Nowe przepisy Bazy Danych Odpadowych, jak firmy radzą sobie z BDO?

Nowe przepisy Bazy Danych Odpadowych. Jak firmy radzą sobie z BDO?

Jeśli Twoja firma chce uniknąć kary finansowej w wysokości od 5 tysięcy złotych do nawet miliona, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem do końca. Sprawdź najważniejsze i najbardziej istotne fakty dotyczące nowych przepisów Bazy Danych Odpadowych.

Spis Treści:

BDO to nic innego jak baza danych o odpadach

Powszechnie mówimy, że BDO to baza danych o odpadach natomiast prawdziwa definicja ustawowa to Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Rejestr BDO funkcjonuję od 24 stycznia 2018 roku. Widnieją tam przedsiębiorstwa, które w jakiś sposób zajmują się gospodarką odpadami. Możemy podzielić je na podmioty, które zajmują się tym na co dzień czyli np.: składowiska odpadów, firmy produkcyjne i takie firmy, które wykonują inny rodzaj działalności np.: warsztaty samochodowe, które produkują odpady w postaci przepracowanych olejów.

Od 1 stycznia 2020 roku ewidencja odpadów funkcjonuje poprzez BDO

Oznacza to, że ewidencja odpadów nie odbywa się już drogą tradycyjną, papierową tylko w sposób elektroniczny. Każdy wytwórca pozostałości odpadowych, który je generuję i chce je przekazać do firmy, z która posiada podpisaną umowę odbioru. Będzie musiał utworzyć kartę przekazania odpadów. Właśnie po to został stworzony rejestr. To system, który pozwala śledzić los każdego kilograma odpadów. Dlatego każda firma, która je wytwarza musi zarejestrować się w BDO. Organy Państwa będą mogły w dowolnej chwili sprawdzić, gdzie znajduje się dana partia wywiezionych śmieci.

W karcie odpadów każdy przedsiębiorca musi podać:

  • masę
  • kod
  • godzinę rozpoczęcia transportu
  • informację o miejscu przewiezienia

Kto powinien być w rejestrze BDO?

To trudne pytanie dla wielu przedsiębiorców. Przeczytaj jakie podmioty na pewno nie muszą się tam znaleźć. Zgodnie z ustawą, obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

  • Wytwórców odpadów komunalnych;
  • Wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
  • Wytwórców będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy;
  • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy;
  • podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów).

Najważniejsza z powyższych jest definicja odpadów komunalnych – są to: odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające elementów niebezpiecznych. Pochodzą one od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności ich przetworzenia, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Minister Klimatu wyjaśnił ponadto, że „odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (…)”. Jako przykłady takich odpadów podano: makulaturę, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

BDO w branży produkcyjnej

Każda produkcja przetwarza konkretne surowce na rynku gospodarczym, co niesie za sobą resztki niepotrzebnych elementów, które podlegają utylizacji. Wszystkie firmy zajmujące się produkcją wszelakich przedmiotów są zobowiązane do bezwzględnego wpisu w rejestrze Bazy Danych Odpadów. Odpady w takich przedsiębiorstwach powstają min: z toczenia, frezowania, spawania, cięcia, klejenia itd. Zgodnie z przepisami BDO oprócz wszystkich dokumentów związanych ze zniszczeniem pozostałości odpadowych. Przedsiębiorstwa te muszą uzyskać swój prywatny numer w BDO. Znajdą się w systemie elektronicznym i będą mogły wydawać odpady firmie, która je od nich odbiera i wywozi.

Na odpady, z którymi każda z firm produkcyjnych musi sobie poradzić, składają się odpady poprodukcyjne. Czyli odpady powstające w naturalny sposób w procesie produkcji oraz odpady opakowaniowe. Takie które w firmie produkcyjnej powstają we wszystkich fazach funkcjonowania firmy. Powstają one w sferach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Przedsiębiorstwa wytwórcze posiadają często doskonale zaprojektowane line produkcyjne. Przekłada się to na ograniczenie kosztów, osiągnięcie odpowiedniej jakości i maksymalne skróceniu czasu produkcji. Podejście lean manufacturing jest z powodzeniem stosowane w gospodarce odpadami w zakładach produkcyjnych.

Lean manufacturing, lean production – koncepcja zarządzania procesem produkcji, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty.

Brak wpisu do BDO może utrudnić odbiór pozostałości do utylizacji?

Jeżeli jesteś przedsiębiorstwem, które powinno wystawiać kartę odpadów. Zwróć uwagę na to, że od 1 stycznia 2020 roku firma odbierająca je od Ciebie, może odmówić ich przyjęcia. Bez wystawionej karty ich przekazania.

Zapamiętaj, aby nie mylić tych pozostałości z odpadami komunalnymi, które tworzą np.: pracownicy, w tej kwestii wszystko pozostanie bez zmian.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *