Wybieramy narzędzia do monitoringu i kontroli produkcji

Wybieramy narzędzia do monitoringu i kontroli produkcji

Na polskim rynku obok dużych, zautomatyzowanych firm produkcyjnych, nadal działa wiele mniejszych, często rodzinnych zakładów z tradycją i ogromnym potencjałem. Aby zwiększyć konkurencyjność takich przedsiębiorstw na dzisiejszym rynku konieczne jest zainwestowanie w nowoczesny system zarządzania produkcją. Gromadzenie i analizowanie informacji na temat przebiegu produkcji i wydajności działań, stanu maszyn oraz jakości produktu to przecież podstawa. Jaki system wybrać i czym się kierować podczas podejmowania decyzji?

Spis Treści:

System MES – po co i dla kogo?

Gromadzenie danych i raportowanie to codzienność w firmach produkcyjnych. Jeśli dzieje się to wszystko w sposób ręczny, to zarówno pracownicy szeregowi jak i kierownicy mają znacznie mniej czasu na kluczowe obowiązki przypisane do ich poziomu odpowiedzialności. Dodatkowo wzrasta ryzyko pomyłek, ponieważ ręczne spisywanie danych na kartkę czy późniejsze przepisywanie do systemu zawsze generuje jakieś błędy. Tymczasem nawet kilka z pozoru niewielkich pomyłek, w ogólnym rozrachunku, w bardzo dużym stopniu zmniejsza wiarygodność danych i uniemożliwia podejmowanie właściwych decyzji.

Oprogramowanie MES usprawnia działania związane z gromadzeniem, analizowaniem danych i kontrolą produkcji, dlatego jest rozwiązaniem odpowiednim dla każdej firmy produkcyjnej. Niezależnie od branży oraz typu produkcji. W zależności od potrzeb i specyfiki działania zakładu, może ono przyjmować mniej lub bardziej rozbudowaną formę. Moze być zintegrowane z innymi modułami oraz już wdrożonym systemem biznesowym ERP.

Czy potrzebuję systemu MES?

Każda firma szuka oszczędności. Całkowicie zasadnym wydaje się więc pytanie, czy system klasy MES jest niezbędny, skoro w firmie produkcyjnej funkcjonuje już system ERP. Oprogramowanie ERP przeznaczone jest do planowania zasobów przedsiębiorstwa i wspomaga funkcjonowanie wielu obszarów firmy. Jednak nie realizuje zadań ściśle związanych z procesami produkcyjnymi. Należy przyznać, że ułatwia ono planowanie długoterminowe, rozliczanie, zarządzanie aktywami. Ogólny przepływ informacji jednak nie jest w stanie zapewnić produkcji kluczowych dla niej funkcjonalności, które są domeną systemu MES:

 • Odzwierciedlenie całego procesu produkcyjnego Program MES zbiera dane i wizualizuje całość procesów. Pomaga precyzyjnie określić konkretne problemy i zdarzenia, które są przyczyną niskiego wskaźnika wydajności OEE. Dane, jakie dostarcza pozwalają na zaplanowanie i wdrożenie najbardziej optymalnych działań, aby usunąć wspomniane usterki czy zdarzenia w sposób najmniej destabilizujący produkcję.
 • Bezpośrednie połączenie z maszynami System MES jest zintegrowany z parkiem maszynowym i zbiera dane bezpośrednio z maszyn i urządzeń. Systemy ERP nie działają w ten sposób. Oczywistą zaletą tego rozwiązania jest gromadzenie w sposób ciągły dużej liczby, rzetelnych danych. Otrzymujemy więcej czasu, który pozostaje pracownikom na ważniejsze zadania.
 • Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym Wspomniane powyżej połączenie maszyn i systemu pozwala na przedstawianie danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Systemy ERP nie gwarantują takiej precyzji czasowej. Na bieżąco aktualizuje informacje z systemu MES są niezbędne dla firm wytwórczych. Od których oczekuje się natychmiastowego i elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Dzięki temu zakłady wyposażone w rozwiązania dedykowane produkcji lepiej radzą sobie z wyzwaniami tj. zmienna. Coraz bardziej zindywidualizowana produkcja, rozproszone struktury, skomplikowany łańcuch logistyczny a także oczekiwany krótki czas realizacji zleceń i wysoka jakość wyrobów.

Jakie korzyści daje system MES?

Decydując się na MES od Optimakers, poza kwestiami wymienionymi powyżej, zyskujesz:

 • plan operacyjny i plan zamówień z wizualizacją postępów – śledzisz postępy prac w czasie rzeczywistym i dostrzegasz wszystkie wąskie gardła . Możesz zareagować na sytuację dokonując zmian ręcznie lub wykorzystując automatyczne przeplanowanie,
 • panel meldunkowy, który usprawnia pracę: dostarcza pracownikom dane i pliki niezbędne do wykonywania zleceń. Upraszcza raportowanie postępów oraz zapewnia szybki wgląd w dane osobom decyzyjnym,
 • karty pracy z kodami kreskowymi przyspieszające raportowanie produkcji,
 • MESTV – zapewnia wgląd terminy zleceń i motywuje na bieżąco pracowników do działania,
 • precyzyjną kontrolę jakości – kontrolerzy dostają automatyczne powiadomienia o produktach do skontrolowania a pracownik komunikat o ewentualnej potrzebie poprawy wadliwej sztuki,
 • tracebility – pełna genealogia produktu gotowego jak i półproduktów, ułatwiająca zachowanie zgodności z certyfikatami i normami,
 • naliczenie wynagrodzeń akordowych, premii i rozliczenie czasu pracy,
 • Kontrolę i możliwość korygowania normatyw.

Optimes, jako kompleksowe narzędzie, posiada moduły, które usprawnią kwestie związane z harmonogramowaniem produkcji, zarządzaniem gospodarką magazynową czy konserwacjami i utrzymaniem parku maszynowego. Sprawdź co potrafi Optimakers i przetestuj ich możliwości już teraz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *