Kradzież z produkcji przez pracowników

Kradzież z produkcji. Temat kontrowersyjny, prawda? Jednak stanowi poważne wyzwanie, które może znacząco wpłynąć na efektywność i rentowność działalności przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach, pracownicy, którym zaufano w pracy, mogą stać się źródłem strat finansowych oraz utraty towarów i zasobów. Sami spotkaliśmy się z tym tematem wiele razy, dlatego czas przyjrzeć mu się z bliska i znaleźć skuteczne rozwiązanie.

Istota Problemu

Kradzież z produkcji przez pracowników obejmuje różne formy działań nieuczciwych pracowników, takie jak kradzież surowców, gotowych produktów, narzędzi, czy nawet informacji poufnych. Prosty przykład to ubojnie, gdzie pracownicy mogą wynosić produkty i sprzedawać je, narażając tym samym własną firmę na utratę zysków. Te działania nie tylko prowadzą do bezpośrednich strat finansowych, ale także mogą wpłynąć na reputację firmy oraz relacje z klientami i dostawcami.

Zobacz nasze wsparcie HR & BP w produkcji

Czynniki Prowadzące do Kradzieży

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do kradzieży z produkcji przez pracowników:

  1. Brak nadzoru: Niedostateczny nadzór nad pracownikami i procesami produkcyjnymi może stworzyć możliwość do popełniania kradzieży.
  2. Brak motywacji: Niekorzystne warunki pracy lub niska motywacja pracowników mogą skłonić ich do prób uzyskania dodatkowych korzyści w sposób nieuczciwy.
  3. Chęć zarobku: Pracownicy mogą być skłonni do kradzieży, jeśli uważają, że w ten sposób mogą dodatkowo się wzbogacić.

Jak przeciwdziałać kradzieży w produkcji?

Chcesz zapobiegać kradzieży na swojej produkcji lub magazynie? O to kilka sposobów, które mogą Ci w tym pomoc.

  1. Rekrutacja: Staranna selekcja pracowników, weryfikacja referencji oraz przeprowadzanie badań antykorupcyjnych mogą pomóc w zatrudnianiu pracowników bardziej skłonnych do przestrzegania zasad etycznych. Oczywiście to może pomóc, ale nie zawsze. Człowieka poznaje się po pewnym czasie, więc warto mieć to na uwadze.
  2. Odpowiedni nadzór: Regularny nadzór nad pracownikami, wykorzystywanie monitoringu wizualnego oraz technologii do śledzenia stanu zasobów może ograniczyć możliwość kradzieży.
  3. Edukacja Etyczna: Organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu etyki w miejscu pracy może podnieść świadomość pracowników na temat konsekwencji działań nieetycznych.
  4. Systemy Kontroli Wewnętrznej: Wdrożenie rygorystycznych procedur kontroli wewnętrznej w procesach produkcyjnych i magazynowych może utrudnić kradzieże. Przykładowo, dla branży produkcji aluminium, metali i podobnych tworzyw, można zainstalować specjalne czujniki przy wyjściu, żeby upewniać się, że nic nie zostaje wynoszone.

Kontrola pracowników na produkcji

Przykładowe rozwiązanie w ubojni, gdzie często spotyka się ten problem. Do systemów wagowych, można podpiąć system, który monitorować będzie wagę wraz z odpadami. Czyli system pobiera informacje, na przykład z systemu WAG w momencie dostarczenia towaru, następnie po obróbce sumowane są odpady. Po odpadach kolejne pomiary i przesłanie do systemu informacji. Takie pomiary wykonuje się po procesie obróbki czy magazynie. Wtedy za pomocą paru kliknięć można analizować, ile produktu weszło, a ile wyszło.

Podobne pomiary czy kontrole można zastosować w innych branżach, jak produkcja metali czy aluminium, gdzie system pomiarowy czy wagowy również się sprawdzi.

Przykładowy widok panelu meldunkowego systemów od Optimakers, gdzie jest możliwość analizy odpadów i innych kryteriów, dopasowanych do potrzeb.

O tym pamiętaj!

Kradzież z produkcji przez pracowników stanowi istotne zagrożenie dla przedsiębiorstw, jednak istnieją skuteczne strategie zarządzania, które mogą pomóc w minimalizacji ryzyka i skutków tego problemu. Kluczowe jest tworzenie uczciwej i etycznej kultury organizacyjnej, która promuje zaangażowanie pracowników oraz odpowiedzialność za powierzone im zadania. Nie bój się jednak kontroli! Przedsiębiorstwa powinny inwestować w zapobieganie kradzieżom poprzez odpowiednie systemy kontroli wewnętrznej, aby utrzymać integralność swojej produkcji i zabezpieczyć swoje zasoby. Etyczna kontrola nie jest zła. To zdecydowanie najlepszy sposób, by unikać kradzieży. Reszta porad, takich jak odpowiednia rekrutacja, może Ci w tym dodatkowo pomóc.

Chcesz więcej kontroli w produkcji i na magazynie?

Zupełnie bezpłatnie przez 14 dni i sprawdź, jak wygląda to w praktyce!