Monitorowanie produkcji

Monitorowanie produkcji – co monitorować i jakie dane można uzyskać w wyniku monitoringu?

Przedsiębiorcy zakładów produkcyjnych powinni szczególnie zwracać uwagę na realizację przebiegu produkcji i ściśle określonych standardach, dzięki czemu może uniknąć dodatkowych kosztów lub zbyt dużej ilości wadliwego towaru nienadającego się do sprzedaży. Przedsiębiorca nie jest w stanie samodzielnie kontrolować całego swojego zakładu. Wynika to nie tylko z jego rozmiarów, ale także ilości zatrudnionych pracowników czy zakupionego sprzętu. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości monitorowania produkcji.

W zakładach produkcyjnych często można spotkać się z kontrolerami jakości. Mają oni za zadanie sprawdzić przestrzeganie przyjętych standardów jakości na różnych etapach produkcyjnych. Wyniki kontroli pozwalają przedsiębiorcy przeanalizować pracę swojego zakładu, znaleźć jego mocne lub słabe strony. Jednak coraz powszechniejsze jest wdrażanie specjalnych systemów i programów, które wykorzystują wiedzę z automatyki oraz informatyki. Pozwalają one na monitorowanie przebiegu procesów produkcji, dzięki czemu możliwe jest ingerowanie i zmienianie procesów produkcyjnych nawet na wczesnych etapach. Przygotowanie dobrze zoptymalizowanego systemu monitoringu produkcji jest nie lada wyzwaniem dla specjalistów.

Monitorowanie produkcji

Danymi wejściowymi dla systemów monitorujących produkcję są odpowiednie wpisy pracowników oraz zgromadzone dane dzięki działaniu systemu sterującego czy specjalnych mierników kontrolnych. Systemy monitoringu produkcji kontrolują cały przebieg procesu produkcji, pozwalają rejestrować odpowiednie zdarzenia, które mogą wpływać na wydajność całej linii wytwórczej towaru. Jedną z kluczowych kwestii dla przedsiębiorcy jest analiza pracy zatrudnionych przez niego osób. Informacje zdobyte w wyniku pracy systemu monitorującego przebieg produkcji pozwalają wyliczyć czas pracy pracowników oraz zmierzyć ich wydajność. W ten sposób można udoskonalać przebieg wytwarzania produktu poprzez zmianę stanowisk pracy między zatrudnionymi, zwalnianiu osób niewyrabiających normy czy zatrudnianiu większej ilości pracowników. Wspomniany system pozwala także na prześledzenie drogi produkcyjnej towaru od początku do końca.
Każdy najmniejszy etap tej drogi jest dogłębnie analizowany. Można w ten sposób dokładnie ustalić przyczynę usterek lub jakości produktu niedostosowanego do standardu zakładu oraz wyeliminować ją. System monitorujący w ramach swoich zadań jest w stanie śledzić zużycie komponentów, z jakich składa się gotowy towar wystawiony na sprzedaż. W ten sposób przedsiębiorca może ocenić, czy jego zakład nie pochłania za dużo kosztów związanych z kupnem towaru poddanemu obróbce na linii wytwórczej zakładu. Monitoring produkcji obejmuje także dostawy. W praktyce pozwala to na ustalenie liczby zamawianego towaru, na którą wpływa zużycie w określonej rachubie czasu oraz automatyczne zrealizowanie zamówienia.

Monitoring w zakładzie produkcyjnym

Przy ręcznym przeliczaniu zużycia tego towaru poddanego obróbce istnieje duża szansa pomyłki, która może powodować złe oszacowanie zapotrzebowania na dostawę i powodować straty w zakładzie. Przedsiębiorca może wykorzystać potencjał systemu monitującego produkcję także przy zużyciu energii elektrycznej, która mocno wpływa na sumę kosztów produkcji. Można dzięki temu znaleźć źródło energochłonnego etapu produkcji, dzięki czemu przedsiębiorca może podjąć decyzję o wymianie sprzętu produkcyjnego na wydajniejszy i mniej kosztowny. Monitorowanie produkcji jest możliwe także w czasie postojów wynikających z awarii. Rejestrują one w swojej bazie te przestoje i dokładnie je analizują. Obliczają długość trwania przestojów oraz szacują straty wynikające z przyczyn postoju. Następnie zebrane dane są przetwarzane na przejrzyste i zrozumiałe informacje dla przedsiębiorcy. Zyskuje on dzięki temu możliwość podjęcia kluczowych decyzji, która opiera się na faktycznych powodach strat w swoim zakładzie. Decyzje te mogą usprawnić cały przebieg produkcji towaru oraz zwiększyć jego efektywność.
Monitorowanie produkcji daje przedsiębiorcy dane na temat jakości i wydajności działania linii produkcyjnej. Może kontrolować pracowników w ramach znajomości standardów, ich realizacji w czasie produkcji oraz czasu wykonania danej pracy. System monitorujący pozwala także na dokładne obliczenie zużycia przetwarzanych produktów, realizację dostawy czy znalezienie źródeł przestojów.
Sprawdź nasz system do Monitoringu Maszyn

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *