efektywne wdrożenie pracowników na produkcji

Efektywne wdrożenie pracowników na produkcji/ Program TWI

Sukces i przychody firmy produkcyjnej zależą od wielu czynników. Dzisiejsze wyzwania produkcji wynikają nie tylko z wysokiego poziomu oczekiwań klienta oraz dużej konkurencji, ale także z kwestii związanych z zasobami ludzkimi. Duża rotacja pracowników, tzw. „rynek kandydata” oraz brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry dodatkowo nastręcza trudności w realizowaniu zleceń.

W jaki sposób wdrażać pracowników, aby przyspieszyć transfer wiedzy oraz zachować know how w firmie? Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje odnośnie metodologii TWI (Training Within Industry) oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii procesie szkolenia i wdrażania pracowników produkcyjnych.

Spis treści:

Wdrażanie pracownika produkcji – wyzwania

Przedsiębiorcy i managerowie, mimo tendencji rynkowych sprzyjających bardziej pracownikom niż pracodawcom, mają do dyspozycji narzędzia ułatwiające dostosowanie się do tej sytuacji. Poza organizowaniem regularnych szkoleń, podnoszących miękkie i twarde kompetencje zatrudnionej kadry, szczególną uwagę należy poświęcić procesowi wdrożenia nowo przyjętych pracowników oraz gromadzenia wiedzy w ramach organizacji. Są to niezwykle istotne obszary i brak uwzględnienia tych kwestii przynosi firmom ogromne straty.

Znalezienie nowego pracownika, w budżecie i z odpowiednimi kompetencjami, często graniczy z cudem – dlatego zwykle na produkcji pojawiają się operatorzy z niewielkim doświadczeniem i bardzo podstawową wiedzą techniczną. Dodatkowo znaczna część firm produkcyjnych posiłkuje się pracownikami z zewnętrznych agencji, którzy prezentują niski poziom przywiązania do firmy oraz motywację do pracy, która pozostawia wiele do życzenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie, koszt rekrutacji, zatrudniania i wdrożenia jest ogromny – trzeba w tym uwzględnić czas, jaki poświęcają osoby doświadczone na mentoring, a także straty, jakie może wygenerować pracownik w związku ze swoją niewiedzą i brakiem doświadczenia (czas pracowników, przestoje i opóźnienia w realizacji zamówień, złomowanie części partii, błędny montaż itp.)

Jakie korzyści daje szkolenie pracowników produkcji?

Odpowiednio przeprowadzone szkolenia i troska o rozwój kompetencji pracowników pozwalają sprostać tym wyzwaniom i zapewniają:

  • szybkie i płynne wdrożenie nowych pracowników w zadania i obowiązujące procedury,
  • ograniczenie ilości błędów ludzkich (zarówno w zakresie wprowadzania danych do systemu, pracy montażowej czy nadzorowaniu procesów zautomatyzowanych),
  • zmniejszenie rotacji pracowników,
  • zwiększenie elastyczności w obsadzie stanowisk produkcyjnych,
  • zapewnienie ciągłości realizacji zleceń, mimo ograniczonej ilości specjalistów na rynku.

Obecnie mamy do dyspozycji niezwykle funkcjonalne i proste w obsłudze narzędzia oraz systemy, które ułatwiają wdrożenie, gromadzenie i przechowywanie wiedzy, a także skrupulatne porównywanie rezultatów i ocenę efektywności wprowadzonych działań, tj. system od Optimakers. W połączeniu z metodologią i programami ciągłego doskonalenia pozwala to zaplanowanie efektywnego zadbania o kapitał ludzki w firmie i obniżenie kosztów działalności, a także zwiększenie wydajności pracy.

TWI – Training Within Industry

TWI jest to program rozwoju umiejętności osób zarządzających w firmie produkcyjnej – m.in. brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników – który dotyczy aspektów tj. instruowanie pracowników, budowanie dobrych relacji z pracownikami doskonalenie metod pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy. TWI można uznać za punkt wyjścia podczas wdrażania filozofii Lean Management; jego skuteczność wynika z działania w oparciu o cykl PDCA – zaplanuj, wykonaj, sprawdź i zastosuj. Zgodnie z PDCA, każda zmiana powinna być poprzedzona przygotowaniem przemyślanego planu, próbnym wdrożeniem i sprawdzeniem poprawności działania, na samym końcu zaś wdrożeniem do ogólnie przyjętych standardów.

Wdrożenie TWI – korzyści

TWI to metoda, która pozwala na szybkie wyszkolenie pracownika do działania na nowym stanowisku i jest istotnym elementem systemu ciągłego rozwijania umiejętności.

Program TWI został wdrożony z dużym sukcesem w przemyśle amerykańskim w trakcie II wojny światowej- 600 firm produkcyjnych, które wzięły udział w programie TWI, odnotowało znaczną poprawę kluczowych KPI:

  • 100% z nich skróciło czas szkolenia nowych pracowników o 25% lub więcej,
  • 86% zwiększyło wydajność o 25% lub więcej,
  • 88% zredukowało pracochłonność/produkt o 25% lub więcej,
  • 55% zredukowało braki o ponad 25%,
  • 100% zredukowało reklamacje o ponad 25%.

Od tego czasu jest on stale wdrażany w firmach produkcyjnych, a sam proces podlega licznym usprawnieniom dzięki nowoczesnym technologiom, które przyspieszają, standaryzują i automatyzują procesy.

Jakie narzędzia do wdrożenia TWI?

System od Optimakers to dedykowane narzędzie do zarządzania produkcją. Ułatwia ono kontrolę i realizację zadań w obszarach związanych z planowaniem, harmonogramowaniem i wykonaniem produkcji, zarządzaniem magazynem i logistyką, zamówieniami od dostawców, utrzymaniem ruchu maszyn czy rozliczaniem czasu pracy.

System do produkcji od Optimakers posiada intuicyjny panel meldunkowy, z poziomu którego każdy pracownik firmy, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami, może zalogować się do systemu i zlecić/pobrać przydzielone zadania, raportować poziom realizacji, pobierać różnego rodzaju instrukcje i materiały, sprawdzać dane historyczne, raporty, analizy i wiele innych. Dzięki temu pracownicy dokładnie wiedzą, jakie zadania i w jakich terminach mają do wykonania, a liderzy mają wgląd w wydajność każdego z pracowników – są w stanie określić które elementy pracy są najsłabszą/najmocniejsza stroną danego pracownika – wizualizacja rozkładu czynności na poszczególnych stanowiskach pomaga zarówno pod kątem szkolenia jak i przy wdrażaniu optymalizacji.

Narzędzie, dzięki wygodnemu raportowaniu i zbieraniu danych w sposób automatyczny pozwala na systematyczne i komfortowe gromadzenie wiedzy oraz stały dostęp do niezbędnych informacji. Tworzenie procesów i przepływów pracy określa i standaryzuje sposób, w jaki działają pracownicy w ramach codziennych czynności na stanowiskach. Rozwiązania takie jak karty pracy, automatyczne dokumenty pozwalają na standaryzację procesów i wdrożenie najbardziej optymalnych sekwencji działań. System pozwala na przeprowadzanie różnego rodzaju symulacji typu What if, dzięki czemu wdrażane są najlepsze rozwiązania, które następnie można przeanalizować od strony wybranych KPI i dalej optymalizować procedury.

Z wykorzystaniem systemów od Optimakers firma gromadzi niezbędną wiedzę, ograniczając ryzyko odpływu wiedzy wraz z rotacją specjalistów, a nowo zatrudniony pracownik szybciej osiąga gotowość do efektywnej pracy. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach systemu do zarządzania produkcją, skontaktuj się z doradcą Optimakers.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *