Panel meldunkowy w systemie zarządzania produkcją MES – przykłady

System MES to kompleksowe oprogramowanie, które monitoruje, śledzi i kontroluje cały proces wykonywania zleceń produkcyjnych. Posiada również wspomniany panel meldunkowy w systemie zarządzania produkcją. Można powiedzieć, że jest on funkcjonalnym połączeniem planowania zasobów produkcji (system ERP), a bezpośrednim sterowaniem procesami. Poznaj praktyczne przykłady jego zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Czym jest panel meldunkowy MES?

Zacznijmy od krótkiej teorii, gdyż zrozumienie tego, czym jest panel meldunkowy MES, jest niezbędne do poznania przykładów jego zastosowania. Jest to aplikacja, dzięki której operatorzy hali produkcyjnej mogą meldować kolejność wykonania zleconych operacji technologicznych czy magazynowych. Oprogramowanie pomaga także na drukowanie etykiet, co dodatkowo skraca czas wykonywanej pracy.

Panel meldunkowy MES połączony jest z systemem ERP, co umożliwia tworzenie pełnej dokumentacji zarządzania produkcją, przy minimalnym zaangażowaniu pracowników.

Jak panel meldunkowy MES może wspierać zarządzanie produkcją?

Choć technologia na produkcji dla wielu branż wciąż wydaje się być niepotrzebnym dodatkiem, to bezsprzecznie w każdym przypadku jest ona ogromnym ułatwieniem. Firmy, które korzystają z nowoczesnej technologii, mają większą kontrolę nad maszynami, dostawami, pracownikami czy współpracami. Ich wewnętrzny system jest uporządkowany, co przekłada się na krótszy czas operacyjny i większe zadowolenie klientów. Panel meldunkowy MES może znacząco poprawiać jakość Twoich usług poprzez unormowanie realizacji wszelkich działań.

Przykład 1: Łatwe rozdzielanie zadań na produkcji

Moduł umożliwia łatwą rejestrację zadań dla konkretnych pracowników. Kierownik może z poziomu aplikacji przydzielić określone akcje do każdego z operatorów. Jest to znaczące ułatwienie jego pracy, które znacznie skraca czas przydzielania zadań, a także zapewnia pełną przejrzystość dla pracowników.

Przykład 2: Przejrzysty terminarz prac dla każdego pracownika

Każdy operator loguje się na swój panel meldunkowy przy rozpoczęciu pracy. Może w nim łatwo sprawdzić, jakie zadania zostały mu przydzielone. Aplikacja wyświetla wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne operatorowi do wykonania akcji, m.in. informacje elektroniczne o składzie surowców, zamiennikach surowców i półproduktów czy dokumentacji rysunkowej oraz przewodników produkcyjnych.

W panelu może także łatwo rozliczyć surowce, a wprowadzone przez niego dane zostaną przesłane bezpośrednio do panelu ERP i uaktualnione w danych stanów magazynowych. Realizacja zadania jest raportowana także w dość szczegółowy sposób – operator może uzupełnić ilość wykonanych sztuk wg. kryteriów: dobry, do poprawy, wadliwy.

Przykład 3: Dostęp do postępu zamówień

Panele meldunkowe pozwalają na pełną kontrolę planu produkcyjnego. Kierownik może łatwo sprawdzić postęp i jakość wykonywanych zadań. Niweluje to konieczność bezpośredniej kontroli każdego operatora. Obsługa panelu kierownika zawiera większość ilość opcji niż w przypadku operatora, ze względu na wyższe uprawniania użytkownika.

Przykład 4: Automatyczne raporty magazynowe

Raporty dotyczące wykonanych zadań czy materiałów mogą być automatycznie generowane. Jest to ogromne ułatwienie dla firm produkcyjnych, gdyż niweluje konieczność ręcznych inwentaryzacji. Informatyczny panel meldunkowy automatycznie wygeneruje gotowy, profesjonalny raport na żądanie kierownika lub właściciela.

Przykład 5: Posiadanie dokumentacji technicznej w jednym miejscu

Istotną zaletą tego rozwiązania jest także przechowywanie dokumentacji technicznej w jednym miejscu. Porządek w dokumentacji jest kluczowy dla dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Funkcjonalność systemu MES ułatwia przechowywanie wszelkich raportów czy stanów magazynowych, gdyż są one na trwale wprowadzone do aplikacji.

System MES

Sprawdź 14 dni za darmo!