Planowanie produkcji – na co zwrócić uwagę?

Planowanie produkcji to proces planowania, który jest bardzo czasochłonny oraz jest bardzo ciężki do rozplanowania. Aby wykonać dobry plan produkcji, trzeba uwzględnić kilka czynników, bez których nasz plan się nie uda. Jego skuteczność jest bardzo zależna od zrozumienia, jakie są nasze główne działania.

Dzięki planowaniu produkcji możesz zmniejszyć koszty pracy i znacznie zwiększyć produktywność. Jest to spowodowane tym, że dzięki planowaniu częściowo eliminujesz stracony czas oraz poprawiasz cały proces produkcyjny przedsiębiorstwa.

Zmniejsza również koszty wywołane przez nadmiar albo niedobór zapasów. Dzięki temu przedsiębiorstwo wydaje mniej pieniędzy na robienie zapasów.

Poprawia sposoby wykorzystywania sprzętów potrzebnych w firmie, a także znacznie zwiększa przepustowość.

Podstawą każdego planu jest sprawdzenie, jak wygląda stan naszych zasobów ludzkich, stan zasobów sprzętowych, szkolenie pracowników oraz same metody wykonywania pracy o określonym czasie. Trzeba te aspekty wziąć pod uwagę na długo przed jakimkolwiek krokiem rozpoczęcia planowania produkcji, w taki sposób, aby przepływ pracy nie został przerwany.

Zobacz więcej: Planowanie operacyjne w systemie MES

Jakie są najlepsze sposoby stworzenie planu zarządzania produkcją?

Pierwszym krokiem tworzenia planu, będzie prognozowanie, jakie będą oczekiwania rynkowe. Jeśli zależy nam na zaplanowaniu wszystko na ostatni guzik, należy spróbować przewidzieć, jaka będzie wysokość sprzedaży produktów. Można to zrobić na podstawie informacji z historii albo trendów będących obecnie na rynku. Służy to zgromadzeniem informacji, do ich analizy i zrozumienia wyników, jakie do tej pory uzyskano. Dzięki temu można stworzyć o wiele lepszą strategię działania.

Drugim sposobem jest kontrola obecnie posiadanych zapasów. Polega to na określeniu rzeczywistej ilości zapasów. Dzięki częstemu sprawdzaniu stanu naszych magazynów możemy zapobiec niedoboru albo nadmiarowi rzeczy potrzebnych do realizacji zlecenia. Możemy też wykorzystać system od Optimakers, który automatycznie będzie powiadamiać o nadwyżkach lub brakach w magazynie.

Trzecim jest ocenienie stanu ryzyka, jakie nasze działania mogą przynieść. Trzeba poddać je ocenie i (tak samo, jak z prognozowaniem oczekiwań rynkowych) zbierać informacje z historii na podstawie naszych podobnych doświadczeń, musimy poddać pod analizę rzeczywisty czas wykonywania jakichś czynności, przeanalizować nasze materiały oraz napotkane możliwe awarie. Trzeba sprawdzić, gdzie jest największe możliwe ryzyko, zrobić jak najdokładniejszą analizę rodzajów tego typu ryzyka, przeanalizować ich prawdopodobieństwo negatywnych skutków i jak to ryzyko jak najszybciej wyeliminować.

Dzięki tej metodzie działania możemy zrobić dokładne badania i określenie najlepszych sposobów ograniczenia potencjalnych problemów biznesowych w przyszłości. To bardzo popularny rodzaj analiz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkowaniem.

Czwartym sposobem jest sprawdzenie dostępności sprzętu oraz pracowników. Przy planowaniu nie należy planować stuprocentowej wydajności podczas pracy i zostawić miejsce na niespodziewane wypadki przy pracy albo na nieoczekiwane zmiany, jakie mogą nastąpić w każdej chwili. Oprócz tego musimy pamiętać o zdolnościach operacyjnych, które powinniśmy wykorzystać jak najlepiej, ale jednocześnie pamiętać, aby nie zostały one przekroczone.

Ostatnim sposobem jest jak najlepsza standaryzacja procesów w firmie. Najczęściej, najbardziej efektywnym sposobem określania etapów produkcji jest zwykłe odwzorowywanie procesów w kolejności ich wykonywania, potem będzie trzeba uwzględnić, jaki będzie średni czas, potrzebny na wykonanie określonej pracy. Kroki, jakie podejmujemy, nie muszą być wykonane po kolei, mogą być one w tym samym czasie.

Tak jak przy poprzednich sposobach, dobrym pomysłem mogłoby być udokumentowanie swoich działań. Jeśli znowu chcielibyśmy coś planować, wasze notatki bardzo nam w tym pomogą.

Miej to na uwadze, podczas planowania produkcji:

  1. Aby nie mieć problemu z materiałami, musisz zamawiać je z dużym wyprzedzeniem (w szczególności, jeśli dostawca jest daleko od ciebie). W przeciwnym razie zabraknie materiałów, a linia dostaw zostanie przerwana.
  2. Niektóre sprzęty mogą wymagać specjalistycznego szkolenia, miej to na uwadze przy zatrudnianiu pracowników do twojej firmy.
  3. Wymyślenie planu to nie wszystko, musisz go z czasem udoskonalać, żeby mieć lepsze rezultaty. Po pewnym czasie przeanalizuj swój plan i zastanów się co w nim usprawnić.

Planowanie produkcji z systemem od Optimakers

Przetestuj system od Optimakeres, który pomoże Ci nie tylko planować produkcję.