System WMS w firmie produkcyjnej

Dobrze zorganizowany magazyn to fundament dla wydajnej produkcji. Od tego jak przebiegają procesy magazynowe, zależy nie tylko efektywność działań w samej przestrzeni magazynowej – wpływa to na tempo realizacji zleceń produkcyjnych oraz aspekty finansowe przedsiębiorstwa. System WMS znacząco ułatwia zoptymalizowanie działań w obszarze gospodarki magazynowej – automatyzuje powtarzalne czynności, zwiększa wydajność i komfort pracy oraz zabezpiecza produkcję przez nieprzewidzianymi brakami surowców.

Jak dokładnie działa oprogramowanie WMS i w jaki sposób przekłada się to na realizację celów biznesowych firmy?

Spis treści:

  1. Organizacja procesów magazynowych
  2. Jak system WMS usprawnia pracę magazynu?
  3. Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych
  4. Automatyzacja procesu przyjęcia
  5. Efektywna i szybka kompletacja
  6. Optymalne wykorzystanie składowanych surowców
  7. Dokładna kontrola przepływu towarów (terminale i kody kreskowe)
  8. Pełna kontrola stanów magazynowych
  9. Zarządzanie dokumentami magazynowymi

Organizacja procesów magazynowych

Dzisiejsze magazyny to coraz częściej ogromne hale lub cała rozproszona sieć magazynów, która jest obsługiwana przez dziesiątki pracowników i systemy automatyki magazynowej. W każdej minucie zachodzą tam równolegle procesy składowania, przemieszczania i kompletacji, surowce są przyjmowane/towary wydawane. Od sposobu organizacji procesów magazynowych zależy jak efektywnie będą realizowane zadania produkcyjne. Aby zapewnić natychmiastowy przepływ informacji oraz najbardziej optymalny przepływ materiałów konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych systemów do zarządzania magazynem takich jak system WMS.

Jak system WMS usprawnia pracę magazynu?

System WMS to dedykowane oprogramowanie do zarządzania magazynem. Dzięki swoim funkcjonalnościom zwiększa efektywność działań pracowników magazynu oraz ogranicza czasochłonność procesów magazynowych. To jednak nie wszystko – jego funkcjonalności pozwalają na utrzymanie bezpiecznych stanów magazynowych (surowców i gotowych produktów), szybkie odnajdywanie itemów na magazynie oraz pełną kontrolę ruchów na magazynie. Poniżej opisujemy 7 kluczowych obszarów, które usprawnia program WMS.

Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych

Na realizację zleceń zgodnie z harmonogramem ma wpływ wiele zmiennych. Wśród nich, bardzo ważne jest planowanie produkcji w oparciu o aktualne i rzetelne dane – nie tylko o dostępności pracowników i maszyn, ale także o stanach magazynowych produktów i surowców. Równie istotny jest odpowiednio skoordynowany proces zamówień, tak aby optymalna ilość surowców była zawsze dostępna – ograniczając tym samym zarówno ryzyko przestojów z powodu braków, jak i zamrażania kapitału i blokowania przestrzeni magazynowej w związku z nadmiernymi zapasami. Wszelkie niedobory, nadwyżki, opóźnienia i nieprecyzyjne informacje są źródłem opóźnień, marnotrawstwa zasobów, straty czasu i pieniędzy.

Nie można skutecznie planować produkcji bez aktualnych i precyzyjnych danych o stanach magazynowych – dlatego też jednym z pierwszych obszarów do optymalizacji w firmach produkcyjnych jest właśnie magazyn. Uszczelnienie gospodarki magazynowej jest możliwe dzięki wdrożeniu odpowiednio dostosowanego do potrzeb firmy systemu WMS. Koniec z ręcznym notowaniem, nieefektywną inwentaryzacją i błędnymi danymi o zapasach. Dzięki systemowi wykonywana jest na bieżąco korekta stanów magazynowych, a także generowane są automatyczne zamówienia u dostawców – w ten sposób masz stały dostęp do prawdziwych informacji i zyskujesz kontrolę nad sytuacją.

Automatyzacja procesu przyjęcia

System do zarządzania magazynem, w oparciu o zdefiniowane kryteria, ułatwia przyjmowanie z produkcji wytwarzanych wyrobów – dane zawarte w systemie pozwalają na szybką identyfikację w systemie jak również ustalenie kluczowych parametrów. Wdrożenie WMS ułatwia także zarządzanie pracą urządzeń transportujących towary, m.in. poprzez ustalanie kolejności transportowania partii gotowego wyrobu do miejsc składowania (jest to możliwe dzięki etykietom logistycznym).

Efektywna i szybka kompletacja

Program WMS posiada funkcjonalność umożliwiającą wygodne tworzenie zleceń kompletacyjnych, które uwzględniają szeroki zakres cech produktu tj. ilość i rodzaj towaru, dopuszczalna waga czy objętość, strefa magazynowa oraz zdefiniowane kolejki wydawania z magazynu. Pozwala to usprawnienie i uporządkowanie pracy na magazynie oraz zwiększenie wydajności działań.

Optymalne wykorzystanie składowanych surowców

Wykorzystanie systemu WMS od Optimakers do magazynu.

Przy surowcach z określoną datą przydatności można uwzględniać ten parametr i zastosować odpowiedni algorytm (FEFO), co daje dwie kluczowe korzyści: minimalizujemy ryzyko straty surowców w wyniku ich przeterminowania, ponieważ w pierwszej kolejności wydawane będą surowce z najkrótszą datą przydatności, a dodatkowo chronimy się przed sytuacją wykorzystania do produkcji przeterminowanych surowców i zepsucia całej partii wyrobu. Tym samym, poprzez efektywne gospodarowanie surowcami i półproduktami magazyn generuje niższe koszty magazynowe.
Co równie ważne, system WMS sugeruje najlepszą dostępną w danym momencie ścieżkę kompletacji (uwzględniając różne kwestie techniczne mające wpływ na dobór tras), zarządza miejscami zbiórek oraz przydziela optymalne miejsca dla towaru, co skraca czas pryjmowania towarów i ułatwia efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni (optymalizacja gospodarowania przestrzenią nawet o 65% w porównaniu ze stanem sprzed wdrożenia).

Dokładna kontrola przepływu towarów (terminale i kody kreskowe)

Oprogramowanie WMS, dzięki współpracy z mobilnymi terminalami, czytnikami kodów kreskowych pozwala odczytywać kody kreskowe dla partii towarów, co zapewnia szybki dostęp do danych takich jak: ilość towaru, rodzaj, indeks, data produkcji itp. Posługiwanie się terminalami i czytnikami pozwala uzyskać większa kontrolę nad przepływem towarów i zmniejszyć ilość błędów. System pozwala na znaczne skrócenie czasu realizacji zleceń w magazynach, co wynika ze zlikwidowania „pustych przebiegów” pracowników i dokładnego zaplanowania procesów przemieszczania. WMS pozwala również na łatwe drukowanie etykiet na asortyment (obsługuje drukarki stacjonarne i mobilne).

Pełna kontrola stanów magazynowych

Dzięki wykorzystaniu terminali i czytników system WMS nie tylko usprawnia przyjęcie i wydanie towaru, ale także inwentaryzację i utrzymanie optymalnych stanów w konkretnych lokalizacjach. Zapewniając rzetelne i aktualne dane o ilości towarów i ich lokalizacji, system zapewnia ciągłość produkcji i wysoką jakość surowców/półproduktów. Dzięki temu zlecenia produkcyjne są płynnie realizowane, przestrzeń magazynowa nie jest zapełniona zapasami a przedsiębiorstwo może przeznaczyć uwolniony kapitał na nowe inwestycje i rozwój. Co więcej, system pozwala na błyskawiczne blokowanie danych partii – jest to szczególnie przydatne w sytuacji zgłoszonych nieprawidłowości i konieczności wycofania partii.

Zarządzanie dokumentami magazynowymi

Dzięki automatycznym dokumentom magazynowym program nie tylko ogranicza papierowy obieg dokumentów, ale także zwiększa wydajność pracowników i ogranicza ilość błędów ludzkich.

Wdrożenie systemu WMS powoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu gospodarki magazynowej, dzięki czemu szybko zwracają się nakłady finansowe poniesione na ten cel. Przyspieszenie przyjęć, kompletacji, załadunku, inwentaryzacji, uszczelnienie gospodarki magazynowej, odmrożenie kapitału zablokowanego w zgromadzonych zasobach, uwolnienie przestrzeni magazynowej, zwiększenie wydajności pracowników to tylko część korzyści. Rzetelne dane o stanach magazynowych, racjonalne zamawianie surowców i świadome planowanie produkcji oraz sprzedaży gotowych wyrobów to kolejne pozytywne skutki implementacji systemu. Zarządzanie magazynem z pomocą systemu WMS od Optimakers pozwoli Ci zwiększyć wydajność produkcji i generować większe zyski. Aby poznać więcej szczegółów na temat WMS oraz pozostałych modułów wchodzących w skład rozwiązania Optimakers porozmawiaj z doradcą.

Ze względu na strukturę organizacyjną, osoba zajmująca się Zamówieniami nadzorowała również proces realizacji poszczególnych zleceń – tak aby informować klientów o postępach pracy.

Testuj System WMS

Testuj system WMS 14 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *