Jak zoptymalizować produkcję?

Osiąganie wymiernych efektów w branży produkcyjnej zależy dzisiaj od bardzo dużej liczby czynników. Oprócz nowoczesnych maszyn, zaawansowanej technologii wytwarzania produktu i wykwalifikowanej kadry, konieczne jest stałe dążenie do maksymalizacji wydajności procesów. Wszystko po to, aby przy tych samym poziomie kosztów móc produkować więcej, szybciej i jednocześnie zapewniając wysoką jakość oczekiwaną przez klientów.

Nowoczesne systemy do zarządzania produkcją posiadają monitoring danych w czasie rzeczywistym i pozwalają optymalizować działania firmy produkcyjnej we wszystkich kluczowych obszarach.

Spis treści:

Narzędzia optymalizacji produkcji

Aby utrzymać konkurencyjność, produkcja wymaga regularnego wdrażania usprawnień. Punktem wyjścia do tego jest analiza obecnych procesów i stały nadzór nad wszystkim, co się dzieje w fabryce. Nie jest to możliwe bez ciągłego monitoringu – czujniki, które zbierają dane z produkcji w czasie rzeczywistym i przekazują je do systemu typu MES. Pozwalają tym samym błyskawicznie reagować na zmiany w otoczeniu. Moduły kompleksowego systemu dla produkcji Optimakers pozwalają zoptymalizować działania w obszarze kontroli realizacji produkcji i zbierania danych, planowania i harmonogramowania produkcji, zarządzania magazynem oraz utrzymaniem ruchu.

Zarządzanie produkcją – moduł MES

MES zbiera wszystkie informacje z produkcji oraz zintegrowanych systemów. Umożliwia efektywne zarządzanie produkcją w oparciu o dane z pozostałych modułów (np. o dostawach, awariach, stanach magazynowych, nowych zamówieniach itp.).

System MES – korzyści

 • stała kontrola procesu produkcyjnego,
 • analiza i dane na temat wydajności produkcji,
 • usprawnianie przepływu informacji między systemami,
 • wzrost dokładności planowania i prognoz,
 • porządek w dokumentacji i szybki dostęp do informacji,
 • przyspieszenie podejmowania kluczowych decyzji i wzrost ich trafności,
 • większa dokładności planowania i prognoz.

Planowanie produkcji – moduł APS

System APS umożliwia optymalizację produkcji w zakresie procesów planowania i harmonogramowania. Planowanie produkcji to podstawa, jednak w praktyce to jeden z trudniejszych elementów, ponieważ należy uwzględnić mnóstwo czynników – w tym zdarzenia losowe, na które wpływu nie mamy. Szybkie reagowanie na nagłe zdarzenia i zmiana harmonogramu w taki sposób, aby ograniczyć straty, jest kluczową potrzebą każdej firmy produkcyjnej. System APS uprawnia produkcję szczególnie wtedy, gdy jest ona realizowana na zamówienie, firma oferują dużą i różnorodną gamę produktów lub gdy realizowane są wieloetapowe procesy technologiczne.

System APS – korzyści

 • ograniczenie kosztów produkcji,
 • skrócenie cyklu produkcyjnego,
 • redukcja stanów magazynowych,
 • wzrost efektywności produkcji,
 • zmniejszenie ilości i czasu przezbrojeń,
 • poprawa terminowości realizacji zleceń.

Zarządzanie magazynem – moduł WMS

WMS to moduł usprawniający zarządzanie gospodarką magazynową. Pozwala on lepiej zorganizować zarówno pracę firm produkcyjnych jak i dystrybutorów. Organizuje i przyspiesza pracę oraz wprowadza porządek w przestrzeni magazynowej. Obrót magazynowy i lokalizacja produktów w oparciu o kody kreskowe usprawnia działania wewnątrz firmy jak również cały łańcuch dostaw.

System WMS – korzyści

 • przyśpieszenie lokalizacji towaru,
 • usprawnienie przyjmowania, kompletacji i wydania towaru,
 • bezbłędna inwentaryzacja i rzetelne dane o zapasach,
 • wprowadzenie porządku na magazynie,
 • ograniczenie stanów magazynowych,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania magazynu.

Rejestracja czasu pracy – moduł RCP

Ważnym aspektem optymalizacji produkcji jest kontrola i zarządzanie czasem pracy pracowników produkcyjnych. Ten moduł od Optimakers pozwala na rejestrację wejść i wyjść, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i daje kierownikom oraz pracownikom działów kadrowych niezbędne do zarządzania dane. RCP to także karty pracy i panel meldunkowy ułatwiający podział pracy i przepływ informacji, rozliczanie czasu pracy i surowców oraz pełna kontrola procesu produkcyjnego dzięki statusom obecności.

System RCP – korzyści

 • bezpieczeństwo pracowników i danych firmowych,
 • usprawnienie procesu wynagradzania pracowników (dane o efektywności, analiza normatyw itp.),
 • usprawnienie zarządzania personelem i przydziałem zadań,
 • przyspieszenie pracy osób z działów kadrowych.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu i maszyn – moduł CMMS

Utrzymanie ruchu i efektywne zarządzanie konserwacją jest podstawą dla wydajnie działającego przedsiębiorstwa. System CMMS pozwala skutecznie podnieść dostępność zasobów (OE i OEE), ograniczyć występowanie awarii, ułatwić organizację prac serwisowych.

System CMMS – korzyści

 • ograniczona ilość i rozległość awarii,
 • zminimalizowana ilość i czas przestojów,
 • zwiększenie terminowości realizacji zleceń,
 • ograniczenie kosztów napraw,
 • śledzenie na bieżąco odczytów z maszyn (SCADA),
 • elektroniczne dokumenty,
 • magazyn części zamiennych,
 • przypomnienia o konieczności serwisowania, upływu ważności gwarancji,
 • raporty zdarzeń i problemów.

Optymalizacja produkcji niesie ze sobą zarówno korzyści na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Wysoka zgodność przyjętych KPI z rzeczywistością na produkcji, pozwala bardziej precyzyjnie określić potencjał do wprowadzania kolejnych usprawnień. Doskonalenie zarządzania produkcji ogranicza koszty, a do tego daje znacznie więcej.

Zyskujesz większą kontrolę nad procesami i zdolność do elastycznego reagowania w zmiennych warunkach rynkowych. Ułatwia to dostosowanie się do oczekiwań klienta jak również realizację założonych celów biznesowych. Zoptymalizowany system zarządzania i planowania produkcji wspiera efektywne wdrażanie długoterminowych planów i podejmowanie korzystnych decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *