Technologia Blockchain w produkcji i magazynie

Technologia Blockchain znana przede wszystkim w świecie kryptowalut, ma również ogromne zastosowanie na innych płaszczyznach. Również w kontekście zarządzania i optymalizacji produkcji czy magazynu.

Firmy poszukują nowych technologii, które mogą zwiększyć efektywność, zabezpieczyć dane i usprawnić cały łańcuch dostaw. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań w tym kontekście jest technologia blockchain. Jak może przydać się w tej branży? Czym jest i jakie ma zastosowania? Obok A.I to jedna z najmocniej rozwijających się technologii w ostatnich latach, a wszystko przez opracowanie cyfrowego złota, jakim jest bitcoin. Ale historia blockchain zaczyna się dużo wcześniej…

Sztuczna inteligencja w produkcji – jak może pomóc?

Co to jest Blockchain?

Rok 1991 traktuje się jako okres, w którym powstała ta technologia. Stuart Haber i W.Scott Stornetta przedstawili pierwsze prace na temat bezpiecznej technologii łańcuchowej struktury bloków, choć nie używali jeszcze samego terminu “blockchain”.

Blockchain to technologia bazująca na zdecentralizowanej bazie danych, która umożliwia bezpieczne i transparentne przechowywanie informacji. Każda transakcja jest rejestrowana w formie bloku, który jest następnie dołączany do łańcucha bloków. Dzięki temu manipulacja danymi jest niemal niemożliwa, co sprawia, że technologia ta jest idealna do zastosowań, gdzie bezpieczeństwo i transparentność są kluczowe.

Prosty przykład? YouTube, Facebook i inne platformy są scentralizowane. Mają główną centralę. Banki również, ponieważ wszystkie transakcje przez nie przypływają. Stanowią centralą i kontrolę wszystkich transakcji. W przypadku YouTube, gdy mamy do czynienia z tworzeniem materiałów przez twórców, a także zarobków, które otrzymują, płyną one przez centralę, czyli Google. W technologii blockchain nie ma głównej centrali.

Blockchain to zasadniczo rozproszona baza danych lub publiczny rejestr wszystkich transakcji lub zdarzeń cyfrowych, realizowanych i udostępnianych przez uczestniczące strony. Każda transakcja w rejestrze publicznym jest weryfikowana na podstawie konsensusu większości uczestników systemu.

Pierwszą kluczową i podstawową zaletą blockchain jest to, że raz wprowadzonych informacji nie można usunąć ani zmodyfikować. Po drugie, blockchain zawiera wiarygodny i możliwy do sprawdzenia zapis każdej transakcji, jaką kiedykolwiek przeprowadzono.

Kolejną ważną korzyścią jest to, że księga blockchain nie jest przechowywana w jednym centralnym komputerze lub bazie danych. Każdy uczestnik sieci posiada kopię najnowszego stanu rejestru.

Zastosowanie blockchain w zarządzaniu produkcją

W zarządzaniu produkcją technologia blockchain może być używana do monitorowania i śledzenia komponentów na każdym etapie procesu produkcyjnego. Można znacząco zredukować ryzyko błędów, oszustw czy też niezgodności w jakości produktów. Na przykład, jeżeli w procesie produkcyjnym występuje defekt, można łatwo zidentyfikować, w którym etapie i przez kogo został wprowadzony, co znacząco ułatwia zarządzanie jakością.

Przykład: W przemyśle farmaceutycznym, blockchain jest używany do śledzenia pochodzenia składników aktywnych używanych w produkcji leków. Każda partia składnika aktywnego jest rejestrowana w blockchainie z unikalnym identyfikatorem.

Sprawdź nasze rozwiązanie

Oparte o algorytmy sztucznej inteligencji z możliwością uczenia maszynowego. To daje Ci większą kontrolę nad Twoją produkcją i magazynem. Skorzystaj z bezpłatnej prezentacji.

Zastosowanie w zarządzaniu magazynem

W kontekście zarządzania magazynem blockchain może służyć do automatyzacji i usprawnienia procesów takich jak inwentaryzacja, zarządzanie zapasami czy też śledzenie przesyłek. Dzięki zastosowaniu tej technologii można na bieżąco monitorować stan magazynu, co pozwala na optymalizację kosztów i czasu.

Blockchain z innymi systemami

Chociaż głównym celem tego artykułu jest omówienie zastosowania blockchain, warto również wspomnieć, że technologia ta może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania, takimi jak WMS, APS, CMMS, MES oraz CRM. Integracja ta pozwala na pełniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie danych, co w rezultacie prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Kontrola jakości w produkcji

Oprócz systemów zarządzania, technologia blockchain może być również używana w kontroli i zarządzaniu produkcją. Możliwość śledzenia każdego elementu w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym pozwala na lepsze planowanie i optymalizację procesów, co w rezultacie może prowadzić do znaczących oszczędności.

O tym pamiętaj!

Technologia blockchain oferuje wiele możliwości zastosowania w zarządzaniu produkcją i magazynem. Od zwiększenia transparentności i bezpieczeństwa, przez automatyzację i usprawnienie procesów, aż po integrację z innymi systemami zarządzania, korzyści są znaczące. Nie ma centrali sprawującej władzę. Wszystkie dane, które zostają wprowadzone – nigdy nie będą wykasowane. Masz większe bezpieczeństwo, jeżeli Twoja firma ma duże obroty gotówkowe, które wykonujesz każdego dnia. Masz możliwość utworzenia zamkniętej sieci, na przykład TraceHarvest używa niepublicznego rejestru blockchain, do śledzenia statusu produktów rolnych. Wszystko prywatnie i w ramach swojej sieci.

Oczywiście, implementacja technologii blockchain wymaga pewnych inwestycji, zarówno finansowych, jak i czasowych, jednak potencjalne korzyści mogą znacznie przewyższyć koszty. Dlatego też, każde przedsiębiorstwo dążące do zwiększenia efektywności i konkurencyjności powinno rozważyć zastosowanie tej innowacyjnej technologii.

Sprawdź możliwość planowania w naszych systemach

Zupełnie bezpłatnie przez 14 dni i sprawdź, jak wygląda to w praktyce!