Koszyk
Magazyn konsygnacyjny

Magazyn konsygnacyjny – co to jest i do czego służy?

Czym jest magazyn konsygnacyjny i gdzie się go wykorzystuje?

Magazyn konsygnacyjny, inaczej też zwany magazynem depozytowym. To obiekt należący do określonego podmiotu, w którym przechowuje się towary należące do dostawcy. Najbardziej wyróżniającą cechą towarów przechowywanych w składzie konsygnacyjnym jest to, że stają się one własnością nabywcy. Dopiero wtedy, gdy zostaną pobrane z magazynu.

Magazyn konsygnacyjny prowadzony jest najczęściej przez firmy produkcyjne, zajmujące się nabywaniem różnego typu surowców. Części składowych i elementów wykorzystywanych w procesach technologicznych w zakładach produkcyjnych. Taki magazyn konsygnacyjny w Polsce przyjmuje wszelkie dobra, które są transportowane przez międzynarodowych dostawców. Sprowadzone do magazynu materiały nadal są własnością dostawcy. Natomiast zmiana prawa własności przechodzi z dostawcy na producenta dopiero w przypadku zapotrzebowania ich w produkcji.

Magazyny konsygnacyjne znajdują zastosowanie przede wszystkim w branżach związanych z przetwórstwem, korzystających z obrotu międzynarodowego. Po surowce sięgają na różne obszary UE i potrzebują sporej przestrzeni magazynowej do przechowywania materiałów, oczekujących na swoją kolej do użycia w trakcie produkcji. Producentom zależy zwłaszcza na zachowaniu terminowości oraz dostępności części składowych wybranego produktu. Wszystko po to, by nie opóźniać produkcji, ale jednocześnie nie ponosić też kosztów magazynowania ogromnych ilości surowca przez długie okresy. W magazynach konsygnacyjnych są przechowywane głównie tworzywa, materiały, półprodukty, części złożone czy zapasy komponentów stale dostarczane z zagranicy.

Spis Treści:

Rozliczenia między firmami, VAT i inne obowiązki po zmianie w regulacjach prawnych

Nowe przepisy ustawy o VAT, które weszły z dniem 1 lipca 2020, wprowadzają uproszczony mechanizm działania magazynu konsygnacyjnego, zwany call-off stock. Ta procedura– w porównaniu do wcześniej obowiązujących zapisów – wnosi szereg udogodnień dla dostawców i nabywców. Dotyczą one poniższych kwestii:

  • Dostawca może być zarejestrowany w kraju, w którym prowadzony jest magazyn typu call-off stock. Zakaz obejmuje jedynie posiadania siedziby czy też miejsca regularnego prowadzenia działalności w tymże kraju. (wcześniej dostawca musiał spełnić restrykcyjny warunek braku rejestracji na VAT w kraju, w którym działał magazyn),
  • Magazyn tego typu może być prowadzony także przez pomiot trzeci, a nie jak dotychczas tylko przez nabywcę,
  • Nabywca jest zwolniony z obowiązku zawiadamiania Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego, przed pierwszym wprowadzeniem przed dostawcę towaru do magazynu. Nowe regulacje przewidują na tę czynność 14 dni od daty wprowadzenia pierwszego towaru na magazyn. Bez zmian pozostaje zakres danych podawanych w ramach zgłoszenia (nazwa firmy, siedziba lub siedziby, NIP oraz pełny adres magazynu).
  • Nabywca może w trakcie trwania procedury call-off stock zostać zastąpiony przez inny podmiot. Zmiana nie skutkuje utratą uproszczenia jakie niesie za sobą ta procedura,
  • Dostawca, nabywca oraz potencjalny podmiot trzeci prowadzący magazyn zobowiązani są prowadzić dokładną ewidencję towarów zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Rady (UE) 282/2011,
  • Dostawca, po zmianach przepisów, jest zobligowany do złożenia Informacji Podsumowującej VAT-UE w kraju wysyłki – w momencie przemieszczenia towarów i z podaniem numeru VAT przyszłego nabywcy towaru,
  • Zmianą mniej korzystną jest natomiast maksymalny okres przechowywania towarów na magazynie bez obowiązku podatkowego. Został on skrócony z 24 miesięcy do 12miesięcy.
  • Upływ 12-miesięcznego okresu przechowywania, utrata lub zniszczenie towaru wiąże się z obowiązkiem wykazania WNT. (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) z tytułu przemieszczenia towarów własnych przed dostawcę.
  • Jeśli w czasie 12 miesięcy nie miało miejsca przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel, a towary te z powrotem trafiły do państwa członkowskiego, z którego zostały wysłane i dostawca zarejestrował ich powrotne przemieszczenie, to uznaje się że WNT nie miało miejsca.

Czym powinien charakteryzować się prawidłowo zagospodarowany magazyn?

Magazyn konsygnacyjny powinien być usytuowany w konkretnym dla jego przeznaczenia, oddzielnym budynku. Część wydzielonej powierzchni powinna mieć charakter indywidualny, przeznaczony wyłącznie na skład konsygnacyjny. Magazyn musi działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli składowaniem towarów pochodzących z państw UE, a także działać zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym. Obowiązkowo należy prowadzić dokładną stałą ewidencję towaru. Niezwykle ważnym jest, aby umieścić w dokumentacji informacje o konkretnej dacie wprowadzenia materiałów do magazynu. Zarazem datę pobrania ich przez producenta.

Prowadzenie ewidencji tych danych umożliwia zidentyfikowanie towarów, określenie miejsca ich przebywania czy wykrycia nieprawidłowości bądź zgub. Sam produkt musi mieć opisaną podstawę, na bazie, której zostanie naliczony podatek. Dzięki posiadaniu tego typu informacji zostaje sporządzona deklaracja podatkowa w sposób zgodny ze stanem faktycznym, dzięki czemu nie budzi najmniejszych wątpliwości.

Podsumowanie

Magazyny konsygnacyjne cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Dzięki nim możliwe jest optymalne zarządzanie procesem produkcji poprzez płynne zapewnienie nabywania komponentów, bez planowania zapotrzebowania na nie. Zwiększają płynność finansową poprzez nabywanie towarów w momencie, gdy są one potrzebne, co pozwala uniknąć stoków magazynowych. Ma to szczególne znaczenie dla tych producentów, którzy komponenty do swoich wyrobów nabywają od zagranicznych dostawców. Duży wpływ na zainteresowanie tym rozwiązaniem mają uproszczenia podatkowe, jakie zapewnia się podmiotom dostawczym z krajów UE do takiego magazynu.

W prowadzeniu magazynu konsygnacyjnego, szczególnie ze względu na konieczność dopełnienia wymogów prawnych, warto wesprzeć się profesjonalnym systemem informatycznym. Umożliwia on bezbłędne, precyzyjne i łatwe zbieranie danych. Zgodnie z wymaganiami prawnymi i w sposób wygodny dla podmiotów zarządzających takim składem.

Zapytaj o szczegóły naszego wsparcia w tym zakresie. To nic nie kosztuje, a może wpłynąć na zdecydowanie ułatwienie codziennej pracy i zwiększenie zysków z niej wynikających. Jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu 517 827 436 lub adresem mailowym: biuro@optimakers.pl

Sprawdź nasz System WMS

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *