Jak obniżyć koszty magazynowe?

Koszty magazynowania obejmują koszty operacyjne, takie jak prąd, woda, internet, gaz i ogrzewanie. Koszty ogrzewania czasami rosną w zależności od wymagań dotyczących przechowywania materiałów lub przepisów pracy. Oprócz tego mamy jeszcze dziesiątki innych kosztów… Jakie sprawdzone metody mogą pomóc obniżyć koszty magazynowe? Oto sześć sposobów, które mogą wpłynąć na optymalizację procesów magazynowych i zmniejszenie ich kosztów.

Od początku…

Rozszerzając informacje o kosztach magazynowania, należy zacząć od podkreślenia, że są one nierozłącznym elementem logistyki każdej firmy, zwłaszcza tych działających w sektorze B2B. Koszty magazynowania mogą mieć znaczący wpływ na ogólną rentowność przedsiębiorstwa i dlatego zarządzanie nimi efektywnie jest niezbędne.

Koszty magazynowania nie są jednorodne i mogą znacząco różnić się w zależności od wielu czynników, w tym wielkości operacji, rodzaju przechowywanych towarów oraz lokalizacji magazynu.

Koszty te można podzielić na dwie główne kategorie: koszty stałe i zmienne. Koszty stałe są to te, które pozostają stałe niezależnie od poziomu działalności magazynu. Należą do nich między innymi czynsz za wynajem magazynu, opłaty za media, koszty ubezpieczenia oraz wynagrodzenia stałego personelu. Z drugiej strony, mamy koszty zmienne, które są bezpośrednio związane z ilością i rodzajem przechowywanych towarów oraz intensywnością operacji magazynowych. Obejmują one na przykład koszty pracy tymczasowej, zużycie materiałów eksploatacyjnych czy koszty związane z obsługą logistyczną.

Dodatkowo, istotne jest uwzględnienie kosztów pośrednich, takich jak amortyzacja sprzętu magazynowego, konserwacja oraz koszty administracyjne. Te często pomijane wydatki mogą mieć znaczący wpływ na ogólną efektywność kosztową magazynowania.

Tnij koszty z naszym WMS!

Zupełnie bezpłatnie przez 14 dni i sprawdź, jak wygląda to w praktyce!

Jak zmniejszyć koszty magazynowania?

A teraz do meritum. Przygotowaliśmy sprawdzone rozwiązania, które pomogą Ci zmniejszyć koszty magazynowania. Nowoczesne technologie, odgrywają tutaj sporą rolę!

1. Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS)

System WMS to niezbędne narzędzie do usprawnienia operacji i poprawy efektywności w magazynie. Automatyzuje zarządzanie takimi aktywnościami jak przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja, pakowanie i wysyłka. Dzięki WMS możliwe jest uzyskanie rzeczywistej widoczności zapasów, co eliminuje błędy ręcznego śledzenia i niezgodności w zapasach, oszczędzając czas i pieniądze​​.

2. Zarządzanie zapasami w systemie Just-In-Time (JIT)

System JIT minimalizuje ilość zapasów na magazynie, jednocześnie zapewniając dostępność niezbędnych materiałów i produktów. Redukuje to nadmiar zapasów i koszty magazynowania, a także pozwala na szybkie reagowanie na zmiany w popycie​​.

3. Optymalizacja procesów kompletacji

Zmniejszenie czasu podróży między poszczególnymi operacjami kompletacji może znacząco wpływać na efektywność. Wykorzystanie systemów Pick-to-Light, strefowej kompletacji, głosowych systemów kompletacji, automatycznych systemów składowania i pobierania (ASRS) oraz technologii RFID może przyczynić się do zwiększenia prędkości procesu kompletacji​​.

System Pick-to-Light składa się z serii świetlnych wskaźników umieszczonych na regałach magazynowych. Każdy wskaźnik odpowiada określonej lokalizacji produktu. System został zintegrowany z wewnętrznym oprogramowaniem magazynowym, które przekazuje informacje o zamówieniach bezpośrednio do wskaźników.

System Pick-to-Light składa się z serii świetlnych wskaźników umieszczonych na regałach magazynowych. Każdy wskaźnik odpowiada określonej lokalizacji produktu. System został zintegrowany z wewnętrznym oprogramowaniem magazynowym, które przekazuje informacje o zamówieniach bezpośrednio do wskaźników.

4. Automatyzacja magazynu

Automatyzacja zadań powtarzalnych, takich jak kompletacja i pakowanie, może znacznie zmniejszyć potrzebę pracy ręcznej, poprawiając ogólną wydajność magazynu​​.

Przykładów może być wiele. Na przykład automatyzacja generowania etykiet, zadań magazynowych, lokalizacji czy innych rozwiązań jak automatyczne pojazdy prowadzące (AGV). Czyli wózki widłowe ale takie, które możemy zaprogramować do samodzielnego przemieszczania towarów między strefami magazynu. Oczywiście nikt nie każde od razu inwestować nam w tak duże rozwiązania, można zacząć od wspomnianych etykiet, druków czy raportów. Oszczędność czasu, to oszczędność kosztów. Zobacz poniżej podobny przykład, który wprowadziliśmy.

5. Wykorzystanie skanerów kodów kreskowych i technologii RFID

Użycie skanerów kodów kreskowych i tagów RFID poprawia dokładność i zmniejsza błędy w procesach takich jak śledzenie zapasów, realizacja zamówień i wysyłka​​.

To dwie zasadnicze metody automatyzacji identyfikacji i śledzenia produktów oraz zarządzania danymi. Obie te technologie mają kluczowe znaczenie w wielu sektorach, takich jak logistyka, handel detaliczny, produkcja czy opieka zdrowotna.

Skanery kodów kreskowych odczytują i przekształcają wzory kodów kreskowych na alfanumeryczne ciągi danych. Są to urządzenia optyczne, które skanują kod za pomocą światła laserowego.

RFID wykorzystuje fale radiowe do automatycznego identyfikowania i śledzenia tagów przyklejonych do obiektów. Tagi zawierają elektronicznie zapisane informacje.

6. Zdefiniowane procedury operacyjne

Stworzenie jasnych protokołów dla każdego zadania pomaga eliminować straty i poprawiać wydajność, co prowadzi do oszczędności kosztów​​.

Jakiś konkret? Proszę bardzo! Na przykład procedury operacyjne (SOPs, od ang. Standard Operating Procedures), które mają olbrzymie znaczenie dla efektywnego zarządzania kosztami magazynowymi. Stosowanie dobrze zaplanowanych i konsekwentnie realizowanych procedur może znacząco wpływać na redukcję kosztów i zwiększenie wydajności operacji magazynowych. Mówiąc prostym językiem SOPs zawiera instrukcję, która przedstawia w możliwie prostej formie, standardowy proces realizacji konkretnej czynności. Coś jak operacje technologiczne!

Pamiętaj o tym!

Zastosowanie powyższych metod może przyczynić się do znaczącej redukcji kosztów magazynowych. W Optimakers rozumiemy wagę optymalizacji procesów magazynowych, oferując kompleksowe rozwiązania, takie jak systemy APS, MES, CRM, CMMS oraz oprogramowanie oparte na chmurze, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Tnij koszty z naszymi systemami!

Zupełnie bezpłatnie przez 14 dni i sprawdź, jak wygląda to w praktyce!