Zarządzanie produkcją – cele, metody, zasady.

Czym jest zarządzanie produkcją?

Rozpocznijmy od przytoczenia definicji samej produkcji, która jest procesem wytwarzania towarów w celu ich sprzedaży. Podkreśla się specyfikę współczesnej produkcji, w której mocno zazębiają się dwie sfery – materialna i niematerialna. Zazębiają się, ponieważ zależą od siebie, a konkretnie rozwój produkcji niematerialnej zależy od poziomu produkcji dóbr materialnych, czyli przede wszystkim wyposażenia technicznego.

Zarządzanie produkcją łączy w sobie czynności najważniejsze dla sukcesu działań produkcyjnych, a mianowicie: planowanie, uporządkowanie, kierowanie i kontrolowanie. Natomiast podstawowym zadaniem zarządzania produkcją jest przetwarzanie surowców w gotowe wyroby. W praktyce zarządzanie produkcją sprowadza się do podejmowania decyzji kierujących procesami produkcyjnymi, w taki sposób, by wytwarzane dobra materialne odpowiadały specyfikacji, powstały w określonej konkretnej ilości, zostały wyprodukowane w zakładanym terminie, i najlepiej by to wszystko odbywało się przy zaangażowaniu minimalnych kosztów. Odpowiedzialność za wypełnienie powyższych założeń ponosi kierownictwo produkcji, które pilnuje procesu projektowania i kontroli jakości produktów, a także organizacji pracy pracowników.

W tym właśnie miejscu z pomocą w wypełnianiu obowiązków kierownictwa przychodzą metody zarządzania produkcją. Wypracowane na podstawie wielu lat doświadczeń działań przedsiębiorstw produkcyjnych i pracy badawczej. Przed poznaniem samych metod, warto poznać cele zarządzania produkcją, ponieważ to one decydują, które z metod będą najskuteczniejsze w przypadku potrzeby rozwiązania konkretnego problemu.

Spis Treści:

Cele zarządzania produkcją

Nadrzędnym celem zarządzania produkcją jest znalezienie odpowiedzi na pytania: co, gdzie, kiedy, ile i jak wyprodukować. By pozwolić firmie utrzymać się na rynku, pracować rentownie, przynosić zyski, czy wreszcie rozwijać się. Wdrażanie nowych rozwiązań wymaga od kadry kierowniczej otwarcia na zmiany oraz stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników. Takie podejście jest niezwykle korzystne dla firmy i pociąga za sobą nieustające dążenie do osiągania jeszcze więcej i jeszcze skuteczniej.

Co osiągnie firma dzięki wdrożeniu strategii zarządzania produkcją:

  • Wzrost zysku
  • Zmniejszenie kosztów, np. związanych z magazynowaniem towarów
  • Skrócenie czasu realizacji zamówień
  • Poprawę jakości pracy
  • Zwiększenie konkurencyjności

Gdyby bardziej szczegółowo przeanalizować wszystkie z wypunktowanych korzyści dojdziemy do wniosku, że na wdrożeniu zarządzania produkcją zyskują wszyscy uczestnicy procesu produkcji, a nawet sprzedaży. Pracownikom poprawia się jakość i warunki pracy, klienci krócej oczekują na produkcję wyrobów, które są dopracowane w aspektach jakościowych. Natomiast kadra zarządzająca, a przede wszystkim właściciele przedsiębiorstwa zyskują obniżenie kosztów produkcji. Przekłada to się na wyższe zyski, a pośrednio także na większą konkurencyjność firmy na rynku.

Zobacz także: Wykres Gantta w zarządzaniu produkcją

Jakie są metody zarządzania produkcją?

Współczesne przedsiębiorstwa, aby zapewnić sobie bezproblemowe funkcjonowanie i innowacyjność, powinny posiadać system zarządzania produkcją. Dostępnych jest bardzo wiele metod, uwzględniających specyfikę działania różnego typu produkcji, dlatego każda firma może znaleźć produkt właściwy dla swojej działalności. Poniżej przedstawiamy najczęściej wyróżniane metody zarządzania produkcją:

Lean Manufacturing

Strategia zarządzania firmą i produkcją, bazująca na założeniu, że klientom należy dostarczać dokładnie takie produkty, jakich oczekują. Należy to robić w jak najprostszy sposób, z poszanowaniem wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Lean Manufacturing nazywana także Lean Production, Lean Enterprise, Lean Menagement lub po prostu Lean to jedna z bardziej znanych metod zarządzania produkcją. W wielkim uproszczeniu prowadząca do „wyszczuplenia” przedsiębiorstwa. Celem tej metody jest ograniczenie marnotrawstwa, wypracowanie wysokiej jakości produktu, terminowe dostawy i redukcja zapasów magazynowych. W niniejszej koncepcji oczekiwania klienta ilustruje się za pomocą strumienia wartości. W który składają się poszczególne etapy powstawania produktu, aż do jego dostarczenia do odbiorcy.

Metody Lean Manufacturing znajdują zastosowanie w takich branżach jak: przemysł motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy oraz w sektorze usług finansowych.

Kanban

Ta japońska metoda pozwala na wizualizację przepływu materiałów w danym przedsiębiorstwie i sterowanie nimi. Dzięki niej można znacząco zredukować zapasy magazynowe lub wręcz je całkowicie wyeliminować. Jej główne cele to wyeliminowanie nadprodukcji, określanie poziomu realizacji zamówienia, ciągłe doskonalenie w redukcji zapasów.

Najkrócej Kanban opisuje hasło przewodnie tej metody, czyli „7 x żadnych”: braków, opóźnień, zapasów, kolejek, bezczynności, zbędnych operacji, przemieszczeń.

Metoda została zaprojektowana przez Toyotę i pierwszy raz wdrożona w 1953 roku. Obecnie systemy Kanban działają w oparciu o rozwiązania informatyczne, oferując użytkownikom dodatkowe możliwości, np. gromadzenie danych czy odtworzenie przebiegu procesu produkcyjnego.

Algorytm MRP

System MRP, czyli Planowanie zapotrzebowania materiałowego, umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, włącznie ze sterowaniem zapasami i ich uzupełnieniem. U podstaw zbioru procesów umożliwiających to planowanie leży najczęściej specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, czyli właśnie np. algorytm MRP.

To zaawansowany algorytm pozwalający na wyznaczenie planu produkcyjnego w oparciu o MPS (ang. Master Production Schedule), czyli harmonogram główny produkcji, oraz inne, ważne parametry. Koncentruje się nie tylko na obliczeniach ilościowych, ale także czasowych. Niezbędne dane wejściowe to, oprócz MPS, także specyfikacja konstrukcyjna zwana BOM. (może mieć formę grafu drzewa, na którego szczycie znajduje się produkt finalny, a niżej wszystkie podzespoły). Informacje o stanie zapasu poszczególnych materiałów, dane planistyczne dla poszczególnych elementów i specyfikacja technologiczna, która składa się na listę operacji technologicznych z czasem ich trwania.

Benchmarking

Początków tej metody zarządzania upatruje się już w starożytności. Jest to proces porównywania własnego przedsiębiorstwa do praktyk funkcjonowania najlepszej organizacji w skali światowej i adaptację oraz doskonalenie jej metod postępowania. Można więc stwierdzić, że benchmarking jest narzędziem nieustającego doskonalenia procesów, dzięki wyszukiwaniu wartościowych punktów odniesienia. Podstawą tej metody jest zrozumienie i dostosowanie do własnych realiów procesów i praktyk wykorzystywanych przez najlepszych przedstawicieli konkurencji. Sprawdza się tu systematyczność oraz regularne poszukiwanie lepszych rozwiązań.

Benchmarking dzieli się na strategiczny, procesowy, produktów i metod zarządzania. Wyróżnia się też cztery rodzaje benchmarkingu – wewnętrzny, konkurencyjny, funkcjonalny i ogólny.

Przytoczone metody to przykłady rozwiązań, które można podjąć, w celu usprawnienia pracy i poprawienia wyników. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie na rynku właściwie we wszystkich branżach konkurencja jest bardzo duża. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i nowych technologii stało się nieodzownym elementem działalności każdej firmy. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest wypracowywanie zysków, a najpewniejszą drogą do tego jest dostarczenie klientowi wysokiej jakości produktu w atrakcyjnej cenie. Jest to możliwe wtedy, gdy cały proces produkcyjny zostanie właściwie zaplanowany i zrealizowany.

Dzięki systemom i metodom zarządzania produkcją firma staje się bardziej elastyczna, innowacyjna i efektywna. Jednak wybór odpowiednich rozwiązań nie jest zadaniem łatwym, choć z całą pewnością opłacalnym. Dlatego warto zgłębić ten temat, aby podjąć właściwą decyzję, co do kierunku rozwoju tego działania we własnej firmie.

Pomocne w tym procesie decyzyjnym może być wsparcie specjalistów z dziedziny zarządzania produkcją, dlatego zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Twojej produkcji przyda się usprawnienie?

Przetestuj nasze rozwiązanie lub umów się na darmową prezentację.

W 2023 roku oszczędziliśmy średnio 23% czasu pracy pracownika w firmach, którym pomagamy! A to tylko jedna z wielu korzyści, które otrzymujesz i problemów, które rozwiązujesz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *