System MES a APS – czym się różnią i dlaczego warto je wdrożyć

System MES a APS – czym się różnią i dlaczego warto je wdrożyć?

System MES i APS to bardzo istotne, wysoko wyspecjalizowane rozwiązania informatyczne dedykowane produkcji, które stają się nieodzowne dla nowoczesnych firm produkcyjnych. Duża złożoność i globalizacja procesów produkcyjnych, zindywidualizowane zlecenia małoseryjne a także ogromna liczba danych sprawiają, że systemy MES i APS są niezbędne do efektywnej realizacji zadań na produkcji.

System MES i APS pozwala na bieżące śledzenie postępów produkcji, co daje kierownikom stały i wiarygodny obraz sytuacji oraz możliwość szybkiego reagowania. Ułatwiają także zbieranie wielu istotnych danych, które przy użyciu inteligentnych algorytmów poddawane są zaawansowanym analizom.

Systemy wnoszą usprawnienia w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji. Jest to najlepiej widoczne przy dużej zmienności produkcji oraz pojawiających się nagłych zaleceniach produkcyjnych. Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą implementacja tych systemów?

Spis Treści:

MES przenosi analizy i planowanie na wyższy poziom

System MES – Manufacturing Execution System – to system realizacji produkcji. Wspomaga on działania pracowników w obszarze zarządzania przepływem informacji na temat zleceń produkcyjnych. Ich czasu realizacji i bieżących postępów produkcji na hali, a także prostego raportowania wykonanych operacji i zleceń. Dzięki MES można śledzić zaplanowane działania i postęp procesów w czasie rzeczywistym, na szczegółowym planie operacyjnym.

Pozwala to na szybką identyfikację wąskich gardeł, potencjalnego ryzyka i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych. W razie potrzeby np. awarii maszyny czy pojawienia się dodatkowego zlecenia można za pomocą kilku kliknięć zmienić plan lub skorzystać z wygodnej opcji automatycznego przeplanowania.

MES rozdziela pracę między pracowników i stanowiska, raportuje postępy produkcji, awarie, przestoje, przerwy i inne typu zdarzenia, dostarczając automatyczne rozliczenia czasu pracy, surowców i narzędzi. Ponadto wspomaga działania w obszarze kontroli jakości wyrobów i tworzy procesy genealogii produkcji. MES integruje inne aplikacje, które są wykorzystywane w obszarze produkcji, tak aby kompleksowo zarządzać procesami i danymi. Łączy się on z systemami typu SCADA, dzięki czemu firma może efektywniej zarządzać parkiem maszynowym i utrzymaniem ruchu.

Na bazie zebranych danych, przedsiębiorstwa otrzymują rzetelne analizy i kluczowe wskaźniki. Dzięki którym znają obecną kondycję i wydajność produkcji oraz zyskują wiedzę potrzebną do planowania dalszych usprawnień i strategii działań.

 APS pomaga przekładać dane na konkretne działania

System APS czyli Advanced Planning Scheduling, to system odpowiadający za planowanie, symulacje i optymalizacje zleceń produkcyjnych. Systemy ERP, tak chętnie wykorzystywane przez firmy z różnych branż, zwykle nie są w stanie sprostać dodatkowym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą produkcja. APS jest swego rodzaju rozwinięciem systemów klasy ERP i istotnie optymalizuje pracę planistów.

System APS oprócz planowania wspiera również harmonogramowanie produkcji, zapasów i zaopatrzenia. System kontroluje stany magazynowe i co bardzo ważne – uwzględnia konfigurację zmian pracowniczych oraz macierze uprawnień. Planowanie zapotrzebowania na zasoby ludzkie i surowce staje się dużo prostsze z APS. Dzięki wykorzystaniu tego typu systemów firmy zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną. Dzieje się to za sprawą szybszej reakcji całego łańcucha dostaw. Na dynamicznie zmieniające się warunki, potrzeby klientów, dodatkowe zlecenia czy nieprzewidziane sytuacje. Co ważne, APS pozwala na integrowanie planów produkcyjnych z planami dystrybucyjnymi.

APS usprawnia pracę dostarczając automatyczne szablony technologii. Ponadto umożliwia przeprowadzanie symulacji dotyczących np. tego, co się stanie, jeśli zostanie dokupiona nowa maszyna lub zostaną wprowadzone zmiany w kolejności zleceń.

APS i MES

Choć wydaje się, że są to różne narzędzia, APS i MES są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Dobrej klasy MES często posiada funkcje harmonogramowania, dostarcza także informacje odnośnie zapotrzebowania na zasoby ludzkie i surowce. System APS natomiast dystrybuuje zlecenia na drukarki czy panele operatorów, co jest domeną MES. Systemy te posiadają znacznie więcej wspólnych obszarów i coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie obu rozwiązań.

Nie ulega wątpliwości, że rozwiązania takie jak MES i APS usprawniają wiele aspektów działania produkcji. Przyczyniając się do większej wydajności i poprawy rentowności firmy. Wybierając system na pewno trzeba wziąć pod uwagę, jakie funkcjonalności oferuje dany dostawca. To jednak nie wszystko, ponieważ w toku użytkowania równie ważny okazuje się interfejs systemu, przejrzystość paneli i intuicyjność obsługi. Niemniej istotna jest również jakość współpracy z dostawcą. Mowa tu nie tylko o doświadczeniu i merytorycznym podejściu, ale też o wsparciu na etapie wdrażania, szkoleń i późniejszej pracy z systemem.

Wszystkie te oczekiwania, zarówno w kwestiach technicznych i jak i dotyczące jakości współpracy spełnia Optimakers. Twórcy tego oprogramowania to doświadczeni praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Sam system natomiast to niezwykle praktyczne połączenie 5 modułów (MES, APS, WMS, CMMS i SCADA). Umożliwiają one usprawnienie pracy we wszystkich kluczowych dla produkcji obszarach. Moduły te można implementować niezależnie a ich połączenie stanowi potężną siłę w walce z konkurencją.

Sprawdź, w jaki sposób Optimakers może zwiększyć efektywność Twoich działań!

Testuj System MES

Przetestuj 14 dni za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *