Zarządzanie i inżynieria produkcji – co po tym kierunku studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji – co po tym kierunku studiów?

Wciąż zmieniający się rynek pracy sprawia, że uczelnie wyższe coraz to bardziej ulepszają swoją ofertę edukacyjną. Tworząc niejednokrotnie zupełnie nowe kierunki studiów. Aby mieć gwarancję zatrudnienia po kilku latach studiów warto wybierać kierunki, które zapewniają szeroki wachlarz wiedzy i możliwości. Jednym z takich interdyscyplinarnych kierunków jest Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Spis Treści:

Zarządzanie i inżynieria produkcji – podstawowe informacje

Ten stosunkowo młody lecz obecnie niezwykle popularny kierunek studiów. Ma za zadanie łączyć wiedzę z wielu dziedzin, tak aby absolwent mógł odnaleźć się w zmieniającym się rynku pracy.

Mówiąc najogólniej Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem menadżerskim, który dodatkowo łączy wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, organizacji produkcji. Zarazem pozwalając na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji technicznych, jakie powinien posiadać każdy inżynier mechanik.

Studia składają się z dwóch etapów. Pierwszym jest ukończenie I stopnia, po którym uzyskuje się tytuł inżyniera. Etap ten trwa średnio 7 semestrów, czyli 3,5 roku. Po jego skończeniu istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia, po którym uzyskuje się tytuł magistra. W tym przypadku nauka trwa około 3 semestry, czyli 1,5 roku.

Jaką wiedzę ma absolwent po studiach?

Problemy na rynku pracy oraz bezrobocie wśród absolwentów szkół sprawiły, że młodzi ludzie patrzą obecnie na studia, jak na kurs który może podnieść kwalifikacje. Ważne jest dla nich nie jaki tytuł będą posiadać lecz czego będą mogli nauczyć się przez te kilka lat. Czy wiedza pomoże im w znalezieniu pracy?

To podejście sprawia, że kierunki interdyscyplinarne jak Zarządzanie i inżynieria produkcji cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Łączą one wiedzę z kilku dziedzin, dzięki czemu absolwent ma nie tylko duże możliwości zatrudnienia, ale również posiada wiele praktycznych umiejętności.

Po kilku latach studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, absolwent zdobywa wiedzę z zakresu:

 • umiejętności menadżerskich oraz rozwiązywania zagadnień z określonego zakresu inżynierii produkcji
 • projektowania i nadzorowania procesów i systemów produkcyjnych i ekspolatacyjnych
 • nadzorowania obiektów i systemów zarządzania
 • szkolenia i rekrutacji personelu
 • zarządzania kosztami oraz finansami
 • zarządzania przedsiębiorstwem
 • zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranej dziedzinie inżynierii produkcji
 • organizowania i zarządzania personelem i koordynowania prac zespołów pracowniczych
 • znajomości prawa i ochrony własności intelektualnej

Dodatkowo każdy absolwent po skończeniu studiów będzie mógł poświadczyć swoją umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Każda uczelnie oferuje naukę różnych języków obcych, jednak najczęściej spotykanymi są język angielski i niemiecki.

Warto również tutaj dodać, że wiele uczelni oferuje swoim studentom możliwość wyjazdów zagranicznych i praktyk. Umozliwia to nie tylko podszkolenie swoich umiejętności językowych, ale także stwarza świetne możliwości do poznania jak funkcjonują zagraniczne firmy. Pozwoliło to już niejednemu absolwentowi na wdrażanie naprawdę innowacyjnych rozwiązań na polskim rynku.

Zarządzanie i inżynieria produkcji – co po tym kierunku studiów?

Jak już zostało wspomniane wcześniej młodzi ludzie przed wyborem studiów chcą wiedzieć jaką wiedzę może zaoferować im dany kierunek i w jakich dziedzinach można ją wykorzystać.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to niezwykle ciekawy kierunek dający bardzo duży zakres możliwości podjęcia pracy po studiach.

Wybrane stanowiska i możliwości, w których odnajdzie się absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, to:

 1. Inżynier ds. zapewnienia jakości – wiele małych i dużych przedsiębiorstw szuka specjalistów, którzy będą dbali o jakość wytwarzanego produktu oraz będą zarządzali produkcją. W taki sposób, aby zmniejszać ryzyko strat, wynikających z wytworzenia niewłaściwego produkty. Do zadań na tym stanowisku należy również kontrola pracy maszyn i urządzeń
 2. Inżynier zarządzania produkcją – bez tej osoby nie może istnieć praktyczne żadne przedsiębiorstwo. Dobry specjalista na tym stanowisku zapewnia jak najbardziej optymalną pracę i produkcję. Dzięki czemu wydajność, a więc i dochody przedsiębiorstwa znacznie wzrastają. Dodatkowo absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności zarządzania, aby produkcja spełniała wszelkie normy ochrony środowiska.
 3. Specjalista ds planowania i sterowania produkcją – bardzo pokrewne stanowisko do opisanego powyżej. Z tą różnicą, że do zadań na tym stanowisku należy planowanie od początku do końca procesu produkcji. Jest to odpowiedzialne stanowisko, jednak przedsiębiorstwa są w stanie zaproponować bardzo dobrą pensję dla wykwalifikowanych specjalistów.
 4. Pracownik instytucji – ze względu na bardzo dobrą znajomość prawa i przepisów z zakresu produkcji i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa absolwent ma możliwość pracy w urzędach państwowych. Zajmujących się doradztwem lub kontrolami właścicieli przedsiębiorstw.
 5. Pracownik ośrodków naukowo – badawczych – po skończeniu studiów II stopnia absolwent ma możliwość pozostania na uczelni macierzystej w celu prowadzenia prac naukowych. Jednak istnieje jeszcze wiele instytucji naukowo-badawczych, które zajmują się pracami nad wdrażaniem nowych technologi i rozwiązań, które mogłyby poprawić proces produkcji. Jest to bardzo ambitna kariera dla najzdolniejszych absolwentów.
 6. Pracownik firm doradczych z zakresu inżynierii produkcji – na tym stanowisku absolwent odpowiedzialny jest za doradzanie i pomoc przedsiębiorstwom. By zoptymalizować procesy produkcyjne w ich firmie i sprawić, by nie zagrażały środowisku

Każdy absolwent ma również możliwość wyjechania za granicą, gdzie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów wciąż rośnie.

Duża ilość możliwości oraz dziedzin przemysłu, w których można znaleźć zatrudnienie po ukończeniu kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, sprawiają, że jest to bardzo ciekawa propozycja dla obecnych absolwentów szkół średnich.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *