Produkcja seryjna i wielkoseryjna

Produkcja seryjna i wielkoseryjna

Według jednej z wielu definicji produkcji, głównym założeniem jest, że w jej wyniku powstają produkty, energia lub pośrednio usługi, służące zaspokojeniu potrzeb ludzkich, co świadczy o poziomie życiowym społeczeństwa żyjącego na danym obszarze oraz zamożności różnych państw. Idąc tym tropem i faktem, że społeczeństwa oraz gospodarki zachodnie i europejskie bogacą się – mamy ogromne zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju produkty, stąd też tak ważnym zagadnieniem są typy produkcji zorientowane na wytwarzanie dużej ilości wyrobów.

Spis Treści:

Produkcja seryjna

To typ produkcji, w której głównym założeniem jest wykonywanie partii lub serii tych samych wyrobów przez dłuższy okres czasu, a konkretnie w zaplanowanym wcześniej okresie, metodą ciągłą. Produkcja seryjna dzieli się na niepowtarzalną oraz powtarzalną w okresie powtarzalności (mogą być one jednakowe np. co miesiąc, lub półroczne, lub nieregularne – wtedy są produkcją seryjną rytmiczną albo nierytmiczną).

Seryjny proces produkcyjny charakteryzuje się m.in.:

 • obecnością małej ilości ręcznej obróbki i operacji wykończenia;
 • stabilnością sporej nomenklatury identycznej produkcji;
 • wytwarzanej w licznych sumach;
 • krótkim okresem cyklu produkcyjnego;
 • stosowaniem statystycznych sposobów kontroli jakości produkcji;
 • dominacją specjalnie przeznaczonych do pracy sprzętów;
 • częstotliwością wytwarzania towarów seriami;
 • centralizacją planowania operacyjnego i zarządzania produkcją;
 • przewagą pracowników o przeciętnym wykształceniu oraz wiedzy;
 • specjalizacją stanowisk pracy do wykonywania paru stałych operacji;
 • typowaniem działań technologicznych, a także oprzyrządowania.

W zależności od liczby sztuk wykonanych produktów jednorazowo w partii, wyróżnia się trzy typy produkcji: małoseryjną, średnioseryjną i wielkoseryjną.

Produkcja wielkoseryjna

Ma na celu wytwarzanie dużej ilości jednego typu wyrobów. które są produkowane w jednakowych okresach czasu. Natomiast sama produkcja należy do stabilnych, w jej trakcie używane są specjalistyczne urządzenia. Charakteryzuje się tym, że jej asortyment jest wąski, cykl produkcyjny krótki, a koszty niskie.

Jak każdy z systemów produkcyjnych, ten również ma swoje zalety i wady:

 • produkcja wielkoseryjna obniża cenę jednostkową danego wyrobu;
 • korzystając z tych samych maszyn można przystąpić do produkcji podobnych towarów;
 • zwiększenie szybkości i jakości procesów wytwórczych jest możliwe dzięki wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń;
 • niestety następuje strata czasu zawiniona m.in. przerwami między kolejnymi partiami produkcji oraz przerwami;
 • przeznaczonymi dla pracowników;
 • wszelkie materiały, które zostają wykorzystane w produkcji należy skontrolować pod względem ich stanu oraz jakości;
 • występowanie częstych spadków motywacji u pracowników pracujących na tych samych stanowiskach pracy, wykonujących powtarzalne czynności.

Sporym wyzwaniem w przypadku produkcji wielkoseryjnej jest wdrożenie w życie nowego wyrobu. Ten proces jest niezwykle czasochłonny i złożony, wśród jego etapów wyróżnić można: planowanie, projektowanie oraz dbanie o rozwój wyrobu, projektowanie i rozwój procesu, walidację wyrobu oraz procesu, realizację produkcji.

Ten typ produkcji jest charakterystyczny dla przemysłu lotniczego, cukierniczego, odzieżowego, samochodowego, a także dla wytwarzania urządzeń gospodarstwa domowego. Brak jest ściśle określonej granicy ilościowej wyrobów, która precyzowała by, kiedy dana produkcja zaliczy się do produkcji seryjnej. Zależy to od charakterystyki wyrobu oraz ilości operacji wykonywanych na danym stanowisku roboczym.

W jaki sposób wdrożyć produkcję wielkoseryjną?

Dostępne są różne metody zarządzania projektami przygotowania i wdrażania nowych technologii oraz towarów do praktyki produkcyjnej. Jednak zawsze zależą one od rodzaju i złożoności wyrobów, seryjności produkcji oraz przygotowania organizacyjno-technicznego. W produkcji wielkoseryjnej uruchomienie fabrykacji nowych wyrobów obarczone jest koniecznością spełnienia specyficznych wymogów. Należą do nich: narzucone z góry krótkie terminy, powiązania czasowe z innymi przedsiębiorstwami, ściśle określony budżet.

Wiele firm decyduje się na wdrożenie tego typu produkcji drogą technologiczną, zwracając szczególną uwagę na dobranie odpowiednich specjalistycznych sprzętów, podpisania umów z innymi firmami oraz unikalnego stylu funkcjonowania, czyli tego czegoś co sprawi, że ich produkty będą unikalne, wyniosą ich biznes ponad konkurencję, co zapewni im wysoki zarobek.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *