System MES wspiera założenia czwartej rewolucji

System MES wspiera założenia czwartej rewolucji

Dzisiejsze oczekiwania względem produkcji są naprawdę wysokie – z jednej strony szybkie reagowanie na potrzeby klienta, elastyczność i dobra cena, z drugiej jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów i mocy produkcyjnych oraz zwiększanie opłacalności (a więc zmniejszanie kosztów) produkcji krótkoseryjnej.

Wymagania te wpisują się w ideę przemysłu 4.0., która zakłada swobodną komunikację oraz integrację świata rzeczywistego i wirtualnego, maszyn z ludźmi oraz maszyn między sobą. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki systemom takim jak MES czy ERP.

Spis Treści:

Czym jest rewolucja 4.0.?

Ta czwarta już w historii ludzkości rewolucja przemysłowa wznosi produkcję na zupełnie inny poziom. Najprościej można ją zdefiniować jako pełną integrację maszyn, systemów i ludzi. Dzieje się to za sprawą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

System MES: Rola w czwartej rewolucji przemysłowej

Bardziej szczegółowe definicje tej koncepcji kategoryzują wymianę informacji na poziomy, przypisując im systemy stosowane w przedsiębiorstwach i relacje między nimi. O ile poziomy najniższe dotyczą fizycznych procesów produkcyjnych, różnych sterowników, systemów SCADA zbierających dane z maszyn itp. o tyle już poziom 3 odnosi się do zadań związanych z wykonaniem i nadzorowaniem produkcji – czyli funkcjonalności systemów MES.

Poziom czwarty to natomiast systemy wspierające zarządzanie procesami biznesowymi – mowa tu zatem o obszarach działania systemów klasy ERP. Pozwalają one efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, skutecznie realizują funkcje związane z zarządzaniem procesami, akwizycją oraz analizą danych.

Tak formułowane definicje nie pozostawiają cienia wątpliwości, że systemy MES są bardzo istotne a wręcz niezbędne dla wdrażania idei 4.0. Manufacturing Execution Systems (MES) są łącznikiem między wyposażeniem parku maszynowego a systemami informatycznymi, a bez łącznika integracja nie może mieć miejsca.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu MES

System MES to rozwiązanie dedykowane firmom produkcyjnym, które łączy w sobie technologie informacyjne i elementy automatyki w taki sposób, aby monitorować i dostarczać w czasie rzeczywistym najistotniejsze dane na temat produkcji. Dzięki implementacji MES firma minimalizuje zapasy, oszczędza czas i pieniądze oraz podwyższa efektywność procesów produkcyjnych. Rozwiązanie to usprawnia planowanie kolejności wykonania zleceń produkcyjnych, a także pozwala na płynne przeplanowywanie pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach.

System ten ułatwia przewidywanie wystąpienia problemów i zapobiega im lub zmniejsza im negatywne konsekwencje. Dzięki wdrożeniu tego systemu przedsiębiorstwa zyskują cenną wiedzę na temat przyczyn przestojów w produkcji, jak również informacje o tym, które etapy procesu produkcji wymagają optymalizacji.

MES aktualizuje na bieżąco stany magazynowe, zarówno materiałów, jak i używanych półfabrykatów. Dzięki temu produkcja oszczędza mnóstwo czasu, który musiałaby poświęcić na codzienne ręczne sprawdzanie zapasów.

Niewątpliwą zaletą systemu jest również gromadzenie danych o jakości produkowanych części. Dzięki kontroli jakości końcowego wyrobu firma zyskuje wiedzę na temat tego, które elementy stosowane w procesie produkcji wymagają poprawy. Również sam proces kontroli jakości przebiega znacznie sprawniej.

System MES generuje czytelne i rzetelne raporty, wykresy i zestawienia na temat kosztów procesów produkcji – system dostarcza dane ogólne, jak również w rozbiciu na poszczególne etapy produkcji. Narzędzia tego typu umożliwiają również śledzenie informacji o wydajności maszyn czy linii oraz bieżące wyliczanie wskaźnika OEE. Elektroniczny obieg dokumentów to także spore ułatwienie dla użytkowników systemu MES.

System MES od Optimakers adresuje wszystkie kluczowe potrzeby firm produkcyjnych i wspiera realizację założeń czwartej rewolucji. Optimakers wspiera pracowników, jak również osoby zarządzające w codziennej pracy, czyniąc ją prostszą i przyjemniejszą. Ten system realizacji produkcji jest nieodzownym wsparciem w zakresie planowania zadań produkcyjnych oraz przekazywania ich do realizacji. Umiejętne wykorzystanie raportów i analiz generowanych przez MES znacząco poprawi efektywność zakładu oraz wydajność procesów wytwórczych.

Testuj System MES

Przetestuj 14 dni za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *