Zmiany w sektorze magazynowym i logistycznym w Polsce w 2023 roku

W 2023 roku polski rynek magazynowy i logistyczny doświadczył znaczących zmian, odzwierciedlających ogólną sytuację gospodarczą i rozwój rynku nieruchomości przemysłowych. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie tego, co się działo. 

Elastyczne rozwiązania logistyczne: rosnące zapotrzebowanie na szybsze i bardziej elastyczne rozwiązania logistyczne doprowadziło do wprowadzenia innowacyjnych metod dystrybucji, takich jak mikrocentra dystrybucyjne i automatyzowane huby logistyczne.

Zaawansowane systemy zarządzania magazynem (WMS): firmy inwestowały w nowoczesne systemy WMS, które poprawiają zarządzanie zapasami i optymalizują procesy logistyczne. Te systemy zapewniają większą przejrzystość operacji magazynowych i pomagają w redukcji kosztów.

Rynek wynajmu: wzrost aktywności deweloperskiej w trzecim kwartale towarzyszył powolnej odbudowie rynku wynajmu. Całkowity wolumen wynajmu w okresie lipiec-wrzesień 2023 przekroczył 1,5 mln m², co oznacza wzrost o ponad 47% kwartał do kwartału i o ponad 1% rok do roku.

Dominacja nowych umów najmu i projektów BTS: struktura popytu w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku była zdominowana przez nowe umowy najmu i projekty BTS, które stanowiły 53% wszystkich transakcji.

Wzrost stawek najmu: w trzecim kwartale 2023 roku stawki najmu magazynowego i przemysłowego pozostały względnie niezmienione w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale zauważono niewielką korektę czynszów w niektórych lokalizacjach i parkach przemysłowych. Najwyższe stawki najmu odnotowano w Warszawie (strefa 1) i Krakowie.

Skupienie aktywności w sześciu głównych rynkach magazynowych: aktywność deweloperska i najemców skoncentrowana była głównie na sześciu głównych rynkach magazynowych, które stanowiły niemal 84% całkowitej objętości wynajmu w roku.

Wzrost wskaźnika pustostanów: ogólny wskaźnik pustostanów w Polsce znajdował się na trajektorii wzrostowej od końca czwartego kwartału 2022 roku. Na koniec września 2023 roku wynosił 7,8%, wzrastając o 1,1 punktu procentowego w ciągu kwartału i o 3,4 punktu procentowego rok do roku.

Te obserwacje wskazują na dynamiczne zmiany w sektorze magazynowym i logistycznym w Polsce w 2023 roku, które mają istotne implikacje dla przedsiębiorstw działających w tej branży oraz dla inwestorów i deweloperów nieruchomości przemysłowych.

Robotyzacja w Polsce

W 2023 roku, w sektorze magazynowym i logistycznym w Polsce, jedną z najciekawszych tendencji było rosnące wykorzystanie robotyzacji i automatyzacji. Ta technologiczna rewolucja przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększona efektywność, dokładność i bezpieczeństwo.

Firmy logistyczne coraz częściej inwestowały w roboty magazynowe, które mogą przemieszczać, sortować i przygotowywać towary do wysyłki, znacząco przyspieszając procesy logistyczne. Automatyzacja obejmuje również zarządzanie zapasami i optymalizację ścieżek transportowych, co jest możliwe dzięki zaawansowanym systemom informatycznym. 

Zobacz także: Copilot od Microsoftu

Wprowadzenie robotyzacji jest związane z wyzwaniami, takimi jak konieczność odpowiednich inwestycji czy przeszkolenia personelu, ale jednocześnie otwiera nowe możliwości w zakresie optymalizacji procesów logistycznych i zwiększenia konkurencyjności. Integracja robotyki i sztucznej inteligencji w tym sektorze to kierunek, który ma potencjał znaczącego wpływu na branżę zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Nowości w sektorze magazynowym i logistycznym w 2024

Jeżeli chodzi o trendy i technologię to coraz częściej można spotkać się z filmami o nowoczesnych robotach, które mają pełnić rolę pracowników w produkcji. Pojawiła się także nowość od Microsoftu, Copilot, który z pomocą rozszerzonej rzeczywistości ma pomóc jeszcze lepiej zarządzać magazynem i produkcją. To trendy, które płyną do nas zza oceanu. Czy w Polsce pojawią się jeszcze w 2024 roku? Mamy kilku mocnych potentatów, którzy rozwijają swoje technologie, mamy kilka dużych firm, które pewnie chętnie z nich skorzystają.

Rzeczywistość pokaże jednak, co będzie motorem napędowym w sektorze  magazynowym i logistycznym w Polsce w nowym roku. Wiemy, że to może być dobry rok dla oprogramowania w chmurze, to jeden z elementów cyfrowej rewolucji w przemyśle, który jest w zasięgu większości zakładów przemysłowych w Polsce. 

Zobacz także: Trendy i innowacje w 2024 roku w produkcji

Jak będzie? Czas pokaże, tymczasem pamiętaj, że z nami przyszłość masz już teraz.