Premia frekwencyjna – jakim pracownikom przysługuje nagroda za obecność?

Wysoka absencja pracowników może w poważny sposób zagrażać kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Niestety nadużywanie zwolnień lekarskich przez polskich pracowników jest problemem o szerokiej skali. Pracodawcy w odpowiedzi na takie praktyki mogą wprowadzić w regulaminie wynagradzania tzw. premię frekwencyjną. Stanowi ona dodatkowy składnik wynagrodzenia zależny od obecności w pracy.

Mała dawka teorii: składniki wynagrodzenia za pracę

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, czym jest premia frekwencyjna, musimy najpierw wyjaśnić Ci, jak według obowiązujących przepisów prawa obliczana jest pensja pracownicza.

Pensja pracownicza obejmuje:

 • wynagrodzenie zasadnicze – nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto (3010 zł w 2022 roku),
 • dodatkowe wynagrodzenie – wszystkie premie, które są przyznawana na podstawie subiektywnej opinii pracodawcy. Ich wysokość nie jest określona przez kodeks pracy.

Co to jest premia frekwencyjna?

Premia frekwencyjna, znana również jako premia absencyjna, to dodatkowe świadczenie dla pracownika, które jest przyznawane na podstawie frekwencji w pracy. Może mieć ona charakter okresowy (wypłacana co jakiś czas) lub stały (wypłacana comiesięcznie).

Jaki jest cel premii za frekwencję?

Premia za frekwencję ma motywować pracowników. Taka zachęta (zazwyczaj) znacząco zmniejsza wszelkie nieobecności w pracy spowodowane fałszywymi zwolnieniami lekarskimi czy urlopami na żądanie.

Jakie są zasady przyznawania premii absencyjnej?

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie określają, na jakich zasadach przyznawana jest premia frekwencyjna. Co ważne, nie każdy pracodawca wprowadza takiego rodzaju dodatki. Pracodawca ma bowiem możliwość, a nie obowiązek, stosowania dodatkowego wynagrodzenia. Wprowadzenie premii frekwencyjnej zależy wyłącznie od jego dobrej woli.

Zasady premii określone są w wewnątrzzakładowym regulaminie, który jest obowiązkowy we wszystkich zakładach pracy.

Urlop na żądanie a premia frekwencyjna – jak wpływa?

Urlop na żądanie może wykluczać możliwość otrzymania premii. Ten nagły rodzaj absencji może wpływać na pogorszenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W takim przypadku prawa do premii za obecność w pracy nie będą przysługiwać.

Zwolnienie lekarskie a dodatek do wynagrodzenia

Uzasadnione zwolnienia lekarskie nie naruszają warunków premii frekwencyjnej. Głównym zadaniem omawianego dodatku jest zmniejszenie wskaźnika absencji, który często osiąga wysoką skalę ze względu na fałszywe zwolnienia.

Urlopy wypoczynkowe a premia

Wykorzystanie przydzielonych urlopów, które należą się pracownikowi w ramach wykonywanej pracy, nie jest przesłanką do pozbawienia ani obniżenia wysokości dodatku.

Ile wynosi premia frekwencyjna?

Wysokość premii jest zależna od decyzji pracodawcy. Warto dopytać pracodawcę o formę zasad jej przyznawania, a także sposób naliczania.

Najczęściej w zakładach produkcyjnych dodatkowa wypłata za wysoką frekwencję wynosi od 300 do 600 zł.

Zalety i wady premii frekwencyjnej

Ze względu na to, że premia jest dodatkiem fakultatywnym, to przed jej wprowadzeniem, warto zastanowić się nad zaletami i wadami rozwiązania.

Zalety premii absencyjnej:

 • dodatkowa motywacja do przychodzenia do pracy –świadomość podwyższonej wypłaty za dni pracy może wpływać pozytywnie na motywację pracowników,
 • większa efektywność pracowników– system uznaniowy może pozytywnie oddziaływać na zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich i

Wady premii absencyjnej:

 • posądzenia o dyskryminację – osoby z chorobami przewlekłymi nie będą mogły spełnić warunków dodatkowej wypłaty. Mogą to potraktować jako jawną dyskryminację i łamanie kodeksu pracy,
 • zwiększone ryzyko zbiorowych chorób – ze względu na to, że o premii decyduje ilość dni w pracy, to niektórzy pracownicy będą na tyle „zmotywowani”, by przychodzić do zakładu nawet podczas choroby. W takim przypadku może to doprowadzić do masowego rozprzestrzeniania się chorób na terenie zakładu. Efektem tego mogą być masowe zwolnienia chorobowe.

Czy warto wypłacać premię frekwencyjną?

Każdy pracodawca powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Decyzja, czy warto przyznać premie frekwencyjne, powinna być rozpatrzona indywidualnie w każdej firmie. Niemniej jednak, przed wprowadzeniem takich zmian koniecznie określ zasady stosowania premii. Pracownicy, którzy nie dostaną jasnych wytycznych o nowym dodatku, mogą wnosić swoje roszczenia o wypłatę dodatku, zapominając, że jest to wyłącznie dobra wola, a nie obowiązek pracodawcy.

Sprawdź usługę HR Business Partner w produkcji

Mamy doświadczenie, którym chętnie się podzielimy! Możesz skorzystać z przeprowadzonej przez nas analizy Twojego biznesu, szkoleń wewnętrznych, konsultacji czy wdrożenia planu naprawczego.

1 comments

 1. “Uzasadnione zwolnienia lekarskie nie naruszają warunków premii frekwencyjnej”

  Skąd pracodawca będzie widział które są uzasadnione a które nie?
  To po pierwsze.
  A po drugie, za czas choroby wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe które wyliczane jest jako średnia z zasadniczego i dodatków. Jeżeli firma nie potrąciłaby tej premii to pracownik dostałby ją 2 razy. Raz jako premia a drugi raz jako element wynagrodzenia chorobowego. Także to raczej taka wydmuszka-straszak dla pracowników zeby nie chorowali niż prawdziwa sankcja.

Comments are closed.