Metoda FIFO i FEFO w zarządzaniu produkcją i magazynem: Poradnik

W zarządzaniu produkcją i magazynem istnieje wiele strategii, które pozwalają zoptymalizować procesy logistyczne i utrzymać odpowiedni poziom zaopatrzenia. Dwoma popularnymi metodami zarządzania zapasami są FIFO (First In, First Out) i FEFO (First Expired, First Out). Obie metody skupiają się na odpowiedniej rotacji towarów w magazynie, co ma kluczowe znaczenie w branżach, gdzie daty przydatności mają fundamentalne znaczenie, takich jak przemysł farmaceutyczny czy spożywczy. W tym artykule omówimy obie metody i wyjaśnimy, jakie są ich główne zalety i zastosowania.

Metoda FIFO – First In, First Out

Metoda FIFO, czyli “pierwsze weszło, pierwsze wyszło,” jest jednym z najczęściej stosowanych systemów rotacji zapasów. Zasada jest prosta: towary, które najwcześniej trafiły do magazynu, są jako pierwsze przeznaczane do transportu lub sprzedaży. W praktyce oznacza to, że najstarsze jednostki produktów są używane lub sprzedawane przed nowszymi.

Główne zalety metody FIFO to:

 • Zminimalizowana utrata wartości towarów: Starsze produkty mają tendencję do zdatności do spożycia, a ich jakość może się pogorszać z czasem. Dzięki zastosowaniu FIFO zmniejsza się ryzyko, że towary wygasną lub stracą swoją wartość przed wykorzystaniem.
 • Uniknięcie przeterminowanych zapasów: Chronologiczne wydawanie towarów pomaga zapobiegać akumulacji przeterminowanych zapasów, co mogłoby prowadzić do strat finansowych i zaniżenia rentowności przedsiębiorstwa.
 • Sprawiedliwe traktowanie dostawców: Dostawcy, których produkty jako pierwsi trafiają do magazynu, są również jako pierwsi wykorzystywani, co z kolei zachęca ich do dostarczania świeżych i zdatnych do spożycia towarów.

Metoda FEFO – First Expired, First Out

Metoda FEFO, czyli “pierwszy stracił ważność, pierwszy wyszedł,” jest szczególnie istotna w branżach, gdzie daty przydatności do spożycia są niezwykle ważne, takich jak produkcja żywności lub leków. W metodzie FEFO jako pierwsze wykorzystywane są towary, których data ważności najwcześniej się upływa.

Zalety metody FEFO to:

 • Zminimalizowanie ryzyka wykorzystania przeterminowanych towarów: Gwarantuje, że produkty o najbliższej dacie ważności są wykorzystane przed tymi o dacie ważności odległej, zmniejszając ryzyko wykorzystania przeterminowanych produktów.
 • Zapewnienie zgodności z regulacjami: W branżach, gdzie przepisy ściśle określają obowiązkową rotację towarów na podstawie daty ważności, metoda FEFO pomaga spełnić te wymagania.
 • Ochrona reputacji i klientów: Wydanie produktu z przeterminowaną datą ważności może zaszkodzić reputacji firmy i zaufaniu klientów. Metoda FEFO minimalizuje ryzyko wystąpienia takiej sytuacji.

Kiedy wybrać odpowiednią metodę zarządzania magazynem?

Wybór odpowiedniej metody zarządzania magazynem i rotacji towarów jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci określić, kiedy zastosować metodę FIFO lub FEFO:

Metoda FIFO (First In, First Out) jest odpowiednia, gdy:

 1. Produkty mają określony termin przydatności do spożycia: W branżach, gdzie data ważności ma kluczowe znaczenie, np. w produkcji żywności, napojów czy leków, metoda FIFO zapewnia, że starsze produkty zostaną wykorzystane jako pierwsze, zmniejszając ryzyko wykorzystania przeterminowanych towarów.
 2. Zachowanie jakości produktów jest istotne: W przypadku, gdy starsze jednostki produktów są bardziej podatne na pogorszenie jakości w magazynie, zastosowanie metody FIFO minimalizuje straty związane z utratą wartości towarów.
 3. Ważne jest uniknięcie przestarzałych technologii lub wersji produktów: W niektórych branżach, takich jak elektronika czy moda, starsze wersje produktów mogą stać się przestarzałe, dlatego zastosowanie FIFO pozwoli szybciej wykorzystać te jednostki przed wprowadzeniem nowszych wersji.

Metoda FEFO (First Expired, First Out) jest odpowiednia, gdy:

 1. Daty przydatności do spożycia mają kluczowe znaczenie: W branżach, gdzie data ważności towaru ma najwyższy priorytet, takich jak produkcja leków czy żywności, metoda FEFO gwarantuje, że towary o najkrótszym okresie ważności zostaną wykorzystane jako pierwsze.
 2. Ryzyko wykorzystania przeterminowanych produktów jest wysokie: Jeśli firma posiada produkty o ograniczonym okresie przydatności do spożycia, zastosowanie metody FEFO minimalizuje ryzyko wykorzystania towarów, które już straciły ważność.
 3. Istnieją restrykcyjne regulacje dotyczące dat przydatności: W branżach, gdzie przepisy prawa ściśle określają obowiązkową rotację towarów na podstawie daty ważności, metoda FEFO jest kluczowa dla zgodności z tymi wymogami.

To zapamiętaj!

Wybór odpowiedniej metody zarządzania magazynem i rotacji towarów jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania produkcją i zapasami. Metoda FIFO zapewnia odpowiednią rotację towarów, zminimalizowanie strat finansowych i utraty wartości produktów. Natomiast metoda FEFO, idealna dla branż związanych z datami przydatności do spożycia, chroni przed wykorzystaniem przeterminowanych towarów i zapewnia zgodność z regulacjami.

Warto pamiętać, że wybór odpowiedniej metody może zależeć od rodzaju działalności i specyfiki magazynowanych produktów. Dlatego przed podjęciem decyzji warto przeprowadzić dokładną analizę i dostosować strategię zarządzania zapasami do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy.

A co innego można wybrać…?

A co powiesz na inną metodę? Mowa tutaj o zaawansowanym systemie do zarządzania produkcją i magazynem, który ma możliwość planowania w obydwu typach. Zarówno w “przód”, co określa się mianem planowania natychmiastowego, w momencie kiedy jest tylko wolne miejsce, albo “wstecz”, czyli jak w przykładzie produktów żywnościowych, planujesz w takim terminie, żeby data przydatności była jak najdłuższa.

Ten poradnik może Ci pomóc:

Sprawdź możliwość planowania w naszych systemach

Zupełnie bezpłatnie przez 14 dni sprawdź jak wygląda to w praktyce!