszty magazynowania – jak obliczyć?

Koszty magazynowania. Jak je obliczyć? Jest kilka ważnych czynników, które należy zebrać jako składowe i umieścić pod specjalny wzór, który umożliwi prawidłowe obliczenie kosztów produkcji. Jak dokładnie to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z tego poradnika.

Spis Treści:

Koszty magazynowania

Składowanie produktów to nieodłączny element logistyki. Musi zmierzyć się z nim każda firma, która przechowuje materiały potrzebne do produkcji lub magazynuje wyprodukowane wytwory, do czasu ich odebrania przez klientów czy kontrahentów. Generuje to ze sobą szereg kosztów, jakie musi ponieść firma, mająca znaczną ilość dóbr, koniecznych do magazynowania. Przedstawiamy rodzaje i składowe kosztów magazynowania, a także prosty sposób na ich obliczenie.

Skąd się biorą koszty magazynowania?

 1. Powierzchnia magazynowa

Potrzeba magazynowania nie oznacza, że każde przedsiębiorstwo produkcyjne musi tworzyć własne centrum logistyczne. Obecnie tego typu obiekty budowane są przez firmy, specjalizujące się w wynajmie długoterminowym. Ceny takiego najmu uzależnione są od wielu złożonych czynników. Najczęściej podawane są dla jednego metra kwadratowego i odnoszą się do wynajmu w skali miesiąca.

Elementy wpływające na koszty wynajmu:

 • Lokalizacja powierzchni magazynowej

Im dalej od miasta położony jest magazyn, tym ziemia pod jego budowę była tańsza, wobec tego – to może, choć nie musi, mieć wpływ na cenę czynszu.

 • Koszty eksploatacyjne

Zaliczają się do nich wszelkie urządzenia: suwnice, wózki widłowe, podnośniki oraz koszt ich konserwacji. Na eksploatację składają się również koszty ogrzewania, wody i gazu, a nawet prądu czy Internetu. Koszty ogrzewania mogą przyjmować większe rozmiary poniesionych kosztów, jeśli np. przechowywany towar wymaga odpowiedniej temperatury lub przepisy prawa pracy do wykonywania pracy w danych warunkach regulują temperaturę.

 • Koszty usług dodatkowych

Może być to np. obsługa systemów magazynowych przez wykwalifikowane osoby lub czynności na nieruchomościach. Do tych kosztów mogą być naliczone opłaty za ogólne utrzymywanie czystości powierzchni magazynowej, naprawę pojazdów i wszelkie inne konserwacje.

 1. Usługi magazynowe

Materiały przechowywane w dużej odległości od siedziby firmy, cały czas wymagają obsługi, która pozwoli je wykorzystać zgodnie z założonym przeznaczeniem. Z tego względu należy liczyć się również z kosztami usług magazynowych, do których zalicza się wszelkie czynności dotyczące obsługi zamówień. Takie jak: przyjęcie towaru, rozmieszczenie go w lokacjach, kompletacja zamówień czy wydanie bądź wysłanie towaru.

Sprawdź: System WMS zrobi to za Ciebie

Co najczęściej obejmują poszczególne usługi magazynowe?

 • koszt posiadania jednego miejsca paletowego w ustalonym terminie np. miesięcznym;
 • rozładunek i załadunek towaru jednej palety;
 • handling;
 • miksowanie, foliowanie, konfekcjonowanie;

Handling to pobranie jednostek ładunkowych, adresowanych do jednego lub kilku klientów i umieszczenie na polu odstawczym, z którego nastąpi załadunek pojazdu na dalszy transport w obrębie magazynu.

Miksowanie natomiast to proces bardziej złożony, polegający na pobraniu ze strefy składowania asortymentu adresowanego do jednego klienta. Umieszczenia na jednej palecie, w celu utworzenia palety indywidualnej. Taka paleta również trafia na miejsce odstawcze w celu załadunku.

 1. Koszty serwisowania

Owe koszty powstają nie tylko w celu zadbania o bezpieczeństwo pracowników, ale także wpływają na płynność działania i brak nieplanowanych przerw w procesie produkcyjnym. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużej ilości wysyłek, gdzie wszystko musi odbyć się na czas. Gdyż każda minuta opóźnia np. wyruszenie spedycji w trasę. W związku z tym wszelkie suwnice, wózki widłowe lub podnośniki muszą odbywać nie tylko regularne przeglądy właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Także konserwacje cykliczne, np. wymiany paliw, płynów, części znacznie narażonych na zmęczenie.

 1. Koszty wynajmu sprzętu

O ile nie są to maszyny, będące własnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, będzie ono zobowiązane do wynajmu najpotrzebniejszych maszyn, bez których cała logistyczna machina nie jest w stanie sprawnie działać.

 1. Koszty obsługi systemów informatycznych

Do sprawnego działania magazynu potrzebna jest wykwalifikowana kadra, znająca systemy od podszewki. W logistyce, jak nigdzie indziej, czas to pieniądz, zatem nie warto ryzykować opóźnień w dostawie przez niekompetencje pracowników.

 1. Ubezpieczenie

Ubezpieczenie pracowników, drogich maszyn lub wynajmowanej powierzchni będzie konieczne na wypadek np. pożaru, jeżeli w naszym centrum logistycznym przechowywane są materiały łatwopalne. Ubezpieczenie przydatne będzie również na wypadek uszkodzeń spowodowanych przez pracowników.

 1. Starzenie się zapasów

Istnieje możliwość, że dany asortyment nie zostanie sprzedany w całości, skończy się termin jego ważności lub po prostu przestanie być modny. W takim przypadku konieczne jest poniesienie kosztu nie tylko za miejsce paletowe, z którego nie było zysku, ale także możliwe, że będzie istniała konieczność poddania towaru utylizacji, co może się wiązać z kolejnymi wydatkami.

 1. Koszty transportu

Specyfika działalności handlowej wymaga dostarczenia określonego dobra do klienta, stąd też powstają koszty dotyczące spedycji dóbr i produktów. Generują one stałe wydatki, takie jak: paliwo; ubezpieczenie OC pojazdów; naprawy i konserwacje; przeglądy.

Koszt magazynowy – jak obliczyć?

Wzorem mogącym pomóc w oszacowaniu kosztów gospodarki magazynowej będzie poniższe zestawienie:

Km=Mz*Sm

Gdzie:
Km – koszty magazynowania
Mz – przeciętny stan zapasów
Sm – wskaźnik kosztów magazynowych wyrażony w % wartości zapasów

Przy szacowaniu wydatków, warto uwzględnić również podział kosztów magazynowania:

 • koszty składowania zapasów stanowią od 30-40% kosztów magazynowania
 • koszty manipulacyjne to 5-10%
 • koszty transportu to 40-50%
 • koszty procesów informacyjnych to 10-20%

Orientacyjne ceny wynajmu powierzchni magazynowej

Koszt wynajmu powierzchni magazynowej to wydatek rzędu kilkunastu zł/m2 na miesiąc, jednak finalnie wszystko zależeć będzie od lokalizacji magazynów i indywidualnych preferencji cenowych właściciela.

Bardzo uśrednione stawki kształtują się następująco:

 • miejsce paletowe maksymalnie do 25 zł
 • przyjęcie/wydanie 2,5 – 5zł
 • handling ok.15-20 zł/paleta
 • miksowanie ok. 20-35 zł/paleta

Wnioski

Zarządzanie logistyczne to więcej niż złożona sprawa. To szereg sytuacji, które należy przewidzieć jeszcze przed wynajęciem pierwszego miejsca paletowego.

Każdy aspekt, jaki przyjdzie wdrożyć, niesie za sobą kilka kolejnych, które są nie mniej ważne, co w końcowym etapie stawia nas przed ściśle dopracowaną strukturą, w której brak jednego elementu pociąga za sobą konkretne konsekwencje.

Koszty magazynowania pokazują złożoność i problematyczność podejścia do tematu zarządzania logistyką. Od lat pracujemy z firmami dążącymi do optymalizacji zarządzania magazynem.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych podjęciem tematu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, pomagających w prowadzeniu biznesu.

Zapytaj o wsparcie

Potrzebujesz wsparcia lub doradztwa, z zakresu optymalizacji i poprawy zarządzania magazynem? Skontaktuj się z nami i zobacz nasz system do magazynu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *