system zarządzania przedsiębiorstwem

Czym jest system zarządzania przedsiębiorstwem?

System zarządzania przedsiębiorstwem

Przedsiębiorstwa, jak wszystkie organizacje, charakteryzują się posiadaniem cyklu rozwojowego. Taki cykl dla każdej firmy jest inny, uzależniony od rodzaju działalności, charakteru branży czy specyfiki wytwarzanych wyrobów. Choć są bardzo różne, to w cyklach rozwojowych można dopatrywać się pewnych stałych elementów, mniej lub bardziej pasujących do pewnego schematu. Okresy zmian ewolucyjnych przeplatają się z rewolucjami. Jeżeli przedsiębiorstwo ma dobrze funkcjonować, konieczne jest wypracowanie metod radzenia sobie zarówno z jednym, jak i z drugim rodzajem zmian. Właśnie w tym pomaga przydatne narzędzie, jakim jest system zarządzania przedsiębiorstwem.

Rozwój przedsiębiorstwa wiąże się zatem z licznymi procesami. Ich cele są różne: nadążenie za konkurencją, dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku, wdrażanie technologii, które stały się bardziej nowoczesne. To tylko kilka przykładów, pokazujących, że firma, która chce się rozwijać, musi wypracować system zarządzania zmianami. Przy jednoczesnym zachowaniu porządku dotychczasowej organizacji.

Niniejszy artykuł porusza kwestię tego, w jaki sposób poradzić sobie ze zmianami w najbardziej opłacalny i przyjazny dla przedsiębiorstwa sposób.

Spis Treści:

Od czego zależy rozwój przedsiębiorstwa?

Zależy przede wszystkim od prawidłowego wyboru sposobu zarządzania firmą. Współczesne przedsiębiorstwa, aby utrzymać się na rynku potrzebują dwóch podstawowych umiejętności. Sprawnego zarządzania zasobami i kompetencjami oraz przystosowania do dynamicznego, zmiennego otoczenia. Jeżeli dodać do tego zdolność do trafnej oceny bieżącej kondycji firmy oraz intuicję, do zmian na rynku, mamy receptę na przedsiębiorstwo prawie doskonałe. Prawie, bo współcześnie, nie ma rozwoju bez nowych technologii, które warto umieć wykorzystywać do budowania przewagi konkurencyjnej.

Najpewniejszym sposobem na kontrolowany i efektywny rozwój jest wykorzystanie dobrodziejstw nowoczesnych technologii, takich jak np. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. To kompleksowe rozwiązanie powstało w wyniku dążenia do takich zmian, w których liczy się nie tylko sam fakt rozwoju. Lecz przede wszystkim jego jakość. System zarządzania przedsiębiorstwem jest szczególnie doceniany ze względu na kompleksowość. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca z łatwością sprosta wyzwaniu, jakim jest troska o harmonijny rozwój firmy. Jakieś kilkanaście lat temu, jako najważniejszy punkt działań przedsiębiorstwa przyjmowały rozwój procesów biznesowych, dziś to za mało. Z czasem pojawiały się nowe oczekiwania – związane z dbaniem o środowisko, kwestiami bezpieczeństwa, koniecznością zgodności z międzynarodowymi normami, itp. Z powodu mnogości elementów, które podlegają zmianom i rozwojowi, celem racjonalnego wdrażania nowości, konieczne jest wsparcie się profesjonalnymi rozwiązaniami.

Rozwój zarządzania jest nierozerwalnie związany z ciągłym rozwojem procesów. Natomiast jakość zarządzania jest determinowana przez zdolność do spojrzenia na organizację w sposób integralny. Tak naprawdę droga do sukcesu jest prosta, ale wymaga holistycznego zarządzania. Czyli uwzględniającego i oceniającego wzajemną współpracę wszystkich działów firmy – produkcji, marketingu, logistyki oraz wielu innych elementów. Wszystkie je da się zintegrować za pomocą systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Jaka jest istota systemów zarządzających przedsiębiorstwem?

W uproszczeniu można przyjąć, że zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem składa się, z co najmniej dwóch podsystemów. Których zadanie skupia się na doskonaleniu procesów i obszarów, jakie są włączone w zakres działania systemu. Chodzi np. o system księgowy, zarządzania personelem, czy wspomagający proces sprzedaży. Potrzeba ich tworzenia bierze się z chęci coraz większego rozwoju przedsiębiorstwa i coraz bardziej efektywnego realizowania potrzeb społecznych.

Bardzo duże znaczenie dla wzrostu popularności systemów zarządzania przedsiębiorstwem miało wprowadzenie normy ISO 9001. W której podejście procesowe przyjmuje się jako zalecane do wdrażania zmian rozwojowych w firmie i przy zarządzaniu jakością. Norma ta została stworzona po to, aby zwiększyć kompatybilność i przyczynić się do wzmocnienia integracji między systemami ISO. (Przykładem może być zarządzanie środowiskiem, czyli bezpieczeństwem i higieną pracy). Integracja tych systemów wiąże się ze strukturą wymagań i filozofią, która oparta jest na ciągłym doskonaleniu.

Wprowadzając zintegrowany system zarządzania firmą, można spodziewać się rozwoju o charakterze zróżnicowanym, zarówno w działaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Ze względu na sposoby integracji, wyróżnia się trzy podejścia do wprowadzania systemów zarządzania przedsiębiorstwem:

  1. Budowa i wprowadzenie jednego systemu – jak na przykład sterowanie jakością, po czym wprowadzenie kolejnych systemów i ich wzajemna integracja.
  2. Budowanie równoległe kilku oddzielnych systemów i ich integracja, która następuje w przyszłości (stosowane, kiedy firma w sposób celowy chce rozdzielić systemy podczas procesu wdrażania). Integracja staje się odroczona, przez co daje możliwość sterowania niezależnymi systemami, które oddziałują na siebie wzajemnie.
  3. Budowa od samego początku zintegrowanego systemu.

Najpopularniejszym wyborem jest wdrażanie systemu etapowo, z cyklicznym uwzględnieniem i integracją kolejnych systemów zarządzania. Przykładem może być zarządzanie technologią, finansami, kadrami. Popularność tego typu działania jest jak najbardziej zrozumiała, ponieważ wprowadzanie cykliczne daje możliwość wygospodarowania czasu. Na określenie zależności między wymogami praktycznymi oraz na zmniejszenie kosztów związanych ze szkoleniem personelu. Ma to również wpływ na sfinansowanie całości przedsięwzięcia w taki sposób, aby nie obciążać budżetu firmy ponad jej finansowe możliwości. Wdrażanie systemów powinno mieć pewne fazy, ponieważ dzięki nim daje możliwość do tworzenia korekt i oceny kosztów.

Wybierając zintegrowany system zarządzania, należy zwrócić uwagę na tworzenie racjonalnych więzi interakcyjnych. Jeżeli nie przyłoży się do tego większej uwagi, można uzyskać efekt odwrotny, czyli dezintegrację. Warto mieć też świadomość, że z uwagi na różnice w celach nie istnieje jeden całkowicie zintegrowany system zarządzania.

Podsumowanie

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem są wsparciem, na które stać każdego przedsiębiorcę. Tym bardziej, że inwestycja w dobry system zwraca się bardzo szybko. Wszystko zależy od indywidualnego dopasowania rozwiązania adekwatnego dla konkretnego rodzaju przedsiębiorstwa, charakteru produkcji i wymagań otoczenia biznesowego.

Celem uniknięcia nietrafionych inwestycji, wystarczy skorzystać z doświadczenia specjalistów z branży. To z racji na doświadczenie i wieloletnią praktykę na uwagę i zaufanie zasługuje zespół Optimakers.
Właśnie u nas dostępna jest unikatowa możliwość skorzystania z bezpłatnych testów programu Optimakers. Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań, lub do rejestracji online, celem skorzystania z testu naszego systemu.

Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 517 827 436 lub adresem mailowym biuro@optimakers.pl.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *