Wdrożenie dedykowanego systemu MES – dlaczego warto?

Wdrożenie systemu MES w dzisiejszych czasach, to szybkość reagowania i podejmowania decyzji jest niezmiernie istotna. Firmy produkcyjne mają do czynienia z ogromną ilością danych i czynników wpływających na wydajność produkcji i rentowność firmy. Aby móc sprawnie zarządzać produkcją i podejmować trafne decyzje niezbędne stają się systemy do zarządzania produkcją. Jednym z podstawowych jest system do zarządzania wykonaniem produkcji, czyli MES. Dlaczego warto go mieć?

Spis Treści:

Korzyści z wdrożenia MES

Dedykowane systemy MES optymalizują procesy produkcyjne i umożliwiają ich kompleksowe monitorowanie. Co to oznacza w praktyce?

  • Lepsze zarządzanie wydajnością produkcji – kluczowe wskaźniki (KPI), na bazie których podejmowane są istotne decyzje, bardzo często są wyliczane z dużym opóźnieniem. Dedykowany system MES automatyzuje zbieranie danych, dzięki czemu wszystkie wskaźniki są nie tylko bardziej wiarygodne, ale i dostarczane na czas.
  • Ograniczenie strat finansowych – rzetelne dane dostarczane na czas ograniczają straty finansowe.
  • Łatwiejszy proces decyzyjny – planowanie procesów produkcyjnych jest dużo prostsze dzięki dużej ilości danych, które przedstawione są w przystępnej formie. Ich umiejętne wykorzystanie przekłada się znacząco na wydajność procesów i efektywność działania produkcji.
  • Mobilność – ten czynnik również wspiera procesy decyzyjne. Dane generowane w czasie rzeczywistym i dostępne zdalnie, sprawiają, że kadra zarządzająca w każdej chwili ma wgląd w sytuacje – czy to z tabletu czy smartfonu – i może na bieżąco podejmować decyzje.
  •  Dane dostarczane przez MES umożliwiają identyfikację obszarów wymagających optymalizacji, wąskich gardeł i marnotrawstwa zasobów. Osoby decyzyjne zdobywają wiedzę o realnym poziomie wykorzystania mocy przerobowych maszyn i ludzi, dzięki czemu mogą możliwie szybko reagować na wykryte nieprawidłowości.
  • Świadome zarządzanie procesem produkcji powoduje wzrost produktywności oraz redukcję kosztów.
  • Ogólna wydajność maszyn mierzona wskaźnikiem OEE wzrasta, ponieważ ciągły monitoring maszyn i występujących przestojów pozwala odpowiednio reagować i redukować przestoje.
  • MES umożliwia także wzrost zdolności produkcji, dzięki optymalnemu zarządzaniu zaleceniami, operatorami oraz ich czasem pracy.

Funkcjonalności MES

System MES składa się z szeregu elementów, które umożliwiają zbieranie i przetwarzanie danych z maszyn – mowa tu między innymi o serwerze z bazą danych, sterownikach oraz urządzeniach końcowych, która łączą maszyny z serwerem i przekazują informacje. Dzięki urządzeniom końcowym uprawnieni pracownicy mogą odczytywać, wprowadzać lub przetwarzać dane.

MES od Optimakers cechuje się wyjątkową przejrzystością – cały system, w tym panel meldunkowy, jest intuicyjny w obsłudze i posiada przyjazny użytkownikowi interfejs.

System pozwala na monitorowanie realnego czasu pracy maszyn, wizualizację postępów produkcji w czasie rzeczywistym, identyfikację wąski gardeł, zbierane danych o odstępstwach od określonych norm jakościowych, a także wyliczanie kluczowych wskaźników. Raportuje awarie, przestoje i inne zdarzenia. OptiMES rozdziela pracę między stanowiska i pracowników, którzy w ciągu chwili widzą na panelu listę zadań wraz z terminami realizacji. Wykonuje i zdaje zadania, a osoby zarządzające otrzymują automatyczne rozliczenie czasu pracy, surowców i narzędzi. OptiMES zarządza także obiegiem dokumentów i automatycznym generowaniem raportów i zestawień.

Wdrożenie systemu MES

To niektóre z zalet, jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu MES od Optimakers. Nasi wdrożeniowcy pomogą w określeniu potrzeb produkcji i przygotują pod to plan implementacji, ponieważ wierzymy, że dobry system to system dostosowany do specyfiki firmy i jej wymagań. Niezwykle ważna jest analiza działań produkcji i konsultacje z klientem na każdym etapie tworzenia koncepcji, w poszczególnych fazach wdrożenia, a także przeprowadzenie kompleksowych szkoleń umożliwiających poznanie nowego systemu. Zespół Optimakers zrealizuje kompleksowo wdrożenie systemu. Sprawdź, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej firmy.

Testuj System MES

Przetestuj 14 dni za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *